Hopp til innhold

Støre kaller inn til møte om Giske-saken: – Vi har en kulturjobb å gjøre

Ap-leder Jonas Gahr Støre innkaller til ekstraordinære møter i partiets sentrale organer i januar i kjølvannet av Giske-saken. – Vi må jobbe for å samle oss, sier Støre.

Det må jobbes med kulturen i Arbeiderpartiet i kjølvannet av Giske-saken sier Jonas Gahr Støre.

STØRE OM GISKE-SAKEN: Ap-lederen har innkalt landsstyret til ekstraordinært møte i januar.

– Spørsmålet om varsler og håndteringen av det er en sak av stor viktighet. Jeg ønsker å gjennomgå denne situasjonen med sentralstyret rett over nyttår, så jeg kaller inn til møte tidlig den uka. Sentralstyret er det organet det er naturlig for meg å dele mine vurderinger med, sier Støre til NRK lille julaften.

Ap-lederen opplyser at han vil be sentralstyret om å kalle inn landsstyret til et møte i slutten av januar.

Støre forteller at målet med møtene på nyåret er å gjennomgå situasjonen Ap befinner seg i og se på hvilke retningslinjer og regler partiet har for å hindre at seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet finner sted.

– Vi trenger en prosess for å sørge for at de blir etterlevd. Vi har en kulturjobb å gjøre på det området, det er helt klart, sier Støre.

– Gjelder flere enn Giske

Da Jonas Gahr Støre gjestet Politisk kvarter fredag morgen beskrev han kulturen i partiet slik:

– Jeg opplever at det har vært en kultur i deler av partiet, opp gjennom år, med opptreden sosialt, ute blant partifeller – som Trond sa i går; med alkohol, ulike aldersgrupper, ulike maktforhold – som jeg mener ikke er bra.

– Gjelder det flere enn Trond Giske?

– Ja. Det vil jeg si. Det har vært en kultur, en omgangsform, i deler av politikken også, men nå snakker jeg om mitt parti, sa Støre.

Da NRK møter ham dagen før julaften, sier Ap-lederen at «de aller fleste oppfører seg ordentlig og i tråd med slik vi skal ha det i partiet».

– Men vi har fått belyst veldig ubehagelige situasjoner som er blitt illustrert av varslene som har kommet. Vi har retningslinjer i forhold til det, men vi må sørge for at det blir bedre forstått, tydeliggjort. Det ønsker jeg at landsstyret tar stilling til og presiserer, sier Støre.

Trond Giske og Jonas Gahr Støre

FIKK KRITIKK: Støre har som følge av varslene de siste dagene gitt Ap-nestlederen kritikk for oppførselen hans.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Må ta kraftig tak

NRK skrev fredag om en ung kvinne som sluttet som ungdomspolitiker i Arbeiderpartiet etter det hun opplevde som uønsket seksuell oppmerksomhet fra nåværende Ap-nestleder Trond Giske for flere år siden. Flere varsler om Giske førte i uken som gikk til at nestlederen beklaget at han har oppført seg «ubehagelig og upassende». Nestlederen er nå sykmeldt som følge av presset den siste tiden.

Støre vil av hensyn til de involverte partene ikke kommentere enkeltsaker, men i fredagens Politisk kvarter sa han, på generelt grunnlag, at det har vært en ukultur i Arbeiderpartiet.

– Vi har retningslinjer og prinsipper som sier at det ikke skal være sånn, men i de sene nattetimer, på fest og etter fest, så har nok det eksistert. Det må vi ta tak i, jeg ser det. Jeg tror jeg sammen med AUF må tak i det. AUF har retningslinjer, men her er det også en overgang mellom AUF-tid og voksentid som ofte er litt uklar, og det trenger vi å ta kraftig tak i, sa Ap-lederen.

– Har voksne politikere i Ap brukt AUF som en sjekkearena?

– Det begrepet vil ikke jeg bruke, men det er omgang, ikke sant, fra en tid hvor folk har tid sammen i tidligere år, og et engasjement også oppover i videre år. Jeg opplever at vi har gode rutiner – for eksempel er det ikke alkohol når vi har arrangementer med folk under 18 år, det legger vi vekt på, svarte Støre.

– Trond har vært en pådriver

Partilederen mener det har skjedd en endring de siste årene, og sa fredag at Trond Giske som nestleder har vært en pådriver for det.

– Jeg vil si at det har skjedd en betydelig endring de siste årene i oppmerksomhet om dette. Noen av disse historiene kommer fra en god del år tilbake, og jeg har opplevd at Trond også har vært en pådriver for at vi har skjerpet prinsippene for hvordan vi skal omgås.

– Han har vært en pådriver for det?

– Ja, i den senere tid, når vi har jobbet som ledelse og vært opptatt av prinsipper og omgangsformer, så har han vært tydelig på det, sa Støre.

Trond Giske

SYKMELDT: Trond Giske er sykmeldt etter det han beskriver som et press som «har blitt vanskelig å være»

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Rykter eksisterer om mange

Lørdag sier han at det er «en høy bevissthet» rundt tematikken, og at han opplever at særlig unge presser på for det.

– Det er bra. Men det er behov for å ha grundige gjennomganger. Nå er det helt tydelig at vi bør ha det, og da tar vi et ekstraordinært landsmøte i slutten av januar. Det er mitt råd til sentralstyret, sier Ap-lederen til NRK.

Støre vil ikke kommentere de nye varslene som skal ha kommet inn om episoder i 2014, 2016 og 2017, som involverer nestleder Trond Giske.

– Jeg kommenterer ikke enkeltvarsler. Jeg har hatt gjennomgang av noen, som jeg oppsummerte i kritikken jeg formulerte mot Giske. Også vil jeg ikke kommentere enkelttilfellerannet enn å si at de som har historier å fortelle, og de som har fortalt historier, skal være trygge på at de blir tatt godt imot og kommer til å bli vurdert.

– Er du fornøyd med måten du har håndtert varslene på?

– Jeg har gjort dette etter beste evne, og forsøkt å legge vekt på særlig respekt for dem som har varslet, alvoret i den situasjonen de har vært i og sårbarheten. Så har jeg også ansvaret for å lytte til dem det blir varslet om. Det må være respekt også den veien, og jeg må gjøre min helhetsvurdering. Det har jeg gjort til nå, og det fortsetter jeg å gjøre. Det er mitt ansvar, sier Støre.

– Uvanlig sterkt virkemiddel

– Det har vært mange rykter i Arbeiderpartiet, burde ikke du som leder tatt tak i dette på et tidligere tidspunkt?

– Rykter eksisterer i samfunnet om mange. Jeg har vært opptatt av at da må det være konkrete saker man kan etterfølge. Det har vi hatt nå, og det har vi vært innom tidligere i uka, og det som måtte komme skal vi ta på alvor, sier Støre.

– Hvordan skal dere klare å gå videre uten at det skjer en endring i mannskapet?

– Det vil jeg ikke kommentere. Vi skal komme videre og jeg skal gjøre mine vurderinger av hva som er riktig for partiet. Det skal jeg gjøre sammen med sentralstyret og til sentralstyret, det er riktig for meg. Det er landsmøtet som velger ledelsen, og landsmøte er det om ett år, og så må jeg gjøre mine vurderinger underveis. Jeg har gitt en kraftig kritikk for en oppførsel jeg mener ikke er akseptabel. Den har jeg gitt i offentlighet, det er et uvanlig sterkt virkemiddel. Også må jeg gjøre løpende vurderinger i lys av situasjonen, sier Støre.

AKTUELT NÅ