Hopp til innhold

Metoo, maktkamp, varslere og sykmelding: Dette er Giske-saken dag for dag

Giske-saken begynte som anonyme påstander om Ap-nestlederens oppførsel, fortsatte med åpenlys konflikt helt til topps i Ap-ledelsen, og kulminerte søndag med at Giske trekker seg som Ap-nestleder på permanent basis.

Trond Giske

FERDIG SOM NESTLEDER: Trond Giske bekrefter søndag kveld at han er ferdig som nestleder i Arbeiderpartiet. Jonas Gahr Støre sier til NRK at han har bedt Giske om å trekke seg.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Trond Giskes oppførsel har vært usedvanlig mye omtalt i norske medier den siste måneden. Her er en gjennomgang av noen av de viktigste hendelsene i saken, i kronologisk rekkefølge.

7. desember

Dagens Næringsliv omtaler lekkasjer fra et møte i Aps stortingsgruppe. Ifølge avisa skal Anniken Huitfeldt, leder av Aps kvinnenettverk, ha advart partifeller mot å bruke rykter om seksuell trakassering som ledd i en maktkamp i partiet. Saken starter en debatt om partiets håndtering av #metoo-kampanjen, og hvilke signaler partiledelsen sender til mulige varslere.

21. desember skriver Huitfeldt i en SMS til NTB at det ikke medfører riktighet at hun advarte mot å bruke varslinger som en del av en maktkamp.

13. desember

Dagens Næringsliv skriver at «Ap-ledelsen har fått flere varsler» om Trond Giske. Saken er basert på anonyme kilder, og hendelsene er ikke verken sted- eller tidfestet. Saken inneholder heller ikke kommentarer fra noen som føler seg fornærmet. Den mest konkrete av de tre omtalte episodene dreier seg om en SMS sendt til en ung kvinne i AUF.

14. desember

Aps partikontor viser til DN-saken, og påpeker at det på det tidspunktet ikke var snakk om konkrete varsler, men «opplysninger».

Samme dag publiserer VG sin første sak om Trond Giske. Saken, som handler om «bitter konflikt i Ap», inneholder flere detaljer om SMS-en til det da 19 år gamle AUF-medlemmet, hvor Giske spør hvor det er fest på hotellet i etterkant av en festmiddag i partiet. Av saken går det fram at AUF-leder Tonje Brenna diskuterte meldingen med daværende partisekretær Raymond Johansen. Johansen skal ha vært fornøyd med Giskes forklaring.

Kvinnen sier til VG at hun ikke opplevde SMS-en som problematisk. Hun er også kritisk til at VG omtaler saken.

15. desember

Dagen etter publiserer Dagbladet et intervju med kvinnen som er omtalt i VG-saken. Hun gjentar at hun ikke opplevde SMS-en som upassende. Kvinnen er også svært kritisk til VGs fremstilling av saken.

Jonas Gahr Støre møter i Politisk kvarter på NRK og snakker om påstandene mot Giske for første gang. Støre avviser at Giske har opptrådt upassende.

– Etter det jeg har lest i avisene, vil jeg avvise det. La meg understreke det, at om man skal behandle saker, så må det være en sak, noen som står fram. De må være trygge på at de kan gjøre det, og det er ikke tilfelle i de sakene avisene her har omtalt, så det kjenner jeg meg ikke igjen i.

Støre avviser samtidig at det pågår en maktkamp internt i Arbeiderpartiet. Støre påpeker også at partiet har nulltoleranse for trakassering og upassende oppførsel.

Ifølge Filter Nyheter får Dagens Næringsliv og VG samtidig kritikk fra flere hold for å publisere artikler basert på anonyme kilder, uten at det er dokumentert noen alvorlige episoder knyttet til Giske.

20. desember

Trond Giske kommenterer prognosen

Trond Giske har fått stadig flere tilfeller av påstått «dårlig oppførsel» presentert mot seg.

Foto: NRK

Dagens Næringsliv skriver at Trond Giske skal ha blitt kalt inn på teppet til Jonas Gahr Støre, for å konfrontere ham med minst fire nye varsler om upassende oppførsel. Ifølge avisa har flere av kvinnene sentrale roller i partiet. De skal også ha fortalt sine historier direkte til Støre. Det fremgår av saken at det dreier seg om flere tilfeller av påstått «dårlig oppførsel».

DN-saken siteres i en rekke nettaviser. Avisa skriver også at det kommende møtet er en del av en formell prosess, der Giske skal få framlagt dokumenter «som kan få alvorlige følger for hans fremtid som nestleder».

Samme dag publiserer VG en artikkel der sju nøkkelpersoner i Oslo Ap går ut med et opprop om Metoo-kampanjen. I oppropet beskriver blant annet en giftig partikultur. Det heter også at det kjennes ubehagelig å uttale seg i media, fordi «alt kan tolkes inn i potensielle maktkamper». Oppropet tolkes som et relativt åpenbart stikk til Anniken Huitfeldt og partisekretær Kjersti Stenseng.

I etterkant av artikkelen snakker to av Oslo-politikerne bak oppropet – Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap og Rina Mariann Hansen, kulturbyrådlive om oppropet på Dagsrevyen. Mange merket seg at Hansen tilsynelatende demonstrativt unnlot å svare på om hun har tillit til Huitfeldt og Stensengs håndtering av varslene.

Støre skriver på Facebook at han ikke vil kommentere enkeltsaker, men påpeker at alle varsler blir tatt på alvor.

Samme dag får NRK bekreftet at flere av kvinnene som varslet om Giske skal ha gått utenom partisekretær Stenseng, fordi hun regnes som en støttespiller for Giske. Giske selv er foreløpig taus.

21. desember

Jonas Gahr Støre sender ut en pressemelding om at han har sagt fra til Giske om at han har opptrådt på en måte som er kritikkverdig. I pressemeldingen beklager Giske selv at han har «opptrådt på en måte som har vært belastende».

Flere medier melder at Trond Giske er innkalt til et møte med partileder Jonas Gahr Støre. Møtet skulle omhandle fire varsler som ikke tidligere var kjent, fra blant andre kvinnelige politikere i Ap.

I anonyme intervjuer med Aftenposten sier sentralstyremedlemmer i Ap at Oslo Ap forsøker å skade Giske gjennom en svertekampanje.

Trond Giske opptrer også på Dagsrevyen, der han første gang beklager at hans oppførsel oppfattes som upassende.

Se hele intervjuet med APs nestleder Trond Giske i Dagsrevyen.

Trond Giske beklaget sin oppførsel i et intervju på Dagsrevyen 21. desember. Søndag kveld melder Giske og Arbeiderpartiet at Giske har trukket seg fra vervet på varig basis.

22. desember

VG omtaler at i et opprop signert syv medlemmer av Oslo Ap, beskrives en partikultur «der det kjennes ubehagelig å uttale seg i media ettersom alt som sies tolkes inn i potensielle maktkamper». Videre skriver Ap-medlemmene at dette kan skape en «giftig partikultur». Anniken Huitfeldt ville også være med på Metoo-opprop, men fikk ikke lov til å være med i oppropet.

Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap sa til NRK at det var naturlig at Oslo Ap sto som avsender av budskapet i oppropet.

Jonas Gahr Støre med paraply under kommunevalget i 2015

Den 22. desember sier partileder i Ap Jonas Gahr Støre at Trond Giske ikke har mye å gå på etter en pressekonferanse om Giske-saken.

Foto: HELGE CARLSEN / NRK

Flere kvinner har varslet om «ubehageligheter med seksuell karakter» knyttet til nestleder Trond Giske, og Støre sier han har gitt Giske en klar advarsel.

Den tidligere AUF-eren har varslet om uønsket oppmerksomhet fra Trond Giske. Til avisen Nordlys forteller hun mer om innholdet i varselet. Giske-varsleren som har vært i AUF tidligere sa at han ble svært pågående og intens.

Aps leder Jonas Gahr Støre sa om Giske at han har ikke så mye å gå på:

Nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, blir sykmeldt.

På sin egen Facebook-side skriver Trond Giske denne dagen at han nå sykmelder seg:

Internt Ap-dokument: Giske kan ha brutt likestillingsloven: Et internt Ap-dokument viser at en jurist og en psykolog som ble hyret inn av partiet, mener Giske kan ha brutt likestillingsloven. Vurderingen ble gjort før Giske kom med sin versjon av saken.

23. desember:

Aps leder Jonas Gahr Støre kaller inn til møte om Giske-saken: Ap-lederen kaller inn til ekstraordinære møter i partiets sentrale organer i januar i kjølvannet av Giske-saken. – Vi må jobbe for å samle oss, sier Støre.

Dagens Næringsliv omtaler at varsler kritiserer Aps håndtering: En av kvinnene som har varslet Ap-ledelsen om Trond Giskes oppførsel, beskriver ledelsens håndtering som «en stor belastning».

Så senker julefreden seg.

Det er stort sett mediepause i Giske-saken på julaften og de første romjulsdagene.

28. desember

Hadia Tajik skrev om saken i et Facebook-innlegg som omtales denne dagen. Tajik er bekymret for at varslere ikke blir godt nok ivaretatt av Arbeiderpartiet. På Facebook skrev hun blant annet: «For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist,». Hun tok opp håndtering av varslere med partiledelsen.

30. desember

Nyvalgt partisektretær Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng, partisekretær i Ap her på talerstolen. Hun hadde møte hjemme hos seg om Giske-saken.

Foto: Arbeiderpartiet

VG omtaler at etter varslerne hadde krevd at partisekretær Kjersti Stenseng skulle holdes utenfor håndteringen av varslene mot Trond Giske, valgte Jonas Gahr Støre å holde konfrontasjonsmøtet med Giske ikke bare sammen med partisekretæren – men også hjemme hos henne.

