Hopp til innhold

Reineier:– Tutet ørene full om sam­eksistens

Aile Heatta Kuhmunen sier hun er lei av å høre om sameksistens. Et selskap som vil åpne gruve der hvor familien hennes har rein, mener nemlig at det er fullt mulig å leve sammen.

– I dag er jeg alene med ungene fordi både min mann og svigerfar er på nok et møte med noen som vil bygge i fjellene. Nå er det snakk om tre vindkraftverk, forteller 33-åringen til NRK.

Men det er planene om et steinbrudd som uroer reineierne i Saltfjellet reinbeitedistrikt mest akkurat nå.

Selskapet SMA Nordland AS har søkt om driftskonsesjon til å starte med uttak av mineralet dolomitt i Kvitberget i Bodø kommune.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) vil trolig i løpet av året avgjøre om selskapet får tillatelsen.

– Vi tror vi har et klima for sameksistens, sier styreleder Jan Normann Nilsen i SMA Nordland.

NRK fortalte sist helg om hvordan selskapet har forsøkt å skape et bilde av at det er mulig med sameksistens mellom reindrifta og mineralnæringen.

Dette har skjedd ved at SMA har bedt kommuner, fylkeskommunen og interesseorganisasjoner sende inn uttalelser til DMF hvor det bes om at selskapet får konsesjon.

Les også Vil bygge ut fjellet: Mener gruveselskap feilinformerer om rapport

Per Thomas Kuhmunen

– Psykisk belastende

– Vi er tutet ørene full om sameksistens, sier Aile Heatta Kuhmunen.

Hun og mannen Jon Anders tilhører Saltfjellet reinbeitedistrikt.

Aile Heatta Kuhmunen

Aile Heatta Kuhmunen er reindriftssame på Saltfjellet.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

I løpet av de siste årene har gruveselskap, vindkraftselskap og andre utbyggere ønsket seg inn på de samme områdene hvor også reinen deres oppholder seg.

Reineieren mener det er lett å for SMA Nordland å si at det er mulig med sameksistens.

– Jeg blir ikke overrasket over at de påstår dette. De vet jo ikke hvordan inngrepet vil kunne gå utover vår måte å leve på med reinen, vår familiesituasjon og den emosjonelle delen av det hele. Inngrepet vil ikke berøre dem på noen måte, sier hun.

Aile Heatta Kuhmunen sier alle merker den psykiske påkjenningen.

– Vi har tre barn, og det tar på å tenke på om vi har en framtid her. Jeg tenker ofte på hvorfor det alltid er vi i reindrifta som må vurdere om vi har et livsgrunnlag her. Slik det er nå må vi spørre oss om det rett og slett er psykisk forsvarlig å fortsette med reindrift i framtida. Det er tungt, sier hun.

Dette er Saltfjellet reinbeitedistrikt.

Her er Skjerstadhalvøya.

Her ligger Kvitberget.

– Har som oftest gått bra

Styreleder Jan Normann Nilsen mener dialog mellom partene må til for å få en løsning.

– Det er en alvorlig inngripen i deres land, sier han.

Likevel fastholder han muligheten for sameksistens hvis det åpnes et dolomittbrudd i Kvitberget.

– Nå har historien vist at inngrep som har skjedd i reindriftsområder, det har som oftest gått bra selv om det har vært negative konsekvenser. Det er jo en tilpasning for reindrifta også, sier Normann Nilsen til NRK.

Styreleder Jan Normann Nilsen i SMA Nordland AS.

Jan Normann Nilsen er styreleder i SMA Nordland AS.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Forsker Svein Morten Eilertsen ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) har på oppdrag fra SMA Nordland AS laget konsekvensutredningen om dolomittbruddet.

Han sier sameksistens mellom reindrift og mineralnæringen ikke er mulig hvis man legger dagens drift til grunn.

Eilertsen mener også det i dag må legges vekt på de samlede virkningene fra ulike inngrep.

– Hvis man går inn på statistikken for distriktet så er det ikke veldig lystig lesing når det for eksempel gjelder kalvetilgangen de ti siste årene. Distriktet er utsatt for veldig mye inngrep og den samlede virkningen er stor, sier han til NRK.

Eilertsen konkluderte i rapporten med at et steinbrudd i Kvitberget ville gi «mellom alvorlig og den mest alvorlige miljøskade for arealets funksjon for reindrifta».

Svein Morten Eilertsen

Forsker Svein Morten Eilertsen har laget mange konsekvensutredninger om inngrep i reindriftsområder.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Tar i bruk hele lobbymaskineriet

Området hvor SMA har søkt om tillatelse til gruvedrift, ligger midt i flyttleia til reinen.

Konsekvensene for reindrifta er nettopp det Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) nå vurderer, og som kan bli avgjørende for om SMA får tillatelsen.

Etter at DMF mottok konsekvensutredningen til forsker Svein Morten Eilertsen, sendte DMF et varsel til SMA.

Her ble det vist til at det er forbudt å stenge flyttleier.

– Vi kan vanskelig se at det er grunnlag for tildeling av driftskonsesjon til et uttak som vil bryte med dette forbudet, skrev DMF til SMA.

Per Olaf Persen leder rådgivningsselskapet Gávcci som jobber med klima, grønn vekst og innovasjon.

Han mener NRK-historien «Stein mot rein» om steinbruddet i Kvitberget viser at det er et svært skjevt styrkeforhold mellom reineierne og mineralselskapet.

Persen reagere på hvordan SMA Nordland bevisst bruker kommuner, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner til å påvirke DMF.

– Når SMA møter faglig motbør gjennom konsekvensutredninger og DMF sin varsling om avslag, så tar de i bruk hele lobbymaskineriet, sier han til NRK.

Per Olaf Persen

Per Olaf Persen jobber med rådgivning.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Persen sier det er oppsiktsvekkende å se hvordan de ulike aktørene ukritisk velger å sende sine innspill til DMF.

– På hvilket faglig grunnlag sendes disse innspillene? Har de hørt på begge parter? Det ser ikke ut som de som har sendt inn uttalelser, har satt seg inn i konsekvensutredningen, sier han.

Styreleder Jan Normann Nilsen i SMA sier til NRK at de har delt all informasjon om saken med alle.

– Vi tok kontakt for å påvirke, sier han.

– Kan man kalle dette lobbyvirksomhet?

– Vi bruker ikke det ordet, men vi informerer. Det er ikke noen hemmelighet rundt det, svarer Nilsen.

– Gjør reindrifta til en motpart

Håkon Anders Møller er både kommunepolitiker i Bodø og fylkespolitiker i Nordland for Miljøpartiet De Grønne.

Han mener gruveplanene i Kvitberget har paralleller til Fosen-saken .

– Disse handler om den samlede belastningen for reindrifta. Og det handler om vurderingen av om det er mulig å gjennomføre avbøtende tiltak. Jeg forutsetter at det offentlige lærer av Fosen-dommen, sier Møller til NRK.

Håkon Andreas Møller (MDG).

Håkon Andreas Møller fra MDG.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

MDG-politikeren mener det er ekstra ille at både Bodø kommune og Nordland fylke gjør reindriften til en motpart i en betent sak.

Både kommunen og fylket har etter initiativ fra SMA sendt uttalelser til DMF.

– Reindrifta har krav på en særskilt beskyttelse i møte med storsamfunnet. Det vernet er ikke tatt inn i denne saken, sier Møller.

– Kan være i strid med internasjonale forpliktelser

Også i 2005 ble det laget en konsekvensutredning om Kvitberget dolomittbrudd.

Utreder var seniorforsker Jan Åge Riseth ved NORUT samfunnsforskning AS. I rapporten skrev han blant annet:

– En eventuell reduksjon av omfanget av reindrifta kan være i strid med Norges internasjonale forpliktelser etter folkerett og minoritetsvern.

Styreleder Jan Normann Nilsen i SMA Nordland AS sier de ikke gjorde noen vurderinger om tiltaket deres kunne være i strid med Norges internasjonale forpliktelser i 2005.

– Vi hadde dialog, sier han og viser til at dette førte til en avtale med Saltfjellet reinbeitedistrikt.

Nilsen sier han er sikker på at SMA Nordland AS ikke handler i strid med internasjonale forpliktelser overfor samene som urfolk.

Han tror ikke Kvitberget kan bli en ny Fosen-sak.

– Vi har hatt en åpen dialog med reinbeitedistriktet i snart 30 år. Vi har inngått avtale med dem som ivaretar reindrifta og urbefolkninga, sier styreleder Jan Normann Nilsen.

Hei

Takk for at du leste saken.

Vi har tidligere skrevet mange saker om reindrifta i Norge. Mange av historiene handler om naturinngrep som gjør at reindrifta risikerer å miste arealer:

Frykter fjellene blir «turbinjungel»

Med kniven mot strupen

Vi har også laget saker om andre forhold innen reindrifta, blant annet om sjikane på sosiale medier:

Varslet om trakassering

Og vi har laget saker hvor offentlige myndigheter har vært delaktige:

Statsansatte brøt loven mer enn 300 ganger

Har du noen tips til andre saker vi bør se nærmere på, må du gjerne ta kontakt med oss.

Her er 80 hendelser som viser hele historien

Selskapet SMA Nordland AS ønsker å starte gruvevirksomhet i Kvitberget i Bodø kommune. Saltfjellet reinbeitedistrikt mener gruven vil ødelegge for deres drift.

Korte nyheter

 • Meahccebuollin várra stuorra osiin Davvi-Norggas

  Les på norsk:

  Sotnabeaivvi rájes lea báikkálaš várra suoidne- ja daŋasbuollimii Nordlánddas, Romssas ja Finnmárkkus. Meteorologalaš instituhtta sádde danne fiskes várrehusa.

  Goike guovlluin sáhttá šaddogeardi álkit buollát, danne ferte leat várrugas dolain. Dán ávžžuhit meteorologat.

  Várrehus gusto dassážii go arvá doarvái.

  Farevarsel 20. juli
  Foto: Meteorologene
 • Fortsatt utfordringer på noen apoteker etter globalt IT-kaos

  Noen apoteker sliter ennå med ettervirkninger av det massive IT-kaoset som oppsto fredag.

  Blant norske apoteker gikk IT-skandalen spesielt ut over apotekkjeden Apotek 1. Fredag måtte de stenge alle sine filialer, men de kom etter hvert opp igjen i drift.

  – De fleste Apotek1 apotek har tjenester som normalt, og for de apotekene der det fremdeles er utfordringer har Apotek 1 satt inn nødvendige tiltak for å sikre tilgang til medisiner, opplyser enhetsleder Kristine Romøren i Direktoratet for medisinske produkter til NTB lørdag formiddag.

  A sign notifies customers of a temporary closure due to IT issues at a Liquorland store in Canberra

  Alvorlige dataproblemer rammet hele verden: «Historiens største IT-kollaps»

  Alvorlige dataproblemer rammet systemer over hele verden fredag. Crowdstrike sier nå at problemet er løst.