Alle vedtak kan være ulovlig

Porsanger-ordfører Knut Roger Hanssen (H) hadde ikke innkalt tolk til kommunestyremøtet. Nå kan møtet bli meldt for lovlighetskontroll.

Knut Roger Hanssen

Ordfører Knut Roger Hanssen (H) har problemer med å forklare hvorfor møtet startet uten tolk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Da kommunestyremøtet åpnet onsdag, og tolkemangelen kom for dagen, gikk Arbeiderpartiets (Aps) Kåre Olli opp på talerstolen og informerte kommunestyret om at han ikke hadde til hensikt å snakke norsk. Han ville bruke sitt morsmål samisk under alle innlegg.

Kåre Olli

Kåre Olli (Ap) synes det er mest naturlig å snakke på sitt morsmål samisk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Olli mente ordfører Knut Roger Hanssens (Høyre) uvilje mot det samiske språket var utslagsgivende, og at adminstrasjonen på direkte ordre fra Hanssen, hadde blitt nektet å hente inn tolk.

– Ordføreren har gitt beskjed om at det er et kostnadsspørsmål og har derfor ikke hentet inn tolk, sier Olli til Ságat . Han mener tolkemangelen kan få konsekvenser for alle vedtak som ble denne dagen. Han varsler en mulig lovlighetskontroll av kommunestyremøtet.

Må behandle skolenedleggelse på nytt?

Hvis kommunestyremøtet meldes for lovlighetskontroll, og hvis denne lovlighetskontrollen viser at møtet er gjennomført ulovlig, så vil alle vedtak fattet på dette møtet måtte behandles på nytt.

Under møtet vedtok kommunestyret blant annet budsjettet for 2012 og nedleggelse av skolen i Børselv og reduksjon i undervisningstilbudet ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter/skole.

– Det er ikke mye respekt det nye flertallet viser overfor det samiske språket, når man ikke en gang kan få snakke sitt eget språk i kommunens høyeste organ, sier Olli til Ságat.

Ordfører Knut Roger Hanssen kan ikke forklare Ságat hva tolkemangelene skyldes og mener det er en misforståelse.

– Ifølge sekretariatet har vi bestilt inn tolk ut perioden. Mer enn det vet jeg ikke, sier Hanssen til Ságat, og skyter inn:

– Jeg vet heller ikke når det er vedtatt at vi skal ha tolk i kommunestyresalen, hevder Hanssen.

Omtrent ti minutter etter avisas intervju med ordføreren kommer det etterhvert inn en tolkevikar. Når møtet starter opp igjen, kan ordføreren informere kommunestyret om at man har lyktes i å hente inn en tolk fra egne rekker.

– Administrasjonen har prøvd etter beste evne prøvd å finne tolk, og det har man lyktes i. Vi vil derfor få tolket møtet fra samisk til norsk, sa Knut Roger Hanssen.

Tolken, som ble hentet inn i siste liten, har imidlertid ingen tidligere erfaring i simultantolking.


Korte nyheter

 • Truet med budsjettkutt – Får penger

  For andre gang på to år foreslo bydel Grünerløkka i Oslo fjerne en lederstilling i den samiske barnehagen i Tøyenparken i sitt budsjettforslag. Dette skapte uro blant foreldre og andre. De mente at ved å blant annet fjerne den samiske daglige lederen kunne den samiske barnehagen bli mer norsk. Men nå får den samiske barnehagen 800.000 kroner i øremerket driftstilskudd.

 • Mikkel Isaks rein blir påkjørt

  Loga dán sámegillii. Ifjor ble 416 rein påkjørt i Troms og Finnmark og i hele landet er tallet nærmere 800 rein, viser tall. Reineier i Fávrrosorda Mikkel Isak Eira er plaget med reinpåkjørsler da det er bygd bilvei gjennom vinterbeitet deres, og reinbeitedistriktet har hittil i høst mistet allerede 15 rein. – Nå har jeg lagd et skilt med blinkende lys for å forhindre, sier Eira. Han mener at Statens Vegvesen burde gjøre mer for å hindre reinpåkjørsler. Vegvesenets Brede Thomassen sier at de vurderer å sette opp flere skilt og strø mer sand slik at stopplengden blir kortere. Se hele videoen her.

  Tromssa - ja Finnmárkku fylkkas vuojáhalle mannan jagi 416 bohcco ja olles Norggas lahka 800, čajehit logut. Mikkel Isak Eira oaivvilda Geaidnodoaimmahat sáhtášii eanet bargat eastadan dihte vuojahallamiid. 
 • Áigot eanet ovttasbargat

  Davviriikkain áigot lasihit ovttasbarggu sámeoahpahusáššiin. Otne leat suokkardallan sámeoahpahusbarggu čuolmmaid ja ohcan daidda čovdosiid. Čovdosat galget leat davviriikkalaččat ja guoskkat boahtteáiggis buot golmma davviriikkas. – Nu ahte mis lea dakkár sohppojuvvon vuohki das, ahte mo mii bargat ovttas, okta ovdamearka lea mo oktasaš dilálašvuođain mii basttit hábmet dan oppalaš gova ja soahpat, ahte mo mii ovdánit, lohka Anni Koivisto
  Suoma Sámedikke 1. várreságajođiheaddji.

  Anni Koivisto
Sámedikke 1. várreságajođiheaddji
  Foto: Yle Sapmi