Hopp til innhold

Elden: Jensen må slippe fengsel om kun korrupsjonsdommen blir stående

Om Erik Jensen kun blir dømt for korrupsjon, mener forsvareren at han ikke skal sone i fengsel i det hele tatt.

John Christian Elden omringet av pressefolk

OMRINGET: Advokat John Christian Elden uttaler seg til pressen etter at fagdommerne i Borgarting lagmannsrett setter til side juryens kjennelse i Jensen-saken.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Norgeshistoriens siste jury frikjente Eirik Jensen for medvirkning til hasjsmugling, men kjente ham skyldig i grov korrupsjon. I en time og 18 minutter så Eirik Jensen for seg en langt lavere straff enn de 21 årene han ble dømt til i tingretten. Men fagdommerne satte jury-kjennelsen til side.

Jensen-forsvarer John Christian Elden har anket fagdommernes avgjørelse til Høyesterett. Håpet er at Jensen blir stående med en dom for korrupsjon, med en strafferamme på ti år. Elden mener Jensen da kan gå ut som en fri mann.

Jensen var tiltalt for flere tilfeller av korrupsjon. Han skal ha mottatt kontanter, en klokke og en mobiltelefon fra Cappelen. Den største verdien hadde oppussingen av Jensens bad, som Cappelen stod for. Jensen har forklart at han ikke fikk gjort opp for seg fordi håndverkeren som utførte arbeidet døde.

– Sånn som juryen har svart, så legger vi til grunn at de mente at det var utilbørlig at Jensen ikke fikk betalt noen for dette badet i 2005 og 2006, altså for 13-14 år siden. Til en verdi av en 100.000-200.000 kroner. Han hadde ikke fått noen fengselsstraff for det, han hadde ikke måttet inn igjen og sone noe fengsel. Men han hadde fått en smekk på fingeren, sier Elden til NRK.

– Hvilket straffenivå mener du vi snakker om for noe sånt?

– Med den varetekten han har hatt (95 dager), så ville det vært uproblematisk for oss å argumentere for at han ikke skulle ha noe ytterligere fengselstraff med det som juryen hadde svart ja på, svarer Elden.

Eirik Jensen

SKUFFET: Eirik Jensen etter at fagdommerne satte juryens kjennelse til side.

Foto: Gunhild Hjermundrud

To korrupsjonssaker mot politimenn

Det har ikke lyktes NRK å få svar fra Spesialenheten til denne saken, men tidligere korrupsjonsdommer kan kaste lys over straffenivået.

Ifølge Transparency International Norge, en organisasjon som arbeider mot alle former for korrupsjon, har det vært to korrupssjonssaker med polititjenestemenn i Norge siden 2003.

Våren 2005 sonet en forretningsmann en voldsdom i Indre Østfold fengsel, avdeling Trøgstad. To politimenn mottok henholdsvis 25.000 kroner og 50.000 kroner fra forretningsmannen som motytelse for urettmessig å ha hentet ham ut fra fengsel elleve ganger i løpet av soning.

Politiførstebetjentene hadde gitt uttrykk for at mannen satt inne med viktige opplysninger i en sak under etterforskning, og at det derfor var av stor betydning for politiet å få fremstilt ham til avhør. Forretningsmannen brukte imidlertid tiden utenfor fengselet til private gjøremål.

Dømt til fengsel

Straffen for forretningsmannen ble satt til ett år og tre måneder.

Det ble vektlagt at politimennene hadde forbrutt seg i sine stillinger, og de ble for grov korrupsjon og diverse andre forhold dømt til henholdsvis to år og ett år og seks måneders fengsel.

Begge ble idømt tap av sin stilling i politiet og for alltid retten til å ha slik stilling.

Ga oppholdstillatelse til svigerinne

I en annen sak misbrukte en politibetjent sin stilling ved å behandle og innvilge en søknad om oppholdstillatelse for sin filippinske svigerinne for at hun skulle kunne jobbe som au pair i Norge.

Politibetjenten ble dømt for simpel aktiv korrupsjon, og fradømt sin stilling som politibetjent.

Siden dette er sett på som en streng og belastende straffereaksjon, fant tingretten at det ikke var nødvendig å idømme annen straff.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger