Hopp til innhold

Eirik Jensen-saken har kostet 67 millioner

Fredag får Eirik Jensen sin endelige dom etter tre og et halvt år i rettssystemet. Saken har til nå kostet minst 67 millioner kroner, viser nye tall NRK har hentet inn.

Eirik Jensen på vei ut av retten

Eirik Jensen på vei ut av rettssalen etter at dommerne i lagmannsretten bestemte seg for å sette juryens kjennelse til side.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Det er over seks år siden Eirik Jensen og Gjermund Cappelen ble pågrepet og siktet for å ha samarbeidet om innførsel av flere tonn hasj til Norge.

Saken har vært i rettssystemet i tre og et halvt år, med over 200 effektive rettsdager fordelt på tre rettssaker. Det er den desidert dyreste saken Spesialenheten for politisaker har hatt.

En oversikt VG fikk utlevert i fjor viste at saken hadde kostet Spesialenheten, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett 54 millioner kroner til sammen.

Spesialenheten opplyser til NRK at kostnadene utenom lønn til fast ansatte har økt fra 26,7 til 29,4 millioner kroner siden den gang.

Dette er i hovedsak kostnader knyttet til reise, overtid, lønn og personell fra Kripos, opplyser assisterende sjef Guro Glærum Kleppe.

En ny oppsummering fra Borgarting lagmannsrett viser at det er utbetalt ytterligere 10,1 millioner kroner til forsvarere, vitner og meddommere fra november i fjor til juni i år.

Dermed har den samlede regningen for etterforskningen og de tre rettsrundene rundet 67 millioner kroner.

Den andre ankerunden har gått over 68 dager. Cappelen har forklart seg over 14 dager, Jensen i 17 dager. 95 vitner har forklart seg, og en rekke avhør er opplest og avspilt.

– Uutholdelig ventetid

NRK har fått tillatelse til å filme og sende domsavsigelsen direkte fredag morgen fra kl. 8.30.

Jensen bekrefter til NRK at han kommer til å være til stede i retten.

Pressen vil få svært begrenset tilgang til rettssalen på grunn av smitteverntiltak.

Forsvarer John Christian Elden skriver i en e-post til NRK at ventetiden siden 2014 har vært «uutholdelig og vanskelig» for Jensen.

– Han er forberedt på å bli frifunnet. Han kan ikke se at det er fremlagt noe mer nå enn da han ble frifunnet av lagretten forrige gang. Tvert imot mener vi frifinnelsesgrunnlaget er styrket gjennom den nye behandlingen, sier Elden.

Elden har tidligere sagt at Jensen må slippe å sone dersom han frifinnes for narkotikaforbrytelse, men dømmes for korrupsjon, slik juryen kom frem til i forrige runde.

Ber om 21 års fengsel igjen

Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. I tingretten ble han dømt til 21 års fengsel.

Gjermund Cappelen har erkjent straffskyld for innførsel av 16,8 tonn hasj. Han ble dømt til 15 års fengsel etter å ha fått en strafferabatt på 30 prosent for å ha fortalt om det angivelige samarbeidet med Jensen.

I ankesaken frikjente juryen Jensen for medvirkning til narkotikaforbrytelse, men fant ham skyldig i korrupsjon.

Dommerne var imidlertid uenige i juryens kjennelse, og satte den til side. Dermed måtte hele saken behandles på nytt. Aktoratet har bedt om samme straff som tidligere.

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i retten.

Foto: Ola Hana / NRK

Fem av sju må stemme for domfellelse

Juryordningen er nå avskaffet og erstattet med meddomsrett. Der er det er to fagdommere og fem meddommere (lekdommere) som skal avgjøre Jensens skjebne.

For å finne Jensen skyldig må minst fem av de sju dommerne stemme for domfellelse. Minst en av dem må være en fagdommer.

Det betyr at saken kan bli avgjort av meddommerne alene. Hvis tre av dem mener Jensen er uskyldig, blir han frifunnet.

I motsetning til en jury må dommerne begrunne sin avgjørelse.

Når lagmannsretten omsider har avgjort spørsmålet om skyld, kan det ikke ankes.

Partene kan imidlertid anke til Høyesterett dersom de mener det er begått feil i saksbehandling, lovanvendelse eller straffeutmåling.

Høyesterett tar altså ikke stilling til skyld, men kan oppheve dommen eller justere straffen hvis de er enige i anken.

En kort oppsummering av en komplisert sak.

En kort oppsummering av en komplisert sak.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger