Fylkestinget i Møre og Romsdal skal avgjere om det blir bygging av Nordøyvegen.

Nordøyvegen

Oppsummert

Nordøyvegen skal gje fastlandssamband til Nordøyane i Haram og Sandøy på kysten av Møre og Romsdal.

 • Denne steinen skal bli fiskerihavn

  Åtti tusen kubikk med stein fra tunnelene på Nordøyvegen skal brukes til å utvide fiskerihavna på Gjøsund i Giske. Det har Møre og Romsdal fylkeskommune bestemt. Det er Aurstad Tunnel AS som har fått tilsagnet på steinen som nå ligger lagret ved masselageret til Nordøyvegen sør på Fjørtofta.

  Her ligger hoveddepotet for stein fra tunellene til Nordøyvegen. Nå skal den fraktes til Gjørsund i Giske
  Foto: Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Nordøyvegen opnar 27. august 2022

  Det blir offisiell opning av Nordøyvegen laurdag 27. august 2022. Men sidan Fjørtoftfjordtunnelen blir ferdig først av dei to siste tunnelane, opnar vegen mellom Fjørtofta og Harøya for trafikk allereie 16. juni neste år. Nordøyvegen mellom Lepsøya, Haramsøya, Flemsøy/Skuløy og fastlandet blir som planlagt opna laurdag 18. desember 2021. Det skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

  – Vi ønskjer at innbyggarane og næringslivet skal få nytte av Nordøyvegen etter kvart som vegen blir ferdig. Mange har venta lenge på dette prosjektet, og vi har heile tida jobba med eit mål om å gjennomføre mest mogleg effektivt. Difor er vi veldig glade for at vi saman med Skanska har fått til å organisere arbeidet slik at vi kan opne delar på denne måten og avslutte med ei stor offisiell opning i august neste år, seier prosjektleiar Marianne Nærø i Møre og Romsdal fylkeskommune.

  Marianne Nærø, prosjektleder Fv. 659 Nordøyvegen hos Møre og Romsdal fylkeskommune
  Foto: Hans-Olav Landsverk
 • Gjennomslag i Nogvafjordtunnelen

  Med gjennomslag er også tunneldrivingen på Nordøyvegen ferdig, skriver MRfylke. Nå starter etterarbeidene. Tunneldrivingen startet fra Longva i mars 2019 og fra Fjørtofta i juni 2019. Totalt er det sprengt om lag 1,3 mil tunnel, fordelt på de tre undersjøiske tunnelene Haramsfjordtunnelen, Fjørtoftfjordtunnelen og Nogvafjordtunnelen og miljøtunnelen Burbergtunnelen på Fjørtofta.

  Tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune, Skanska og dei to skytebasvikarane Eva Vinje Aurdal og Frida Otterlei på røysa etter gjennomslaget.
  Foto: Svein Skeide
 • Fjørtofta og Harøya knytte saman

  I Nordøyvegsambandet blei Fjørtofta og Harøya i ettermiddag knytte saman, då det blei gjennomslag i Fjørtoftfjordtunnelen. To av tre tunnelar er no ferdig sprengt, medan det i Nogvafjordtunnelen står igjen 117 meter. Gjennomslag er venta tidleg i mai. Det gjenstår mykje etterarbeid, men første del av Nordøyvegen blir etter planen opna rett før jul.

  Gjennomslag Fjørtofta - Harøya på Nordøyvegen
  Foto: Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Håper på løsning for øysamfunn

  Politikerne i samferdselsutvalget i fylket håper å finne en løsning på transporttilbudet for de som bor på Store Kalvøya i Ålesund. Øyboerne mister transporttilbudet på grunn av Nordøyvegen samtidig som de ikke får noen glede av prosjektet. Nå kommer dette opp som egen sak i mai. Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune har tidligere vært uenige om hvem som har ansvaret. – Nå håper jeg at vi kommer oss videre med fokus på en løsning, sier Eva Vinje Aurdal (Ap) som også er ordfører i Ålesund.

  Innseiling til Stor Kalvøya i Ålesund.
  Foto: Trond Vestre / NRK
Etter ein svært turbulent haust for nordøvegprosjektet, er arbeidet no i full gang igjen. I neste veke startar tunnelarbeidet for alvor, men alt no er det merkbart at noko stort er på gang på øyane.
Det var ein historisk dag då fylkestinget i Molde i dag endeleg vedtok at Nordøyvegen skal byggast. Med 26 mot 21 røyster sa politikarane JA til bygging av fastlandssambandet til over 5 milliardar kroner.
Ottar Guttelvik legg fram sitt forslag til budsjett for 2019.
På Fjørtofta i Haram valde eit par å starte husbygging då sprenginga til tunnel i Nordøyvegprosjektet vart starta. Dei er to av fleire som håper at Nordøyvegen endeleg skal få eit klarsignal, slik at dei slepp å organisere livet etter ferjerutene.