NRK Meny
Normal

Inviterer seg sjøl til skolemøte på Sametinget

Statssekretær Elisabeth Dahle i Kunnskapsdepartementet vil vite mer om konsekvensene av eventuelle skolenedleggelser i sentrale samiske områder.

Bilde

– Jeg har veldig lyst til å bli bedre kjent med Sametinget og Egil Olli, sier statssekretæren.

Foto: Utdanningsforbundet/Sametinget

Nå inviterer hun seg selv til Sametinget.

– Jeg har veldig lyst til å bli bedre kjent med Sametinget og Egil Olli. Så hvis jeg kan invitere meg sjøl til et møte, så vil jeg gjerne benytte anledningen til å gjøre det i dag, svarer Elisabeth Dahle til NRK Sápmi.

Bakgrunnen for at hun ønsker å sette seg nærmere inn i samebarnas skolehverdag, er nyttårstalen til sametingspresidenten. Her tok Egil Olli et oppgjør med kommuner som ønsker å legge ned skoler i sentrale samiske områder.

– Dette kan ikke vi på Sametinget akseptere. Nedleggelsene går hardt utover samiske barn og unge, da mange må flytte til steder der språket og kulturen ikke står så sterkt. Ansvaret for skolene ligger hos kommunene. Samtidig er det viktig å huske på statens ansvar. Sentrale myndigheter må sikre at kommunene oppfyller sine forpliktelser i forhold til samisk språk og kultur, sa Olli i nyttårstalen.

I Porsanger har kommunestyreflertallet vedtatt kutt på begge sider av fjorden, nemlig i Billefjord og Børselv, noe som har skapt sterke reaksjoner.

Men også andre skoler i samiske områder er utsatt på grunn av dårlig kommuneøkonomi.

I Alta har både skoler i sentrum og periferi trusselen hengende over seg. Det samme gjelder også i den samiske bygda Láhpoluoppal i Kautokeino. Men også Sirpmá skuvla i Tana har ofte vært utsatt for nedleggelsesspøkelset.

– I strid med grunnloven

– Hvis samiske barn blir tvunget til å flytte til steder der det samiske språket står svakt, så er dette i strid med den norske grunnloven, hevder Egil Olli.

Han viser til grunnlovens paragraf 110a som pålegger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv.

– Det er en neglisjering dersom skolene blir lagt ned uten konsekvensanalyse i forhold grunnlovens forpliktelser, mener Olli. Kritikken går spesielt til Porsanger kommune.

– Om det er i strid med grunnlovsparagrafen, vil jeg på nåværende tidspunkt ikke ha noen konklusjon på, svarer statssekretær Elisabeth Dahle.

Vil vite mer

Hun håper på et møte med Sametinget så snart som mulig. Dersom Sametinget svarer ja, så utelukker hun ikke at også statsråd Kristin Halvorsen vil delta.

– Fra Kunnskapsdepartementets side er vi selvsagt interessert i å høre hvordan opplæringen er i de samiske områdene. Og hvordan de får en god kvalitet for å ivareta språk, kultur og kjennskap til historiske forhold, forklarer Dahle.

Håper på skolebesøk

Visepresident Laila Susanne Vars er glad for at Kunnskapsdepartementet vil møte Sametinget.

– Dette er helt i tråd med de ønsker som også vi i Sametinget har. Selvsagt skal vi ta godt vare på gjestene, forklarer Vars.

Sametinget har allerede begynt å forberede et seminar i forbindelse med møtet.

– Her vil Kunnskapsdepartementet blant annet få et historisk tilbakeblikk på skolesituasjonen i Sápmi. Men også nåværende utfordringer vil bli et sentralt tema, forklarer Vars.

Hun utelukker ikke et skolebesøk.

– Hvis gjestene har tid til det, så hadde det vært hensiktsmessig med et besøk enten i Billefjord eller i Láhpoluoppal, svarer Vars.