Spesialenheten: – Cappelen var Jensens kontantkilde

OSLO TINGRETT (NRK): Spesialenheten for politisaker avdekket tidlig at Eirik Jensen ikke fulgte reglene i sin omgang med informanten Gjermund Cappelen. Mer alvorlig var det at Jensen gjennom mange år også hadde en ukjent kilde til kontanter.

Eks-politimannen Eirik Jensen

I FOKUS: Blitzlampene haglet over Eirik Jensen på rettssakens første dag, mandag. Jensen har satt ned foten for videre fotografering i rettssaken.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Aktor, assisterende sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker

Aktor, assisterende sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

På rettsakens første dag var oppmerksomheten rettet mot det kjølige gjensynet mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen, samt påtalemyndighetens gjennomgang av bevisene mot narkoimportøren.

På rettssakens andre dag er det tiltalen mot Jensen, den meste alvorlige tatt ut mot en politimann i Norge noensinne, som er i fokus.

Guro Glærum Kleppe, assisterende sjef i Spesialenheten, har fått oppgaven med å gi en oversikt over hvorfor Spesialenheten mener Jensen er skyldig i grov korrupsjon, og for å ha hjulpet Cappelen med smugle tonnevis av hasj inn i Norge.

Kleppe la frem en omfattende liste over etterforskningsskritt etter Gjermund Cappelen snakket Jensen inn i saken vinteren 2013/2014. Blant de viktigste er:

  • Informasjon fra det nasjonale etteretningsverktøyet Indicia, der blant annet informasjon om informanter lagres.

  • Informasjon om Strasak-søk Jensen har gjort på Cappelen (strafferegisteret til politiet).

  • Trafikkdata. Dette er informasjon om telekontakten, men ikke innholdet, mellom Cappelen og Jensen.

  • Såkalt «KK», altså kontroll av kommunikasjonen mellom Cappelen og Jensen.

  • Innhentede e-poster fra begge to, både med andre og hverandre.

  • Informasjon fra telefoner: Hos Cappelen ble det funnet 38 telefoner og 39 SIM-kort. Hos Jensen 18 telefoner og 18 SIM-kort. Totalt er det funnet eller rekonstruert 1523 kommunikasjonshendelser.

  • I tillegg er det gjennomført rundt 250 vitneavhør. Rundt 70 av dem blir ført som vitner i rettssaken fra Spesialenhetens side.

– Ble tidlig klart kontakten ikke var logget

Kleppe gikk tirsdag gjennom reglene som ligger til grunn for politiets behandling av informanter. Sentralt i denne sammenhengen er blant annet et rundskriv fra Riksadvokaten fra 2000, en instruks fra Politidirektoratet fra 2003, samt Oslo politidistrikts egen instruks.

Felles i alle instruksene er at alle møter med informanter skal føres inn i en aktivitetslogg.

– Det ble tidlig klart at det ikke var logger av møter med Cappelen, slik regelverket sier. Men Jensen er ikke tiltalt for ikke å ha fulgt regelverket. Tiltalen bygger på at det i tillegg har vært kontakt mellom dem som rammes av straffebestemmelsene om medvirkning til innførsel av narkotika og korrupsjon, forklarer Kleppe.

Ifølge aktor har Jensen og Cappelen hatt kontakt siden 1993. Cappelen har forklart at han allerede i denne perioden skal ha gitt betaling for informasjon fra Jensen. Dette er imidlertid ikke en del av tiltalen, da Spesialenheten kun har funnet tilstrekkelige bevis for perioden 2004 til 2013.

– Cappelen var Jensens kontantkilde

Cappelens forklaring er at Jensen skal ha mottatt 500 kroner per kilo hasj han hjalp til å innføre. Dette, sammen med en forbruksanalyse av Jensens økonomi, er grunnlaget for at Spesialenheten mener Jensen har mottatt til minst 2,1 millioner kroner fra Cappelen.

– Det ble tidlig klart at Jensen har en omfattende kontanstrøm. Det er konkludert med et merforbruk og en ukjent kilde til kontanter. Korrupsjonstiltalen bygger på at Jensen kilder til kontante er Cappelen, sier Kleppe.

I tillegg til forbruksanalysen, har Spesialenheten også gjort en egen analyse av Jensens kontanstrøm. Denne viser ifølge Kleppe at Jensen gjennom årene har satt inn over én million kroner på sine kontoer, og at han skal ha gjort kontaktkjøp i samme størrelsesorden.

Samtidig er det vanskelig å avdekke hele forbruket, sier hun.

– Jo lenger tilbake i tid, jo vanskeligere vil det være å avdekke et kontantforbruk, sier Kleppe.

Blant det politiet mener er bevis, er at Cappelen betalte for oppussing av et bad i et hus Jensen disponerte i 2005/2006. Etter at tiltalen ble tatt ut, er det også gjort nye beregninger knyttet til oppussingen av en bolig i Sverige i 2012 og 2013.

Har stanset bokutbetaling

Jensen har på sin side forklart at han i tillegg til lønna fra Oslo politidistrikt har mottatt penger for kjøp og salg av motorsykkel og bil, samt gaver fra foreldrene. Forbruksanalyser gjort på bestilling fra Jensens forsvarere, har konkludert med at Jensen ikke har hatt et overforbruk.

Spesialenheten tror imidlertid ikke på denne forklaringen, og har tatt hefte i Jensen bolig. Det er også tatt hefte i en fremtidig utbetaling Jensen skulle få fra Kagge forlag, i forbindelse med bokutgivelser.

Jensen har gitt ut to bøker på Kagge. I 2015 utga han «På Innsiden», om tiden i politiet. I 2016 kom Attentatet, som beskrives av forlaget som «en realistisk politithriller fra innsiden».

Gjermund Cappelen og Eirik Jensen hilste ikke da Cappelen ankom forsvarerbenken.

ISKALDT MØTE: Det var lite kjærlighet å spore da Eirik Jensen møtte Gjermund Cappelen i retten mandag.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger