Hopp til innhold

Foreldre krever slutt på firedagers skoleuke: – Jeg blir oppgitt

I 2013 innførte Kautokeino kommune firedagers skoleuke for å spare penger. Nå vil foreldrene at ordningen avvikles.

Kautokeino barne og ungdomsskole.

FIREDAGERS SKOLEUKE: Ved Kautokeino barne- og ungdomsskole, vil foreldrene at kommunen innfører femdagers skoleuke.

Foto: Ronald Pulk / NRK

Loga sámegillii.

– Jeg blir oppgitt, og så blir jeg lei meg på barnas vegne. Det at 6-åringer skal bli presset til å sitte mange timer på skolebenken er urovekkende, forteller Guro Nordgaard Siri.

Hun og mannen flyttet til Kautokeino i 2018 med sine tre barn. For Siri var det viktig at barna vokste opp i et samiskspråklig samfunn.

Guro Nordgaard Siri smiler inn i kameraet.

Guro Nordgaard Siri håper kommunen vil innføre en ekstra skoledag for elevene.

Foto: Privat

Det var likevel noe ved skolen i bygda som skulle by på utfordringer.

I Kautokeino er det firedagers skoleuker, hvor elevene har lengre skoledager når de først er på skolen.

– De yngste barna klarer ikke å holde fokus når skoledagene varer fra halv ni til halv tre på ettermiddagen. De er slitne og trøtte, og har verken overskudd til lekser eller fritidsaktiviteter når de kommer hjem fra skolen, forteller Siri.

Hva mener du om firedagers skoleuker? Si din mening i kommentarfeltet.

Fire av fem imot

FAU i Kautokeino har lenge ønsket at kommunen gjennomfører en evaluering av ordningen.

FAU-nestleder Tim Valio bestemte seg med resten av styret å ta saken i egne hender.

 FAU-varaleder i Kautokeino, Tim Valio

FAU-varaleder i Kautokeino, Tim Valio, sendte ut en spørreundersøkelse rundt firedagers skoleukeordningen til foresatte ved barne- og ungdomsskolen i kommunen.

Foto: PRIVAT

De sendte ut en spørreundersøkelse til foreldrene om hvorvidt foreldrene ønsket at barna deres skulle være på skolen fire eller fem dager i uken.

Resultatet var tydelig. 83,3 prosent av foreldrene mellom første og tiende trinn vil at ordningen reverseres.

– Vi håper politikerne og kommunen nå tar fatt i det som kommer klart og tydelig frem spørreundersøkelsen, sier Valio.

Undersøkelse gjort av FAU i Kautokeino. Meningsmål om hvorvidt foreldre ønsker fire eller femdagers skoleuke. Over 80% har svart at de ønsker femdagers skoleuke.

Over 80 prosent av barne- og ungdomsskoleforeldrene ønsker at kommunen går inn for en femdagers skoleuke.

Faksimile: Skjermdump / Privat

Skal undersøke

Kommunaleder for kultur- og oppvekstenheten i Kautokeino, Bodil Utsi Vars, forteller at kommunen snart skal evaluere firedagers skoleuke.

– Etter sommerferien skal vi evaluere ordningen, deriblant forhøre oss med både lærere og foreldre, og deretter får politikerne vurdere saken.

Det er forventet at rapporten skal være ferdig i desember i år.

Hva tenker du om firedagers skoleuke?

Sist gang kommunen vurderte de økonomiske utgiftene ved en innføring av femdagers skoleuke var i 2016. I saksdokumentene står det at de samlede kostnadene for ekstra busstransport og SFO samlet ville kostet kommunen i underkant av 2,5 millioner.

Vars mener derimot at prislappen er på rundt 4 millioner.

Bodil Utsi Vars, kommuneleder i Kautokeino kommune, ser alvorlig inn i kameraet.

Bodil Utsi Vars, kommuneleder i Kautokeino kommune.

Foto: Ida Emilie Marakatt Lindseth / NRK

Vars kan ikke svare konkret på hvor mye en ekstra skoledag i uken vil koste for kommunen i dag, men mener én ting er sikkert:

– Hvis barna skal sendes på skolen fem dager i uken, må vi innføre skoleskyss midt på dagen, som vil være en ekstra kostnad for kommunen.

– Hvis fag- og timeplanen skal gå rundt, kan nemlig ikke alle barna starte på skolen samtidig, og da må bussen kjøre dobbelt, legger Vars til.

– Kvinner måtte være hjemme fra jobb

I Norge er det i dag 66 kommuner som fremdeles praktiserer firedagers skoleuke.

Seniorforsker ved NORCE Øyvind Hellang har undersøkt konsekvensene av firedagers skoleuke i Agder, og peker på at det er svært sterke meninger rundt ordningen.

Blant de mange funnene i Hellangs rapport, peker han på én særskilt utfordring flere familier i Agder opplevde.

– Den dagen barnet ikke er på skolen, må foreldrene finne noen å passe barna. Noen hadde besteforeldre, men det største funnet var at mange kvinner måtte være hjemme fra jobb og passe barna, forteller forskeren.

Siri kjenner seg igjen, men forteller at hun er blant de som er heldig. Hennes barn har nemlig besteforeldre som kan ta vare på dem, mens hun og mannen er på jobb.

– Jeg vet om foreldre som må være hjemme med barna, eller som rett og slett må ta dem med på jobb, sier trebarnsmoren.

Siri mener at kommuneøkonomien blir prioritert framfor elevenes læring, og frykter at det vil få konsekvenser når barna blir eldre.

– Hvis vi løfter blikket og ser framover, så er disse barna framtiden til Kautokeino, avslutter hun.

Si din mening i kommentarfeltet:

Korte nyheter

 • Dálkkádat- ja birasministtar oaivvilda ahte Suopma lea rihkkon ovttasbargošiehtadusa

  Les på norsk.

  – Mu mielas lea duođalaš.

  Nu dadjá Dálkkádat- ja birasministtar Andreas Bjelland Eriksen (Bb) maŋŋá go lea čájehuvvon ahte Suoma bealde Deanu besset luosa bivdit.

  Son muitala ahte Norgga ja Suoma eisseválddit leamaš ovttaoaivilis giddet deanu dalle go deaivvadedje giđđat digaštallat dili.

  Son lea hirpmástuvvan go nu ii leat.

  – Dat lea balddihahtti, ja dan mii čuovvolat suoma eiseválddiiguin, lohká son.

  Ealáhus-, johtolat- ja birasguovddáš Lapplánddas lea addán sierralobiid báikkálaš luossabivdiide Suoma bealde Deanu.

  Sis lea eará oaivil go Bjelland Eriksen:as.

  Guovddáš atná sámi guolástankultuvrra seailluheami hui deaŧalažžan ja lea dan deattuhan iežas árvvoštallamis.

  – Suoma Natural Resources Instituhtta dutkiid dieđuid mielde ii galgga 50 luosa bivdimis luossanálli uhkidit.

  Dan čállá guovddáža guolástusossodaga doaibmi jođiheaddji, Heikki Laitala NRK:i.

  Son oaivvilda ahte sii leat čuvvon bivdonjuolggadusaid, muhto ahte sii leat geavahan árvvošteami.

  Møte i Oslofjordrådet
  Foto: Lars Tore Endresen / NRK
 • UiT:s eanemus guorus oahpposaji

  Les på norsk.

  UiT - Norgga árktalaš universitehtas (UiT) leat eanemus guorus oahpposajit iežaset oahpuin buot Norgga universitehtain ja allaskuvllain. UiT:s leat ain 72 oahpus guorus sajit.

  Nu čájehit logut Samordna opptak:as.

  51 dáid oahpuin gullet Romssa oahppobáikái. Eará oahput gullet oahppobáikkiide Álttás, Áhkkánjárggas, Bådådjos, Måefies ja Hársttákas.

  Lávvardaga suoidnemánu 20. beaivvi dii. 09.00 rahppo vejolašvuohta ohcat guoros oahpposajiid. Guoros sajiide besset dađistaga ohccit, ja danin berre ge ohcat árrat.

  Leat oktiibuot 501 guorus oahpposaji Norgga universitehtain ja allaskuvllain.

 • Verddečiekčamat álgán

  Dán vahkkoloahpa lágiduvvojit Verddečiekčamat Buvrovuonas.

  21 dievdojoavkku ja 4 nissonjoavkku galget bearjadaga ja lávvordaga čiekčat oktiibuot 76 čiekčama.

  Dát dievdojoavkkut gilvalit:

  Deatnogátte Searat

  Låvan IL

  MÁHKARÁVJU-SIIDA, Marbolon, Mauken

  Reisa JR

  Suolohasat_Joahkonjárga

  Ábborášša

  Fiettar_Sievju

  Hjemmeluft BK

  Lopphavet

  Mowi

  Spiertagáisá_Lágesduottar

  Fávrrosorda

  KOIF

  Kvænangen_Návuotna United

  Mælen Navuotna

  Skuohtanjárga

  Indre Kvænangen

  Lákkonjárga

  Langfjorden

  Rotsund Rangers

  Silvetnjárga

  Dát nissonjoavkkut gilvalit:

  Joahkohágat

  Lákkonieiddat

  Reisajentene

  Áidonat

  Amanda Karoline Jørgensen er med i Verddeturneringen
  Foto: Liv Inger Somby/NRK