NRK Meny
Første spadestikk Nordøyvegen
Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Nordøyvegen

Oppsummert

Nordøyvegen skal gje fastlandssamband til Nordøyane i Haram og Sandøy på kysten av Møre og Romsdal.

 • Nå bygges Nordøyvegen

  For kort tid siden tok Kristin Sørheim, som er leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, det første spadetaket på det som skal bli Nordøyvegen. Spadetaket på Skjeltene markerer starten på et arbeid som skal pågå frem til 2023.

  Kristin Sørheim gjorde jobben
 • Historisk dag

  Mye folk er samlet når det første spadestikket blir tatt på Nordøyvegen, som vil gi fastlandssamband til rundt 2.900 personar i Haram og Sandøy. Prosjektet skal etter planen vere ferdig i 2023.

  Første spadestikk Nordøyvegen
  Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK
 • Store forskjellar

  Seks entreprenørar har levert tilbod på førebuande arbeid på Fjørtofta. Kontrakten er på bygging av forskjeringar (startpunkt) for Nogvafjordtunnelen og Fjørtofttunnelen. Begge stadar blir det sprenging, fjerning av massar og dreneringsarbeid. Tilboda varierar frå knappe 10 millionar, til vel 18 millionar kroner.

 • Seks vil jobbe med Nordøyvegen

  Seks entreprenørar har levert tilbod på førebuande arbeid på Nordøyvegen. Kontrakta gjeld bygging av startpunkt på tunnelane. – Vi er veldig godt nøgde med konkurransen også på denne kontrakten, seier prosjektleiar Marianne Nærø i ei pressemelding.

  Illustrasjoner av Nordøyvegen, Rundkjøring mot Hestøya
  Foto: Statens vegvesen
 • Slår saman kontraktar

  Dei to største kontraktane på fylkesveg 659 Nordøyvegen i Haram og Sandøy blir slått saman til ein hovudkontrakt. Den blir lyst ut første kvartal 2018. - Det gjer at entreprenøren kan optimalisere drifta og drive meir rasjonelt enn om det hadde blitt to ulike entreprenørar. No får vi også alle tre tunnelane i same kontrakt og entreprenøren kan drive vekseldrift ut frå kva dei vurderer som mest effektivt, fortel prosjektleiar Marianne Nærø i Statens vegvesen.

  Marianne Nærø
  Foto: Knut Opeide/Statens Vegvesen / Knut Opeide
Kristin Sørheim gjorde jobben
Stortinget debatterer Nasjonal transportplan og Nordøvegen
Det kom i dag ingen avklaring på ferjeavløysingsmidlar. Det er utsett til neste vår og kan vere i seinaste laget for Nordøyvegen.