NRK Meny
Normal

– Alle vedtak skal kjennes ugyldig

Arbeiderpartiet (Ap) har meldt kommunestyremøtet i Porsanger 14.12.2011 for lovlighetskontroll. Partiet krever at iverksettelse av alle vedtak fattet på dette møtet utsettes.

Kåre Olli

Kåre Ollis (Ap) bruk av sitt eget morsmål på talerstolen har skapt bruduljer i Porsanger.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

«Vi vil med dette sette gjennomføring av kommunestyremøte den 14.12.2011 for lovlighetskontroll pga. manglende tolking og alle vedtak på dette møtet må kjennes ugyldige. Iverksettelse av vedtak fattet på kommunestyremøtet utsettes til klagen er ferdigbehandlet», skriver Ap i sin klage til Fylkesmannen i Finnmark.

Brevet er datert 29.12.2011 og er underskrevet av Kåre Olli, Mona Skanke og Ida K. Bjørnbak.

– Mangelfull tolking

Da kommunestyremøtet 14.12.2011 åpnet var det ingen tolk tilstede. Derfor skapte det kaos når kommunestyrerepresentant Kåre Olli gikk på talerstolen og snakket på sitt eget morsmål, samisk .

Dette har han full rett til ifølge Sameloven, da Porsanger kommune er en av kommunene i forvaltningsområdet for samisk språk. I dette forvaltningsområdet er samisk og norsk likestilte språk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kommunestyremøte i Porsanger

Kommunestyret vedtok blant annet å legge ned oppvekstsenteret i Børselv og å redusere tilbudene i Billefjord oppvekstsenter betraktelig.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ordføreren løste problemet med at en av de ansatte ble bedt om å ta seg av tolkingen. Den hasteinnkalte tolken tolket bare fra samisk til norsk.

«Tolken ble hentet inn på kort varsel og hadde aldri tolket et kommunestyremøte tidligere. Vedkommende fikk ikke tid til å forberede seg til tolkeoppdraget. Vi er heller ikke trygge på at alle fikk med seg det som ble sagt fra talerstolen etter at tolken kom på plass», skriver klagerne.

I brevet opplyser klagerne at representant Kåre Olli har benyttet samisk i kommunestyremøter tidligere. Derfor måtte dette være en kjent sak for både administrasjonen og den politiske ledelsen i kommunen.

«Det er i etterkant av møtet 14.12.2012 kommet kommentarer i media fra noen kommunestyrerepresentanter at det var vanskelig å forstå det som ble sagt fra talerstolen på møtet av Kåre Olli pga. tolkingen og at det derfor ikke skal være tillatt å snakke samisk i Porsanger kommune.»

Hovedsaken på dette kommunestyremøtet var Porsanger kommunes budsjett for 2012. Blant annet vedtok møtet med ti mot ni stemmer å legge ned oppvekstsenteret i Børselv og å redusere driften ved Billefjord oppvekstsenter betraktelig.