1. januar

Trond Giske fritas fra verv som nestleder: Ifølge partileder Jonas Gahr Støre er han «i lys av den krevende situasjonen» blitt enig med Giske om at «han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid,» heter det i en pressemelding fra Ap.

Samme dag skriver Giske på Facebook at han vil gjenta sin beklagelse for at han har påført andre mennesker ubehag og problemer ves sin tidligere atferd. Samtidig beskriver Giske enkelte av varslene som «grunnløse og falske».

2. januar

Jonas Gahr Støre forteller i Politisk kvarter at han tror på varslerne og at det har kommet flere etter at Trond Giske beklaget oppførselen sin i Dagsrevyen.

Under partiets krisemøte på Youngstorget var sentralstyret samlet for å diskutere håndteringen av varslene som har kommet inn. Giske var selv ikke til stede på møtet.

Nestleder Hadia Tajik trosset partilederen og leste høyt fra varslene under møtet, etter en forespørsel fra varslerne selv. Enkeltsaker ble for øvrig ikke ytterligere diskutert.

Støre understreker at fremtiden til Giske fortsatt er uavklart og at det er han som skal ta den endelige beslutningen om hvorvidt han får fortsette i ledelsen i Arbeiderpartiet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde på forhånd advart mot å gå i detaljer i krisemøtet i sentralstyret. Likevel leste nestleder Hadia Tajik høyt fra varslene. Her svarer han på hva han mener om det.

Jonas Gahr Støre svarer om Tajiks høytlesing av varsler på Dagsrevyen.

3. januar

Giske mister støtte også i sitt eget hjemfylke. Flere Ap-politikere i Trøndelag, deriblant Levanger-ordfører Robert Svarva, mener Giske må trekke seg.

– Under forutsetning at det er hold i bare ett av varslene, er det bare en utgang på dette. Det er at Giske er ferdig, sier Svarva til Trønder-Avisa.

Flere medier melder også at Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng i praksis har fått sentralstyrets fullmakt til å avgjøre Giskes framtid som nestleder.

NRK kan samme dag melde om at flere topper i Arbeiderpartiet er omfattet av et nytt varsel om upassende oppførsel. Meldingen kom inn til partiledelsen 22. desember. Saken dreier seg om forhold som ligger flere tiår tilbake i tid, og ble første gang meldt inn i 2012.

Samme dag forlenges også Giskes sykmelding.

4. januar

Ap-veteran Gro Balas foreslår i Politisk kvarter å løfte den innledende håndteringen av varslersaker vekk fra partiledelsen.

Tidligere BA-redaktør Olav Terje Bergo ber Norsk Presseforbund vurdere mediedekningen av Giske-saken, som han mener ligner en hekseprosess, melder NTB.

I et intervju med TV 2 forteller Anniken Huitfeldt at hun også har vært utsatt for seksuell trakassering i politikken.

Samme dag publiserer Nettavisen en sak om et internt notat som skal beskrive varslersakene i Arbeiderpartiet. Nettavisen skriver først at det er snakk om et internt partinotat, men endrer dette senere til internt notat.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier først til VG at notatet er fabrikkert. Varslere sier også til avisa at de ikke kjenner seg igjen i hvordan sakene er beskrevet i notatet. Etter at Nettavisen endrer beskrivelsen av notatet, sier hun til nettstedet at hun ikke har noen formening om det.

5. januar

Dagen etter langer imidlertid Stenseng nok en gang ut mot notatet. På Facebook skriver hun at notatet ikke er dekkende for varslernes beskrivelse av sakene. Hun påpeker også at varselet ikke har noe med partikontoret å gjøre.

Line Oma blir den første av Giske-varslerne som står fram med sin historie. Oma forteller NRK om sin ubehagelige opplevelse med den daværende næringsministeren på et arrangement i regi av den norske ambassaden i New Delhi i 2010. Oma var på det tidspunktet 23 år gammel, Giske 43 år.

Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap. sier i Politisk kvarter at han får «litt vondt i magen» av det Oma forteller. Jacobsen sier også at han ikke tror det er mulig for Giske å fortsette som partileder.

Lokalpolitiker Line Oma snakker åpent om Giske-opplevelsen hun har varslet inn til Arbeiderpartiet. Hun håper det vil oppmuntre flere til å si fra.

VIL FORTELLE: Lokalpolitiker Line Oma snakker åpent om Giske-opplevelsen hun har varslet inn til Arbeiderpartiet. Hun håper det vil oppmuntre flere til å si fra.

7. januar

Trond Giske skriver på Facebook at han trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Han skriver at beslutningen skyldes hensynet til familien og partiet. Giske gjentar at han ber om «unnskyldning for ting han har gjort som har medført ubehag for andre».

Samtidig skriver Giske at han ser fram til å gi sin versjon av sakene og imøtegå det han mener er uriktig.

I en pressemelding skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre at han rådet Giske til å trekke seg. Overfor NTB avviser Giske at avgjørelsen ble tatt etter press fra Støre, og skriver i en SMS at han ikke har snakket med partilederen siden 1. januar.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger