– Alle vedtak skal kjennes ugyldig

Arbeiderpartiet (Ap) har meldt kommunestyremøtet i Porsanger 14.12.2011 for lovlighetskontroll. Partiet krever at iverksettelse av alle vedtak fattet på dette møtet utsettes.

Kåre Olli

Kåre Ollis (Ap) bruk av sitt eget morsmål på talerstolen har skapt bruduljer i Porsanger.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

«Vi vil med dette sette gjennomføring av kommunestyremøte den 14.12.2011 for lovlighetskontroll pga. manglende tolking og alle vedtak på dette møtet må kjennes ugyldige. Iverksettelse av vedtak fattet på kommunestyremøtet utsettes til klagen er ferdigbehandlet», skriver Ap i sin klage til Fylkesmannen i Finnmark.

Brevet er datert 29.12.2011 og er underskrevet av Kåre Olli, Mona Skanke og Ida K. Bjørnbak.

– Mangelfull tolking

Da kommunestyremøtet 14.12.2011 åpnet var det ingen tolk tilstede. Derfor skapte det kaos når kommunestyrerepresentant Kåre Olli gikk på talerstolen og snakket på sitt eget morsmål, samisk .

Dette har han full rett til ifølge Sameloven, da Porsanger kommune er en av kommunene i forvaltningsområdet for samisk språk. I dette forvaltningsområdet er samisk og norsk likestilte språk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kommunestyremøte i Porsanger

Kommunestyret vedtok blant annet å legge ned oppvekstsenteret i Børselv og å redusere tilbudene i Billefjord oppvekstsenter betraktelig.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ordføreren løste problemet med at en av de ansatte ble bedt om å ta seg av tolkingen. Den hasteinnkalte tolken tolket bare fra samisk til norsk.

«Tolken ble hentet inn på kort varsel og hadde aldri tolket et kommunestyremøte tidligere. Vedkommende fikk ikke tid til å forberede seg til tolkeoppdraget. Vi er heller ikke trygge på at alle fikk med seg det som ble sagt fra talerstolen etter at tolken kom på plass», skriver klagerne.

I brevet opplyser klagerne at representant Kåre Olli har benyttet samisk i kommunestyremøter tidligere. Derfor måtte dette være en kjent sak for både administrasjonen og den politiske ledelsen i kommunen.

«Det er i etterkant av møtet 14.12.2012 kommet kommentarer i media fra noen kommunestyrerepresentanter at det var vanskelig å forstå det som ble sagt fra talerstolen på møtet av Kåre Olli pga. tolkingen og at det derfor ikke skal være tillatt å snakke samisk i Porsanger kommune.»

Hovedsaken på dette kommunestyremøtet var Porsanger kommunes budsjett for 2012. Blant annet vedtok møtet med ti mot ni stemmer å legge ned oppvekstsenteret i Børselv og å redusere driften ved Billefjord oppvekstsenter betraktelig.

Korte nyheter

 • Evttohit heaittihit

  Norgga oaivegávpoga Sámi mánáidgárdi, sáhttá massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame. Geahča dán ášši dás.

  Norga oaivegávpot Sámi mánáidgárdi, sáhttá šaddá dahe bahát massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Gávpotráđi direktevra, Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame dan áššis.
 • Eai áiggošii giddet Oslo

  Oslos leat maŋemus jándora leamaš badjel 831 koronanjoammuma. Ja dat lea ođđa olahus. Dál lohka Oslo gávpotráđejođiheaddji Raymond Johansen ahte sii eai áiggošii giddet gávpoga, muhto atnet čalmmis mo dillii ovdána. – Lea olu maid eat dieđe omikron-virusa birra, ja eat dieđe movt dat leavvá ja doaibmago boahkku dasa, lohka son. Sii leat ovdalaččas ávžžuhan buohkaid geavahit njálbmesuoji go vánddardit dakkár báikkiin gos ii leat vejolaš gaska doallat. Árabut otne de bohte ođđa nationála korona ávžžuhusat.

 • Thor Martin bisseha buot biillaid

  Norgga boles bisseha dál buot biillaid, mat bohtet Suomas, go ođđa ráddjehusat gáibidit riikaboahtinalmmuhusa, dieđiha Yle Sápmi. Norga lea mannan vahkus fas čavgen rádjerasttildannjuolggadusaid. Riikaboahtinalmmuhus registeren lea bákkolaš ja dan galgá dahkat golbma jándora ovdal go áigu rasttildit rájá Suomas Norgii. Dan lassin gáibiduvvo juogo negatiivvalaš koronateastaboađus dahje koronapássa. Dárkkisteamit bohte fápmui mannan bearjadaga. Biillat bissehuvvojit dál viššalit. – Mii Norgga politiijas leat dál ožžon dieđu, ahte mii galgat dál kontrolleret biillaid, mat bohtet Suomas Norgii, ja juohke biila kontrollerejuvvo dan dihte go mii galgat oaidnit, ahte buohkat leat čađahan dan registerema, muitala boles Thor Martin Balto.

   Thor Martin Balto
  Foto: Sara Kelemeny / Yle / Yle