Hopp til innhold

Publikum kastet ut av smittehensyn: Aktor avfeier Eirik Jensens nye forklaringer

Aktor Guro Glærum Kleppe mener Eirik Jensen har funnet på nye historier for å unngå straff. Tirsdag ble publikum nektet adgang til å følge avslutningen av saken, av smittevernhensyn.

Eirik Jensen i vitneboksen i Oslo tingrett

OPPKONSTRUERT: Aktor Guro Glærum Kleppe mener Eirik Jensen har konstruert forklaringer underveis i de rettssakene. Jensen er tiltalt for medvirkning til narkotikakriminalitet og grov korrupsjon.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

68 rettsdager etter oppstarten i november, er den tredje rettsrunden mot den tidligere politimannen Eirik Jensen inne i den avgjørende fasen.

Tirsdag begynte aktor Guro Glærum Kleppe å oppsummere bevisene. Totalt har det vært 95 vitner i saken. Jensen og Cappelen har til sammen forklart seg i over 30 dager.

Kleppe kaller den omfattende saken «en av de alvorligste narkotikasaker som er behandlet i norske domstoler». Spesialenheten mener det viktigste beviset er kommunikasjonen mellom Cappelen og Jensen.

Kleppe trekker frem en serie meldinger fra februar 2011. I kjølvannet av et beslag på flere hundre kilo hasj på Lørenskog, skrev Jensen om «en mann i grøfta», og at han «skulle se på skadene».

Spesialenheten mener meldingene viser at det var Cappelen som hadde kontrollen i relasjonen med Jensen.

– Eirik Jensens skiftende forklaringer om formålet med den konkrete meldingen gir ham liten troverdighet. Det virker som det er Cappelen som aktiviserer Jensen, ikke omvendt, sier Kleppe.

Tomme benker under Jensen-prosedyrene

Kun tre journalister fulgte aktors prosedyre i Jensen-saken tirsdag. Publikum fikk ikke være i rettssalen, og måtte etter hvert også forlate rommet der de kunne følge forhandlingene på video.

Foto: Ole Berg-Rusten / Ole Berg-Rusten

Koronapreget

Domstoladministrasjonen har oppfordret norske domstoler til å utsette en rekke saker for å redusere smittefare under koronaepidemien. Det er imidlertid gjort unntak for noen saker.

Borgarting lagmannsrett besluttet 13. mars at Jensen-saken skulle gjennomføres som planlagt. Under prosedyrene ble imidlertid pressen pålagt å følge en rekke retningslinjer, som å ikke oppholde seg i aktørsonen på noe tidspunkt.

Kontrasten til det voldsomme medietrykket i den første rettsrunden i 2017 er for øvrig svært stor. Tirsdag var det på det meste tre journalister til stede i rettssalen.

Publikum kastet ut

Koronatiltak i Oslo tingrett

Koronatiltakene preger innspurten av ankesaken mot Eirik Jensen. Maks fem tilhørere får følge saken fra et tilstøtende rom.

Foto: Ole Berg-Rusten / Ole Berg-Rusten

Hovedregelen er at presse og publikum skal ha adgang til å følge rettsmøter, for å få innsyn i domstolenes avgjørelser.

Lagmannsretten besluttet før prosedyrene at publikum ikke får ikke komme inn i rettssal 250 i Oslo tingrett. I stedet skulle maks fem tilhørere få følge saken på videooverføring til et annet rom.

Denne ordningen ble imdlertid avviklet midtveis i rettsdagen av ledelsen i Borgarting lagmannsrett, av smitteverngrunner. Lagdommer Halvard Leirvik sier han er klar over dette innskrenker offentligheten i saken, men mener det er tilstrekkelig at pressen er til stede for å referere.

Jensens forsvarer John Christian Elden motsatte seg dette, og ba om få nedtegnet i rettsboken at en slik avgjørelse ikke kan tas av ledelsen i lagmannsretten.

– Førstelagmann har ikke kompetanse til å avgjøre dette, sa Elden.

Elden mener en slik avgjørelse må tas av regjeringen med bakgrunn i den nye «koronaloven», eventuelt av bygningseier.

Jensen selv følger forhandlingene på videolink. Ifølge hans forsvarer føler ikke Jensen seg helt bra, uten at det skal ha noen sammenheng med korona.

– Ikke troverdig at Jensen ikke visste

Eirik Jensen har forklart at kontakten han hadde med Gjermund Cappelen i rundt 20 år, hovedsakelig var knyttet til Cappelens virke som informant. Jensen har imidlertid erkjent at kontakten ble for tett, og han hjalp Cappelen med personlige problemer.

Men Jensen har nektet for at han visste at Cappelen smuglet inn tonnevis av hasj til Norge. Det tror ikke Spesialenheten på.

– Det er helt uten utroverdighet at Jensen med sin kompetanse ikke hadde lagt merke til de samme tingene som andre politifolk, tollere og Cappelens egen familie. Han burde lagt sammen to og to, og fått fire. Han har observert dyre biler, et stort forbruk og mange turer til utlandet.

Kleppe mener det er på det rene at Jensen satt på informasjon som kunne være til hjelp for Cappelen og hans omfattende hasjsmugling.

Jensen er ikke en hvilken som helst politimann. Han er tildelt et ansvar for å følge med på grensa. Han får meldinger om mannskap på ferie. Han skal delta i prioriteringer i enkeltsaker. Han er i hele tiltaleperioden en naturlig deltaker i sentrale prosesser for å bekjempe kriminalitet. I den forbindelse ble det jevnlig delt mye informasjon ved avsnittet for organisert kriminalitet, sier Kleppe.

Janne Danielsen og Guro Glærum Kleppe i Jensen-saken

Spesialenhetens Janne Danielsen (t.v.) og Guro Glærum Kleppe prosederer saken mot Eirik Jensen.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Reagerer på nye forklaringer

Den tredje rettsrunden mot Jensen har inneholdt mye repetisjon når det gjelder vitner og bevisførsel.

Den tidligere politimannen har imidlertid endret forklaring på et par punkter. Jensen har blant annet forklart at han kastet en av telefonene han brukte til å holde kontakt med narkodømte Gjermund Cappelen i elva Glomma, etter at Cappelen hadde blitt pågrepet.

– Nå er det siste runden, og det står mye på spill. Jeg prøver å legge alle kortene jeg kan på bordet. Så er det opp til retten å vurdere om det er verdt noe, eller ikke, sa Jensen i november.

Eirik Jensen

Eirik Jensen nekter for å ha hjulpet Gjermund Cappelen med å smugle hasj. Han mener den tidligere kilden lyver.

Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Aktoratet mener det er påfallende at Jensen har forklart seg ulikt om telefonen i de ulike rettsrundene.

– I første runde i lagmannsretten sa Jensen at han ikke hadde forklart seg riktig i avhør, eller i tingretten. Han ga sin tredje forklaring, om at den var kastet, men han ikke ville si hvor. Dette ble begrunnet med at telefonen inneholdt info om det nasjonale prosjektet, sier Kleppe.

Aktoratet mener denne begrunnelsen ikke holder vann, fordi Jensen burde ha visst at Spesialenheten ville forsøkt å skjerme informasjon om det nasjonale prosjektet fra offentligheten.

Mener Jensen lyver om klokke

Kleppe trekker også fram at Jensen har endret detaljer i sin forklaring om hvorfor han hadde det som skal være et sertifikat fra en luksusklokke av merket Bvlgari liggende på eiendommen i Sverige. Cappelen har forklart at han kjøpte klokka for 30.000 kroner og ga den til Jensen.

Jensen har i tidligere rettsrunder forklart at han tok med seg klokkesertifikatet fra Cappelens leilighet på 90-tallet. I denne rettsrunden hevdet Jensen i stedet at sertifikatet i stedet stammer fra en falsk klokke, kjøpt i Tyrkia.

– Jensen sa at han til tross for at han ikke har klokka lenger, har flyttet med seg sertifikatet i mange år. Jensens forklaring er etter Spesialenhetens syn tilpasset at forklaringen han ga i tingretten er lite troverdig, sier Kleppe.

Tredje runde

I september 2017 ble Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Han anket dommen, og i august 2018 gikk saken i lagmannsretten, som den siste jurysaken i Norge.

Juryen kom til at Jensen var skyldig i korrupsjon, men mente han ikke kunne dømmes for medvirkning til hasjsmuglingen. Kjennelsen ble imidlertid satt til side av fagdommerne.

Saken ble dermed tatt opp til ny behandling i lagmannsretten i november. Saken har gått med meddomsrett, med to fagdommere og fem meddommere. Partene varslet på forhånd at vitneliste og bevisførsel i stor grad ville være lik de to foregående rettsrundene.

Janne Danielsen overtok som aktor i saken etter Jan Egil Presthus, som gikk bort i januar. Danielsen, som til daglig er høyskolelektor ved Politihøgskolen, er midlertidig ansatt som juridisk rådgiver i Spesialenheten.

Bildene avslørte Gjermund Cappelens narkoliga. Politiet mener hasjsmuglerne fikk hjelp av politilederen Eirik Jensen. Rettssaken mot han starter 9. januar.

Natt til 18. desember 2013 slo politiet til mot Cappelens hasjlager i Sørkedalsveien i Oslo. Her er politiets egne bilder fra beslaget.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