Hopp til innhold

Eks-spaningsleder: Jensen ba om å få overta Cappelen-tyster

OSLO TINGRETT (NRK): Rolf Meyer, tidligere spaningsleder i Asker og Bærum politidistrikt, jaktet på Cappelen i en årrekke. Han er overbevist om at Eirik Jensen hadde en finger med i storsmuglerens narkospill.

Rolf Meyer, tidligere Asker og Bærum politidistrikt

JAKTET: Rolf Meyer, tidligere spaningsleder og politisjef i Asker og Bærum politidistrikt, hadde i mange år mistanke om at Gjermund Cappelen drev med kriminell virksomhet i stor skala. Her er han etter sitt vitnemål i Oslo tingrett.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Vi mente at Cappelen var en stor omsetter og smugler, og det mener jeg at alle som jobbet med dette saksområdet må ha visst, sier Meyer til NRK.

På direkte spørsmål bekrefter Meyer at han mener det er usannsynlig at Eirik Jensen ikke kjente til mistankene mot Cappelen.

Denne uken har vitneførselen i rettssaken mot storsmugleren Gjermund Cappelen og den tidligere politimannen Eirik Jensen endret karakter. I vitneboksen sitter personer som skal belyse den korrupsjonstiltalte politimannens rolle i Cappelens narkonettverk.

Onsdag forklarte Rolf Meyer (62), tidligere spaningsleder og politisjef i Asker og Bærum seg om mistankene han hadde mot Cappelen allerede på 90-tallet.

– Gjermund Thorud (Cappelens tidligere navn, journ.anm.) var en vi brukte mye tid på, fordi vi hadde kunnskap om narkotikaomsetning. Vi hadde flere spaningsoppdrag på ham, fortalte Meyer i retten onsdag.

Eirik Jensen i Oslo tingrett

VISSTE: Rolf Meyer i Asker og Bærum politidistrikt mener Eirik Jensen og flere andre i Oslo politidistrikt visste at Gjermund Cappelen drev med kriminalitet. Jensen har tidligere forklart at han trodde Cappelens kriminelle løpebane var et avsluttet kapittel.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ville overta «Cappelen-tyster»

Gjennom rettssaken er det dokumentert at flere i politiet i Asker og Bærum trodde Cappelen drev med alvorlig kriminalitet.

Mistankene var så konkrete at Cappelen inngikk i grunnkurset til nye spanere. En av dem som mistenkte Cappelen for å bedrive med kriminalitet i stor skala, var Rolf «Krølle» Meyer. I retten har Cappelen selv omtalt Meyer som «han som var så hissig på å ta meg».

Meyer fortalte onsdag om et spaningsoppdrag fra år 2000. Oppdraget ble avsluttet da Cappelen ringte direkte til spaningsleder etter å ha blitt observert med Eirik Jensen i bilen.

Ifølge Meyer tok Jensen selv kontakt med politiet i Asker og Bærum for å be om å bli satt i kontakt med en av kildene som hadde gitt opplysninger som inngikk i spaningen. Kontakten skal ha gått via en politimann som var underlagt Meyer.

– Det kilden hadde sagt om Cappelen var ganske konkret, og med bakgrunn i det fikk vi besøk av Jensen noen dager etter.

Meyer sier forespørselen førte til at det ble avholdt et møte mellom Jensen, kildeføreren og kilden. Ifølge Meyer ønsket Jensen å overta den aktuelle kilden.

– Jeg har gjort meg noen tanker om hvorfor han gjorde det, men jeg tror det blir for subjektivt til at jeg skal si så mye mer om det.

Rettssaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i Oslo tingrett.

I SØKELYSET: Gjermund Cappelen var flere ganger målet for politiet i Asker og Bærums spaning. Likevel var det først i desember 2013 at Cappelen ble tatt.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Cappelen-rapport delt med Oslo

Til tross for flere forsøk klarte ikke politiet i Asker og Bærum å bygge en solid nok sak mot Cappelen, som allerede var dømt for narkotikakriminalitet. I retten onsdag la Spesialenhetens aktor Kristine Schilling også frem en rapport om hva politiet visste om Cappelens narkotikavirksomhet i 1999 og 2000.

I rapporten heter det blant annet at flere kilder mente Cappelen jevnlig reiste til Nederland og fikk store mengder narkotika innført med kjøretøy. På bakgrunn av rapporten, som ble delt med Oslo politidistrikt, ble det satt i gang en spaning mot Cappelen.

En av spanerne har tidligere fortalt at han mente Jensen lekket opplysninger om spaningsoppdraget i 2000.

Politiet fulgte med da Cappelen plukket opp en person og kjørte rundt i Oslo sentrum. Personen blir sluppet av, og det viser seg senere at det var Eirik Jensen, forteller Meyer.

– Så ringer Cappelen til spaningsleder og spør hvorfor han blir spanet på. Det skjer minutter etter at Jensen går ut av bilen. Jeg ledet operasjonen og var på vakt, forklarer den tidligere spaningslederen i retten.

Til NRK sier Meyer at han ble «ganske forbanna» da han kom til at det måtte være Jensen som hadde blåst spanerne.

Det var det som gjorde oss sinte, fordi vi mente det var han (Jensen) som hadde blåst oss. Etter vårt skjønn fantes det ikke andre mulige forklaringer, sier Meyer til NRK.

– Hvorfor skulle han ringe til en spaningsleder i Asker og Bærum og spørre hvorfor man spanet på ham, når vi befant oss i Oslo? Det er ikke mer komplisert enn som så, sier Meyer, som sluttet ved narkotikaavdelingen i Asker og Bærum-politiet rundt 2002.

Elden: – Handlet ikke om hasj

Først i desember 2013 ble Gjermund Cappelen pågrepet, etter at daværende kriminalsjef Ketil Thue i Asker og Bærum hadde lagt lokk på all kommunikasjonen mellom distriktene.

Etter Jensens forklaring i januar, nevnte Cappelens forsvarer Benedict de Vibe at en politirapport fra 2001 viser at Jensen allerede på den tiden skal ha blitt kontaktet av en kilde som ga informasjon om Cappelen.

De Vibe mener dette motbeviser Jensens påstand om at han ikke visste at Cappelen var involvert i storstilt narkotikasmugling.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden sier til NRK at Stenar Slåtten fra Asker og Bærum politidistrikt er innkalt for å vitne om rapporten på et senere tidspunkt. Ifølge Elden kommer Slåtten til å «nyansere bildet litt».

– De opplysningene NN (kilden) kom med, hadde ikke med hasj å gjøre, sier Elden, og legger til at han ikke kan avvise at Jensen ba om å få møte kilden.

Elden sier han ikke kjenner til hvilket politidistrikt som først tok kontakt, men at Asker og Bærum og Oslo snakket sammen.

– Dette var Oslo-politiet sin kilde i utgangspunktet. Jensen ble bedt om å komme for å møte ham, hvem som tok initiativ til det tør jeg ikke å si. Men møtet handlet ikke om hasj. Det står i rapporten at kilden fortalte om hasj. Men når man går tilbake og leser det denne navngitte personen har sagt i møtet, står det ingenting om hasj der, sier Elden til NRK.

Politiets egen spaningsvideo fra det siste møtet mellom Jensen og Cappelen

TO MØTER: I desember 2013 møttes Eirik Jensen og Gjermund Cappelen to ganger med spanere på slep. Like etter ble Cappelen pågrepet.

AKTUELT NÅ