NRK Meny
Normal

– En uverdig tolkestrid

Sjefredaktøren i den samiske avisa Ságat går i dagens lederartikkel hardt ut mot det han kaller for en uverdig tolkestrid i kommunestyret i Porsanger.

Geir Wulff, kommunestyret i Porsanger

Sjefredaktør Geir Wulff i Ságat mener at flertallet i kommunestyret i Porsanger har behandlet samisk og kvensk på en uverdig måte.

Foto: Montasje: Dan Robert Larsen / NRK

Geir Wulff

Sjefredaktør Geir Wulff.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

«I kommunestyret har det brutt ut en uverdig tolkestrid fordi representanten Kåre Olli (AP) benytter sin rett til å snakke samisk. Kommunen har ved to anledninger allerede sviktet ved å ikke innkalle tolk til møter. Vi forutsetter at dette beror på en glipp og ikke har noen sammenheng med høstens lokale regimeskifte, hvor Høyre og Fremskrittspartiet har overtatt makta.», skriver sjefredaktør Geir Wulff i dagens lederartikkel i avisa Ságat .

Sjefredaktøren synes uansett det er sterkt kritikkverdig og svært arrogant å ikke respektere en porsanger­vær­ings rett til å snakke sitt morsmål.

En betent språkdebatt

Kranglingen om tolking på kommunestyremøtene i Porsanger begynte da neste års budsjett skulle vedtas på kommunestyremøtet i desember. Flertallet, med ordfører Knut Roger Hanssen (H) i spissen, hadde ikke ordnet med tolk da møtet startet. Dette førte til en del praktiske problemer for gjennomføringen av møtet.

Torgeir Thomassen

VIL FORBY SAMISK: Torgeir Thomassen (FrP).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

For den overveldende majoriteten av representantene var det umulig å forstå et ord da representant Kåre Olli (Ap) begynte å snakke sitt morsmål samisk på talerstolen. Porsanger kommune tilhører forvaltningsområdet for samisk språk, noe som betyr at i kommunen er samisk og norsk likestilte språk.

Kåre Olli har fått mye kritikk av Høyre- og FrP-flertallet i kommunestyret. De mener han er «vanskelig» og bare ute etter «å skape problemer».

Hvorfor skal man splitte befolkningen mer enn nødvendig? Alle i kommunestyresalen snakker norsk. Alle forstår norsk både skriftlig og muntlig og kan utrykke seg på norsk på en god måte.

Torgeir Thomassen, FrP
Thorvald Aspenes

VIL FORBY SAMISK: Varaordfører Thorvald Aspenes (FrP).

Foto: Ođđasat / NRK

«Det er totalt skivebom å skyte på en enkeltperson i denne saken. Enhver er i sin fulle rett til å snakke samisk og kvænsk, som nasjonale myndigheter har like­stilt med norsk i denne kommunen. Det er prisverdig at sam­isk brukes i kommunestyret, og vi skulle også gjerne ha hørt kvænsk språk der.», skriver Wulff i sin lederartikkel.

Det er viktig å ha klart for seg hvem som trenger tolk. En sam­isk- eller kvænsktalende trenger ikke norsk tolk for å uttrykke seg. Tolken er til for de som ikke forstår det språket som snakkes, altså i dette tilfelle for de norsktalende.

Geir Wulff i sin lederartikkel

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kåre Olli

Kåre Ollis (Ap) bruk av sitt eget morsmål på talerstolen anses som et problem av Høyre og Fremskrittspartiet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Rasisme og grov diskriminering

Ságat-sjefredaktøren er ikke nådig i sin kritikk av FrPs planer om å melde Porsanger kommune ut av forvaltningsområdet for samisk språk for å slippe å å la folk snakke samisk i kommunestyresalen.

«At samisk og/eller kvænsk skal forbys i det offentlige rom er ikke likestilling, men uttrykk for rasisme og grov diskriminering. Det er slike negative og diskriminerende holdninger som skaper hat og krig rundt om i verden, og som alle oppegående mennesker må avvise og bekjempe med alle demokratiske midler.», skriver Wulff.

Knut Roger Hanssen

SIER IKKE HVA HAN MENER: Ordfører Knut Roger Hanssen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ordfører Knut Roger Hanssen (H) har hittil ikke vært villig til å uttale seg i media om han støtter FrPs korstog mot samisk språk og kultur i Porsanger. Dette mener Ságat-sjefredaktøren er håpløst.

«Vi synes sametingsrepresentant og ordfører Knut Roger Hans­sen (H) bør ta offentlig avstand fra tankene om å melde Pors­anger ut av det samiske språkfellesskapet. Dette både fordi forslaget er uverdig og dødfødt, og for å klargjøre at han også er ordfører for de samisk- og kvænsktal­ende innbyggerne i Porsanger. Vi forventer at ordføreren tar nødvendige initiativ for å styrke og ikke svekke den samiske og kvænske kulturen i lokalsamfunnet.»