Fylkestinget i Møre og Romsdal skal avgjere om det blir bygging av Nordøyvegen.

Nordøyvegen

Oppsummert

Nordøyvegen skal gje fastlandssamband til Nordøyane i Haram og Sandøy på kysten av Møre og Romsdal.

 • Stål frå Polen til Nordøyvegen

  Stålkonstruksjonane på Lepsøybrua kjem frå Polen til Sunnmøre i august. Prosjektleiar Marianne Nærø i Møre og Romsdal fylkeskommune seier at Nordøyvegen er i rute. Aldri før i Noreg har tre tunnelar blitt bygde samtidig, slik som i dette gigantprosjektet.

  Nordøyvegen
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • Slaktet rapport om Nordøyvegen

  Lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp) slakter revisjonsselskapet BDO som har vurdert den økonomiske risikoen ved å bygge Nordøyvegen. I følge rapporten er det flere forhold som gjør risikoen stor. Det gjelder særlig MVA-kompensasjonen, hurtigbåttilskuddet og bompengelånet. Under debatten i fylkestinget i dag karakteriserte Sørheim raporten som veldig svak. Hun mener også at intevjuene som ble gjort, bar preg av at BDO var forutinntatt. Yvonne Wold (SV) mener rapporten inneholder flere viktige moment. Hun sier debatten bærer preg av en kamp om virkeligheten.

  Kristin Sørheim
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • – Dette blir betre for Nordøyvegen

  Frp og regjeringspartia er blitt samde om ein modell som vil gjere det lettare å byggje store ferjeavløysingsprosjekt i fylka som for til dømes. Nordøyvegen. Totalt sett blir det ikkje løyvd meir ferjeavløysingspengar, men det kjem meir i starten av prosjekta, seier Frp sitt medlem i kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad. Regjeringa blir beden om å kome attende til Stortinget med ein slik modell til hausten. I alt 10 fylkeskommunale ferjeavløysingsprosjekt blir omfatta av ordninga, og Nordøyvegen er eitt av desse.

  Helge Andre Njåstad
  Foto: Johan Moen / NRK
 • Feil i Nordøyvegrapport

  Revisjonsrapporten med kritiske merknader til finansieringa av Nordøyvegen bruker feil beløp når det gjeld den årlege statsstøtta som følge av at ferjene blir lagt ned, skriv Sunnmørsposten (krev innlogging). Både Kristin Sørheim (Sp) og Frank Sve (Frp) ber kontrollsjefen i fylket rette dette opp før torsdagens handsaming i kontrollutvalet, skriv avisa. Rapporten viser til 36 millionar i året, medan det rette beløpet er 60,5 millionar kroner.

  Nordøyvegen
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • Nordøyvegen får 60,5 mill. årleg

  Nordøyvegen blir omfatta av ferjeavløysingsordninga. Det seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Det betyr at Møre og Romsdal vil få pengar frå staten fordi ferjesambanda vert lagt ned når prosjektet opnar. – Dersom alt går etter planen, opnar vegen i 2022. Det betyr at prosjektet får 60,5 millionar kroner i året frå staten frå 2023. Desse pengane skal gå til fylkeskommunen for å delfinansiere prosjektet. Dette styrkjer distrikts-Noreg, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Fylkesordførar Tove-Lise Torve seier at dei ville blitt svært overraska dersom regjeringa endra på ordninga med ferjeavløysingsmiddel no. – Vi forventar også at regjeringa ikkje endrar finansieringa for hurtigbåttilbodet, slik at fylkeskommunen også får behalde tilskotet til hurtigbåtsambandet etter at vegen er ferdig og båtruta lagt ned, seier ho.

  Lepsøybrua under bygging.
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto
Etter ein svært turbulent haust for nordøvegprosjektet, er arbeidet no i full gang igjen. I neste veke startar tunnelarbeidet for alvor, men alt no er det merkbart at noko stort er på gang på øyane.
Det var ein historisk dag då fylkestinget i Molde i dag endeleg vedtok at Nordøyvegen skal byggast. Med 26 mot 21 røyster sa politikarane JA til bygging av fastlandssambandet til over 5 milliardar kroner.
Ottar Guttelvik legg fram sitt forslag til budsjett for 2019.
På Fjørtofta i Haram valde eit par å starte husbygging då sprenginga til tunnel i Nordøyvegprosjektet vart starta. Dei er to av fleire som håper at Nordøyvegen endeleg skal få eit klarsignal, slik at dei slepp å organisere livet etter ferjerutene.