Hopp til innhold

– Kommunen taper 12,5 mill. i året

Frank Seppola og Alf Emil Paulsen fra Porsanger i utvikling (PIU) mener det vil være direkte uklokt av Porsanger kommune å melde seg ut av forvaltningsområdet for samisk språk.

Rådhuset i Lakselv i Porsanger

Mange i kommunestyret i Porsanger har ikke et særlig positivt forhold til det samiske.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametinget bidro totalt med 12,5 millioner kroner til Porsanger i 2011.

– Det vil være direkte næringsuvennlig å melde kommunen ut av forvaltningsområdet for samisk språk, mener Frank Seppola og Alf Emil Paulsen fra Porsanger i utvikling (PIU).

Porsanger i utvikling (PIU) ble stiftet i 2009 for å drive med omstillingsarbeid i Porsanger. Målet er at man innen sommeren 2012 skal ha skaffet kommunen 60 nye arbeidsplasser.

– Sametinget bidrar mest

Paulsen og Seppola minner om at Sametinget er en viktig bidragsyter for næringslivet i Porsanger kommune.

Sametinget, sametingsbygget

Sametinget er den største offentlige bidragsyteren til næringslivet i Porsanger.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Sametinget har vært den instansen som har bidratt mest i forhold til våre søkere i 2011, sier daglig leder, Frank Seppola til Ságat . Av de 12,5 millioner kroner som Sametinget har sprøytet inn i Porsanger, har PIUs søkere fått 906.000 kroner. PIU selv har bidratt med 152.700 kroner til de samme bedriftene.

I samme periode har Innovasjon Norge (IN) innvilget én søknad, med 97.500 kroner tilskudd, 227.500 kroner er lån, og 227.500 kroner i rentestøtte til lån. Totalt har disse to instansene bidratt med nesten 1,5 millioner kroner til PIUs søkere.

– Tallene taler vel for seg selv. Melder man seg ut av samisk forvaltningsområde vil ikke Porsanger-bedriftene ha tilgang til denne potten med penger. Det ville vært synd for næringslivet, sier Seppola.

Men her er det ikke bare tilskuddene som teller, skyter konsulent Alf Emil Paulsen inn.

– Sametinget besitter en god del kompetanse, som også vil gå tapt for oss. PIU har etterhvert blitt godt kjent med systemet der, og det ville vært trist når vi har fått så god kontakt om dette skulle forsvinne, sier Paulsen.

FrP-Thomassen lover full gjennomgang

I inneværende valgperiode er det Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP) som har flertall i kommunestyret. Gruppeleder Torgeir Thomassen i Porsanger FrP sier posisjonen skal ta en full gjennomgang av hva det betyr for kommunen å være medlem av forvaltningsområdet for samisk språk.

Torgeir Thomassen (FrP)

Torgeir Thomassen (FrP).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg har aldri sagt at Porsanger FrP skal legge ned Sametinget eller melde kommunen ut av det samiske forvaltningsområdet. Det jeg har sagt er at vi skal vurdere en interpellasjon der dette blir tatt opp, sier Thomassen til Ságat.

Han mener saken har fått uante store dimensjoner.

– Dette handler i grunn om man skal snakke samisk i et kommunestyre der alle andre snakker norsk mye bedre enn samisk, hevder Thomassen overfor avisa.


Korte nyheter

 • NIM og Amnesty inviterer til frokostseminar om oppfølgingen av Fosen-dommen

  Norges institusjon for menneskerettigheter og Amnesty Norge ønsker velkommen til frokostseminar om oppfølgingen av Fosen-dommen mandag 9. oktober

  I seminaret skal NIM gå dypere på en egen rapport som analyserer det nærmere innholdet i den menneskerettighetsbestemmelsen som ble krenket i saken. Om hvordan påvirker nyhetssaker som Fosen-saken debattklimaet i sosiale medier og samfunnet.

  De skal gå gjennom Amnesty rapporten som forteller at hver fjerde ytring om samer på nett er negativ. Amnesty har gått gjennom 200 000 kommentarer på nett som handler om samer, i løpet av seminaret vil de gå dypere gjennom de tallene.

  Også til slutt vil de gå gjennom Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, som ble fremlagt i juni i år. Hvilke perspektiver bidrar kommisjonens rapport med til regjeringens oppfølging av Fosen-dommen?

  Seminaret vil være den 9. oktober kl. 09.00–09.45 på Diehtosiida i Kautokeino. Dette skriver Norges institusjon for menneskerettigheter

  Diehtosiida
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK
 • Vil ha obligatisk samisk i Kåfjordskolen

  Ett av flere fremtidsmål i samarbeidserklæringa til flertallet i Kåfjord kommune er å «arbeide for at samisk og kvensk språkopplæring skal være obligatorisk i Kåfjordskolen.»

  – Jeg syns vi bør trykke til, sier Kåfjord-ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad til Ruijan Kaiku.

  3. oktober presenterte han Fossenerklærniga for kommunestyret og overleverte den til kommunedirektøren under konstituerende kommunestyremøte i Kåfjord.

  Fossenerklæringa er den politiske plattformen som flertallet i Kåfjord, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti, har jobbet fram.

  Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Støtte til samisk litteratur

  Sametingsrådet har bevilget til sammen 792 440 kroner i støtte til samisk litteratur. Midlene går til oversettelse av litteratur til sørsamisk og lulesamisk, tegneserie og barnebok.

  Trøndelag fylkeskommune får 570 000 kroner til oversetting av åtte bøker i fysisk form, samt ti videobøker. Trøndelag fylkeskommune, med fylkesbiblioteket som prosjektleder, har over mange år oversatt bøker til sørsamisk, og også til pitesamisk og umesamisk. I tillegg har de de siste årene produsert videobøker og lydbøker etter ønske fra foreldre og andre som har kommet med tilbakemelding på hvilke behov de har med tanke på samisk litteratur og språk.

  – Trøndelag fylkesbibliotek sitt arbeid med å oversette bøker for barn og ungdom til sørsamisk har vært et uunnværlig arbeid for å få mer tilgang til litteratur på sørsamisk. Det er viktig for språkutviklingen at det er litteratur tilgjengelig. Videobøkene som har vært produsert de siste årene har vist seg å være veldig populære både blant unge og voksne med tanke på språkopplæring, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR).

  Samiske bøker
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK