– Alle behersker jo norsk bra

Fremskrittspartiets (FrP) gruppeleder i kommunestyret i Porsanger benekter at det ligger rasistiske motiver bak hans ønske om å fjerne samisk fra kommunestyresalen.

Torgeir Thomassen (FrP)

Torgeir Thomassen forklarer at han har økonomiske motiver for å bli kvitt samisken fra kommunestyresalen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Hvorfor skal man splitte befolkningen mer enn nødvendig. Alle i kommunestyresalen snakker norsk. Alle forstår norsk både skriftlig og muntlig og kan utrykke seg på norsk på en god måte, argumenterer Torgeir Thomassen.

FrPs gruppeleder i kommunestyret i Porsanger mener det er bortkastede penger å bruke tolk under kommunestyremøtene når det bare er èn person som snakker samisk. Thomassen påpeker at denne personen attpåtil snakker bra norsk og uttrykker godt på norsk.

– Sånn som det er i dag er samisk mer et hinder enn en fordel for partene, sier Thomassen. Han sier at èn utvei for kommunen for å bli kvitt samisk og fordyrende tolking i kommunestyresalen er melde Porsanger kommune ut av forvaltningsområdet for samisk språk (ekstern lenke).

Kraftiige reaksjoner fra samisk hold

Rabalderet rundt bruken av samisk på talerstolen under kommunestyremøtene i Porsanger tilspisset seg da Arbeiderpartiets (Ap) Kåre Olli på møtet tidligere denne måneden snakket sitt eget morsmål på talerstolen.

Porsanger kommune er en av kommunene i Norge som tilhører det såkalte forvaltningsområdet for samisk språk, noe som betyr at samisk og norsk er likestilte språk i kommunen. Til tross for dette var det ikke innkalt tolk da møtet startet, og da kommuneledelsen oppdaget blemmen ble en av de ansatte i kommunen i all hui og hast bedt om å fungere som tolk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kåre Olli

Kåre Ollis (Ap) bruk av sitt eget språk på talerstolen anses som et problem av FrP.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– FrP er fiendtlig mot alle andre enn de som er hvite og snakker norsk, hevder Kåre Olli. Ap-representanten mener imidlertid at FrP tar feil.

– Jeg synes at FrP snur saken på hodet. Jeg krever ikke tolking. Det er nemlig opp til dem å forstå. Jeg bruker samisk fordi det er viktig i en tid da mange vil samisk til livs, forklarer Kåre Olli.

Sigvald Persen, Thorvald Aspenes og Torgeir Thomassen

Sigvald Persen mener at FrP-innflytterne ikke har satt seg godt nok inn i samisk historie og lokale skikker.

Foto: Montasje: Dan Robert Larsen / NRK

Lederen for Sjøsamisk kompetansesenter i Billefjord, Sigvald Persen, mener historieløshet og manglende dannelse preger flere av FrP-innflytterne i lokalpolitikken.

– Samisk og kvensk kultur har i århundrer vært en sentral del av dagliglivet til folk her i Porsanger. Derfor er det med undring jeg observerer hvordan det nye kommunestyret, med flere innflyttere i spissen, roter til både historien og fremstillingen av minoritetenes rettigheter, sier Sigvald Persen.

Derfor er det med undring jeg observerer hvordan det nye kommunestyret, med flere innflyttere i spissen, roter til både historien og fremstillingen av minoritetenes rettigheter

Sigvald Persen, Sjøsamisk kompetansesenter

Kommunestyret i Porsanger har borgerlig flertall, som består av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP) .

– Jeg vil vel tro at også innflyttere til Porsanger kan aksepteres. Det å være negativ til tilflyttere er ikke det jeg hadde forventet fra det holdet der, sier Thomassen.

– Vil ha et livskraftig Porsanger-samfunn

Torgeir Thomassen tilbakeviser påstandene om at han eller andre i FrP-gruppa er historieløse.

– I kommunestyret i Porsanger har det vært snakket norsk de siste årene, i hvertfall så lenge jeg har vært der. Det er vel litt over et år vi har hatt samisk tolk tilstede. Derfor er er historien om kommunestyret og om det skal være samisk eller norsk der veldig ung, påpeker Thomassen.

Olaf Eliassen

Olaf Eliassen (Árja) mener FrPs oppførsel er skammelig.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametingsrepresentant Olaf Eliassen (Árja) er også forundret over de holdningene FrP-gruppa i Porsanger forfekter ovenfor samisk språk, kultur og historie.

– Det er rett og slett skammelig. De tar ikke hensyn til oss i det hele tatt. De tar ikke hensyn til den samiske befolkningen. De rett og slett overser oss, sier Eliassen.

Til disse påstandene svarer Thomassen:

– Jeg ser ikke grunn til at man skal bruke et språk, som stort sett bare du selv forsår. Når man står på en talerstol, der man må bruke et språk som folk forstår. Da skjønner jeg ikke hensikten med og hva man vil oppnå ved å bruke samisk. Det fremmer ikke det samiske språket. Folk i Porsanger, den store delen av folket i Porsanger, ønsker ikke samisk i kommunestyresalen. De ser på det som meningsløst at møtet skal foregå på samisk, hevder Thomassen.

Jeg ser ikke grunn til at man skal bruke et språk, som stort sett bare du selv forsår. Når man står på en talerstol, der man må bruke et språk som folk forstår.

Torgeir Thomassen, FrP

Thomassen sier at det borgerlige flertallets ambisjon for de kommende fire årene er å bygge opp et livskraftig Porsanger-samfunn. Da er det viktig å spare penger der penger skal spares, påpeker han.

– I dag i Porsanger øker andelen over 66 år, mens under 66 år går ned. Det betyr at vi blir færre og færre i kommunen til å drive kommunen videre. Vi er avhengige av tilflytting til Porsanger kommune, både av personell og kompetanse for å kunne ha en livskraftig kommune, forklarer Thomassen.

Ordføreren vil ikke si hva han mener

Ordfører Knut Roger Hanssen (H) vil ikke si hva han mener om FrPs siste utspill, men han understreker at FrPs samepolitiske syn ikke bør komme som en bombe på noen; partiet gikk jo allerede ut i valgkampen med at de vil melde kommunen ut av forvaltningsområdet for samisk språk.

Knut Roger Hanssen

Ordfører Knut Roger Hanssen (H).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg forskutterer ikke noe når det gjelder den saken nå. Det gjør jeg ikke, sier Hanssen.

Sametingsrepresentant Olaf Eliassen er i allefall ikke i tvil om hva hans råd er til ordføreren og de andre som styrer Porsanger kommune.

– Porsanger er jo en samisk kommune. Her har bodd samer i tusenvis av år. Derfor synes jeg det er merkelig at noen vil gjøre noe slikt som å undertrykke den opprinnelige befolkningen i kommunen. Jeg kan ikke forstå slike mennesker, sier Olaf Eliassen.

Korte nyheter

 • Truet med budsjettkutt – Får penger

  For andre gang på to år foreslo bydel Grünerløkka i Oslo fjerne en lederstilling i den samiske barnehagen i Tøyenparken i sitt budsjettforslag. Dette skapte uro blant foreldre og andre. De mente at ved å blant annet fjerne den samiske daglige lederen kunne den samiske barnehagen bli mer norsk. Men nå får den samiske barnehagen 800.000 kroner i øremerket driftstilskudd.

 • Mikkel Isaks rein blir påkjørt

  Loga dán sámegillii. Ifjor ble 416 rein påkjørt i Troms og Finnmark og i hele landet er tallet nærmere 800 rein, viser tall. Reineier i Fávrrosorda Mikkel Isak Eira er plaget med reinpåkjørsler da det er bygd bilvei gjennom vinterbeitet deres, og reinbeitedistriktet har hittil i høst mistet allerede 15 rein. – Nå har jeg lagd et skilt med blinkende lys for å forhindre, sier Eira. Han mener at Statens Vegvesen burde gjøre mer for å hindre reinpåkjørsler. Vegvesenets Brede Thomassen sier at de vurderer å sette opp flere skilt og strø mer sand slik at stopplengden blir kortere. Se hele videoen her.

  Tromssa - ja Finnmárkku fylkkas vuojáhalle mannan jagi 416 bohcco ja olles Norggas lahka 800, čajehit logut. Mikkel Isak Eira oaivvilda Geaidnodoaimmahat sáhtášii eanet bargat eastadan dihte vuojahallamiid. 
 • Áigot eanet ovttasbargat

  Davviriikkain áigot lasihit ovttasbarggu sámeoahpahusáššiin. Otne leat suokkardallan sámeoahpahusbarggu čuolmmaid ja ohcan daidda čovdosiid. Čovdosat galget leat davviriikkalaččat ja guoskkat boahtteáiggis buot golmma davviriikkas. – Nu ahte mis lea dakkár sohppojuvvon vuohki das, ahte mo mii bargat ovttas, okta ovdamearka lea mo oktasaš dilálašvuođain mii basttit hábmet dan oppalaš gova ja soahpat, ahte mo mii ovdánit, lohka Anni Koivisto
  Suoma Sámedikke 1. várreságajođiheaddji.

  Anni Koivisto
Sámedikke 1. várreságajođiheaddji
  Foto: Yle Sapmi