2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Rothaugen valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

19,1 %
597 jienat
18,7 %
585 jienat
15,4 %
482 jienat
13,6 %
426 jienat
9,7 %
304 jienat
6,2 %
194 jienat
6,0 %
189 jienat
4,6 %
145 jienat
3,5 %
110 jienat
1,7 %
52 jienat
0,7 %
21 jienat
0,4 %
12 jienat
0,1 %
4 jienat
0,1 %
4 jienat
0,1 %
3 jienat
0,1 %
2 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  8 483 jienastanvuoigatvuođalačča.
67 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Rothaugen valgkrets
Fylkkadikkeválggat