Hopp til innhold

Bekymret etter politidom: – Trenger politi som er litt framme i skoa

Politibetjent Simen Thorvaldsen mener dommen i Kongsberg-saken innskrenker handlingsrommet til politiet. Nå frykter han et mer passivt politi.

Politibetjent Simen Kristoffer Thorvaldsen

Politibetjent Simen Kristoffer Thorvaldsen mener det kan bli vanskeligere på jobb dersom dommen blir stående.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Det er en uke siden en politimann ble dømt til 120 dagers fengsel for grov kroppskrenkelse og tjenestefeil, etter slagene i Kongsberg, høsten 2022.

Det er ikke mange politifolk som ønsker å kommentere dommen, som er anket til Høyesterett.

Simen Kristoffer Thorvaldsen fra Oslo politidistrikt reagerer kraftig på avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett, etter at politimannen ble frikjent i tingretten.

– Jeg tenker at dommen egentlig innskrenker handlingsrommet, i hvert fall med tanke på den nødretten som man har trodd at man har kunnet lene seg på i gitte situasjoner. Jeg tror det vil føre til at man må være litt mer avholdende med å gripe inn i situasjoner hvor man ikke i utgangspunktet vet at man har et fysisk overtak, sier han.

Politibetjent Simen Kristoffer Thorvaldsen

NRK møter Simen Kristoffer Thorvaldsen i Oslo sentrum, hvor han har patruljert i gatene i 15 år.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Thorvaldsen uttalte seg også om saken til NRK i fjor sommer, før rettssaken startet i Buskerud tingrett.

Lang erfaring fra gata

Politibetjenten har 15 års erfaring fra gata. Etter dommen sa forsvarer Heidi Reisvang at hennes klient er bekymret for sine kolleger framover. Det er et syn Thorvaldsen deler.

– Borgarting har ment at han har hatt andre handlingsalternativer, men det er vanskelig å se hva det skulle ha vært. De sier at de kunne sluppet ham løs. Det ser du senere i videoen. Idet han kommer seg løs, går han rett opp på beina, og går til angrep på politiet.

Thorvaldsen mener politiet framover må vurdere om det skal være flere tjenestefolk på hvert oppdrag.

– Politiet går inn i mange situasjoner på et veldig lavt nivå. 99 prosent av gangene går det helt fint, men den ene prosenten der personen du kontrollerer slår seg helt vrang, da må du ha muligheten til å forsvare deg selv. Den har nå, etter mitt syn, blitt veldig innskrenka.

Politisaken Kongsberg, ankebehandling i Borgarting lagmannsrett.
Aktor Marit Oliver Storeng

Marit Oliver Storeng i Spesialenheten for politisaker mener slagene var så omfattende at de var straffbare.

Foto: Caroline Utti / NRK

– Går en grense

Morten Kjensli er bistandsadvokat for Kevin Simensen, en av de to fornærmede i Kongsberg-saken.

Han forstår ikke hvordan denne dommen skal kunne skape usikkerhet blant politifolk.

– Dommen trekker opp retningslinjer som etter mitt skjønn er helt i tråd med de krav som bør stilles til en polititjenestemann, sier Kjensli.

– Politimannen vi har snakket med mener dommen kan resultere i at operativt politi blir mer passive fordi de er usikre på hvor grensen går. Hva er din kommentar til det?

– Dersom dommen blir stående, så tror jeg de fleste polititjenestefolk vil kunne akseptere det. For jeg tror et klart mindretall ville tydd til den type handlinger som vi har vært vitne til i denne saken.

Kevin Simensen og bistandsadvokat Morten Kjensli

Kevin Simensen og bistandsadvokat Morten Kjensli under rettssaken i Buskerud tingrett.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Aktor Marit Oliver Storeng la ned en påstand om 60 dagers fengsel. Straffen ble dobbelt så streng.

– Det er den omfattende bruken av slag som hele veien har vært bærende for vårt syn på saken, og lagmannsrettens flertall deler vårt syn på det, sier hun.

Dommen er en nyttig avklaring på vegne av alle arrestanter, mener advokat Marius Oscar Dietrichson.

– Politiet er de eneste som kan bruke vold, og sånn skal det være. De er alles representant og skal fremme og trygge vår sikkerhet og må gjøre mange vanskelige avveininger. Men det går en grense et sted, mener Dietrichson, som er tidligere leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Les også Tror dommen vil skape diskusjoner i politiet

Politimann tiltalt for vold i Kongsberg

Kaller det lette slag

Retten var splittet, og to av meddommerne utgjorde mindretallet som mente tiltaltes maktbruk ikke var straffbar.

«Etter flertallets syn gikk tiltaltes fjorten harde knyttneveslag mot Simensens hode og nakke, bare sekunder etter nedleggelsen, klart ut over det som kan anses som lovlig bruk av makt etter politiloven.»

Politibetjent Simen Kristoffer Thorvaldsen

Thorvaldsen sier det er sjelden politifolk møter så stor motstand på oppdrag.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Jeg forstår godt at han handler som han gjør. Og så kan man helt fint sitte i ettertid og ha hatt god tid til å diskutere hvilke teknikker, men i situasjonen er det tjenestemannen som er der. Han hadde et skarpt våpen på hofta, ikke fikk ikke hjelp av kollegene sine. Andre personer blandet seg inn, så da blir det en prioritet å få avslutta motstanden raskest mulig, sier Thorvaldsen.

– Ja, slag mot hodet er definert høyt på maktpyramiden, men det er forskjell på å rette tunge slag som en bokser, eller slag som kommer i et basketak der det er fysisk motstand.

– Er dette vurderinger dere står i daglig?

– Så massiv motstand, med folk som klikker så mye, er det ikke ofte man møter det. Jeg kan nesten ikke huske sist jeg har slåss ordentlig med noen på jobb. Men plutselig så skjer det, og da er man nødt til noen ganger å bruke så mye makt at man faktisk kommer seg hjem fra jobben.

NRK forklarer

Dette er saken

Dette er saken

Kastet ut fra utested

Natt til søndag 30. oktober i 2022 ble Kevin Simensen nektet adgang på et utested i Kongsberg sentrum. Sammen med Kristian Teigen og Marius Stormo gikk han videre til en Esso-stasjon. Der møtte de politiet, og dørvakta som mente Simensen drapstruet ham.

Dette er saken

Slått i hodet

Det var høy temperatur på bensinstasjonen, og Simensen ble lagt i bakken, og slått gjentatte ganger i hodet med knyttet neve av en politimann. Teigen ble slått i låret med en batong. Hendelsen er dokumentert av en overvåkingsvideo.

Dette er saken

Frifunnet på alle punkter

En politimann ved Sørøst politidistrikt ble tiltalt for overdreven maktbruk og grov uaktsomt brudd på tjenesteplikten. 7. juli i fjor ble han frikjent på alle punkter. Ifølge Buskerud tingrett var maktbruken innenfor det politifolk kan tillate seg.

Dette er saken

Mente tiltalte selv var i fare

Retten la vekt på at politimannen hadde begrensede muligheter til å få kontroll på Simensen. Til tross for flere slag og bruk av pepperspray, ga ikke Simensen seg, ifølge dommen. Tiltalte var svært redd og i fare. Det var avgjørende å få kontroll på Simensen, står det i dommen.

Dette er saken

Ankesak i Borgarting lagmannsrett

Riksadvokaten besluttet å anke dommen, og saken skal gikk i Borgarting lagmannsrett den første uka i april. Det var satt av fire dager til saken.

Dette er saken

Henla voldssiktelser

De tre mennene fra Vestfossen var lenge siktet for vold mot en politibetjent og trusler mot vekteren, men saken ble i vinter henlagt på bevisets stilling.

Dette er saken

Dømt i lagmannsretten

Politimannen ble dømt til 120 dagers fengsel for grov kroppskrenkelse og tjenestefeil etter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Han bestemte seg umiddelbart for å anke saken videre til Høyesterett.

Ber om avklaring fra Høyesterett

Politiets Fellesforbund frykter også at dommen kan skape presedens.

– Hvis dommen blir stående, kan det føre til at vi får politiansatte som vegrer seg for å gå inn i alvorlige situasjoner. Det bør også bekymre samfunnet, sier leder i forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Simen Thorvaldsen mener publikum trenger et aktivt politi på gata.

– Vi trenger tjenestemenn som er litt framme i skoa, griper inn i ting, og håndhever lov og orden. Man skal ikke bruke mer makt enn nødvendig, men man trenger at politiet er litt på ballen nå, for å bremse den utviklinga som skjer, særlig i de store byene.

– Håper du saken blir behandlet av Høyesterett?

– Ja, jeg mener den må det. Ikke minst fordi det er så forskjellige resultat i tingrett og i lagmannsretten. Det er dissens i begge rettsinstanser, og man kommer til helt forskjellig konklusjon. Jeg tenker at det er ganske selvfølgelig at den saken skal behandles i Høyesterett.