– Same- og kvenkulturen legges ned

Mens de 29 barna ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter/skole i går forberedte seg til årets juleavslutning, vedtok kommunestyret i Porsanger at denne skolen og skolen i Børselv skal legges ned.

Billefjord skole

Barna i Billefjord skole forbereder seg til det som kan bli den siste juleavslutningen ved denne skolen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dette vedtaket betyr at Porsanger kommune har vedtatt å legge ned den samiske og kvenske kulturen i kommunen. I disse stedene er det nærhet til de respektive kulturene, noe som gjør det mulig for barna å både tilegne seg språklige ferdigheter og å lære om sin egen kultur. Det samme vil de ikke oppnå i kommunesenteret Lakselv, sier en skuffet Helen Johannesen.

Helen Johannesen

Helen Johannesen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Johannesen er leder for Samarbeidsutvalget ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter. Hun er en av de som har kjempet for å beholde grendeskolen sin, som hun mener er et av ankerfestene for den sjøsamiske kulturen i Porsanger kommune.

Skolen betyr mye for bosettingen i bygda og for videreføringen av den sjøsamiske kulturen, påpeker Johannesen.

– Det er jo slutten for det sjøsamiske i Porsanger. Man signaliserer med det her vedtaket at man ønsker at man skal bli kvitt det sjøsamiske. Jeg anser det som sluttfasen i en fornorskningsprosess og hvor våre egne folk er med på å fatte et vedtak, sier Helen Johannesen.

– Kommunen sparer penger

Flertallet i Porsanger kommunestyre består i inneværende valgperiode (2011-2015) av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). Gårsdagens vedtak ble gjort med disse to parienes ti stemmer mot opposisjonens ni.

Kommunestyrets flertall vedtok at Børselv skole skal legges ned. Ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter/skole blir det betraktelig reduksjon av undervisningstilbudet. Barnehagen og ungdomsskolen legges ned. Bare småtrinnet fra 1. til 4. klasse beholdes.

– At de vil beholde småtrinnet fra 1. til 4. klasse er ikke godt nok. Det er mange som har søsken som vil måtte gå på skole i Lakselv, og jeg tror nok foreldrene vil samle elevene sine på en skole. Med kun sju elever i småtrinnet betyr dette i praksis at man legger ned skolen, fastslår Johannesen.

Knut Roger Hanssen

Ordfører Knut Roger Hanssen (H).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg er ikke enig i at vi med dette legger ned den samiske og kvenske kulturen i kommunen. Disse kulturene vil bli godt tatt vare på i Lakselv, hevder ordfører Knut Roger Hanssen (H).

Til NRK sier ordføreren at kommunen vil ha en årlig besparelse på rundt 8-10 millioner kroner ved å legge ned Børselv skole og ved å redusere tilbudet ved Billefjord skole.

Opposisjonen er ikke enig i at kommunen vil spare noe særlig med penger på dette vedtaket, fordi nedleggelse av samiske tilbud i kommunen vil føre til betraktelige kutt i bevilgningene til samiske språktiltak fra Sametinget.

– Porsanger som en liten kommune, i hvertfall folketallsmessig, kan ikke år etter, år etter år, etter år bære nasjonale byrder. Vi klarer det bare ikke. Vi er en kommune som får stadig svikt i inntekter. Vi blir færre. Vi blir eldre, ikke minst. Det sier seg sjøl at til slutt så makter vi det ikke mer, sier Hanssen.

– Åtte mil til skolen

Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter/skole har elever fra hele vestsiden av Porsangerfjorden. Kommunestyrerepresentant Sara Olaussen (Ap) har selv fått oppleve skolenedleggelse av grendeskolen hun gikk på da hun var liten.

Sara Olaussen

Sara Olaussen (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Nå er den snart 19 år gamle jenta bekymret for at flere av elevene, som nå mister sin skole, vil få veldig lang skolevei.

– De barna som bor i Smørfjord vil nå få en skolevei på åtte mil - hver vei. Det er temmelig langt, påpeker Olaussen.

Hun tror at kommunestyrets vedtak vil få drastiske følger for bosettingen i småplassene i Porsanger.

– Min erfaring er at folk flytter ut av kommunen, fordi da vil det har bli ansett som en kommune som er preget av mye usikkerhet. Og folk vil ha trygghet, i hvertfall for sine barn og for sine barnebarn. Så for videre generasjoner tror jeg dette vil være katastrofalt for Porsanger kommune, tror Sara Olaussen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Børselv-elever i tilhørerbenken

Børselv-elever satt på tilhørerbenken da kommunestyret gjorde sitt vedtak.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Skoler med gode resultater

Flertallet i Porsanger kommunestyre har ikke lagt vekt på at både Børselv skole og Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter/skole kan vise til gode resultater ved nasjonale prøver.

Tove Amundsen

Rektor Tove Amundsen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det som også taler til vår fordel er at skolen bare har kvalifiserte og utdannede lærere, påpeker rektor Tove Amundsen ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter/skole.

Rektoren viser også til at skolen de siste årene har gjennomført en rekke tiltak med sikte på å spare kommunen for utgifter. I dag er blant annet en mindre del av bygningsmassen i bruk for å spare på fyringsutgifter.

Kari Olli

Samisklærer Kari Olli.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Samisklærer Kari Olli frykter at elevene vil tape en del på det faglige ved at de flyttes til Lakselv skole.

– Her får de nærhet til den sjøsamiske kulturen og språket. Dette er noe de vil miste ved å flytte til en større skole i Lakselv, tror Kari Olli.

Elevene ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter/skole holder sin juleavslutning tirsdag 20. desember, og dette kan bli den siste juleavslutningen ved skolen.

Billefjord skole

Det er fortsatt lys i og utenfor Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Korte nyheter

 • Truet med budsjettkutt – Får penger

  For andre gang på to år foreslo bydel Grünerløkka i Oslo fjerne en lederstilling i den samiske barnehagen i Tøyenparken i sitt budsjettforslag. Dette skapte uro blant foreldre og andre. De mente at ved å blant annet fjerne den samiske daglige lederen kunne den samiske barnehagen bli mer norsk. Men nå får den samiske barnehagen 800.000 kroner i øremerket driftstilskudd.

 • Mikkel Isaks rein blir påkjørt

  Loga dán sámegillii. Ifjor ble 416 rein påkjørt i Troms og Finnmark og i hele landet er tallet nærmere 800 rein, viser tall. Reineier i Fávrrosorda Mikkel Isak Eira er plaget med reinpåkjørsler da det er bygd bilvei gjennom vinterbeitet deres, og reinbeitedistriktet har hittil i høst mistet allerede 15 rein. – Nå har jeg lagd et skilt med blinkende lys for å forhindre, sier Eira. Han mener at Statens Vegvesen burde gjøre mer for å hindre reinpåkjørsler. Vegvesenets Brede Thomassen sier at de vurderer å sette opp flere skilt og strø mer sand slik at stopplengden blir kortere. Se hele videoen her.

  Tromssa - ja Finnmárkku fylkkas vuojáhalle mannan jagi 416 bohcco ja olles Norggas lahka 800, čajehit logut. Mikkel Isak Eira oaivvilda Geaidnodoaimmahat sáhtášii eanet bargat eastadan dihte vuojahallamiid. 
 • Áigot eanet ovttasbargat

  Davviriikkain áigot lasihit ovttasbarggu sámeoahpahusáššiin. Otne leat suokkardallan sámeoahpahusbarggu čuolmmaid ja ohcan daidda čovdosiid. Čovdosat galget leat davviriikkalaččat ja guoskkat boahtteáiggis buot golmma davviriikkas. – Nu ahte mis lea dakkár sohppojuvvon vuohki das, ahte mo mii bargat ovttas, okta ovdamearka lea mo oktasaš dilálašvuođain mii basttit hábmet dan oppalaš gova ja soahpat, ahte mo mii ovdánit, lohka Anni Koivisto
  Suoma Sámedikke 1. várreságajođiheaddji.

  Anni Koivisto
Sámedikke 1. várreságajođiheaddji
  Foto: Yle Sapmi