NRK Meny
Normal

Kan bli internasjonlt urfolkssenter

Et tverrpolitisk utvalg valgt av kommunestyret i Porsanger foreslår å etablere et internasjonalt opplæringssenter for urfolks- og minoritetsspråk i kommunen.

Billefjord skole
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I desember i fjor vedtok flertallet i kommunestyret i Porsanger å legge ned oppvekstsenteret i Børselv, samtidig som Sjøsamisk oppvekstsenter i Billefjord bare vil ha tilbud for 1.-4. klasse.

Dette vedtaket er blitt omdiskutert i Porsanger. Oppvekstsenteret i Børselv anses nemlig som en viktig del av det å ta vare på kvensk språk og kultur i Porsanger, mens Sjøsamisk oppvekstsenter i Billefjord er viktig for det sjøsamiske språket og den sjøsamiske kulturen i området.

Geir Aarskog

Utvalgsmedlem Geir Aarskog (V).

Foto: Privat/Scanpix

Flertallet i kommunestyret består av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). Kommunestyret vedtok på samme møte å nedsette et tverrpolitisk arbeidsutvalg, som har i oppdrag å se på nye måter man kan redde de nedleggingstruede grendeskolene.

Nå foreslår dette arbeidsutvalget å etbalere et opplæringssenter for urfolks- og minoritetsspråk i kommunen.

– Meningen er å samle alle små sjøsame- og kveninstitusjoner under sammen institusjon. På den måten kan det etableres et senter hvor det kan gis grunnutdanning, forklarer utvalgsmedlem Geir Aarskog til Ávvir .

Mange samer i Porsanger føler at deres språk og kultur nå er sterkt truet etter at det ble borgerlig flertall i kommunestyret etter høstens valg. FrP har programfestet at de vil arbeide for at kommunen skal meldes ut av forvaltningsområdet for samisk språk. Samtidig har partiet tatt opp kampen for å få fjernet samisk som møtespråk i kommunestyresalen.