Hopp til innhold
haram
Grafikk: Per-Ivar Kvaslvik / Mapbox

Haram og Ålesund

Oppsummert

I ei rådgivande folkeavstemming stemte fleirtalet i gamle Haram kommune for å skilje seg frå storkommunen Ålesund.

 • – Fysioterapidom er feil

  Advokaten til Private Fysioterapeuters Forbund, Øyvind Kraft, meiner domen i fysioterapi-striden i Ålesund og Haram er feil.

  – Retten har ikkje drøfta solidaransvaret. Dette er den grovaste feilen, skriv han i ei utgreiing til forbundet.

  Fysioterapiforbundet meiner at Ålesund kommune, på same måte som Haram, skal utbetale driftstilskot til det er endeleg avgjort kva kommune som skal ha ansvar for driftsheimlane i Apeks Fysioterapi.

  Apeks har sterk tilknyting til Haram, som i ein periode var ein del av Ålesund kommune. No er Haram gått ut av Ålesund. Samstundes har Apeks flytta til Digernes i Ålesund. Dette er utgangspunktet for striden om kven som skal betale driftstilskot til selskapet.

  – Når ansvaret er avgjort skal kommunane gjere opp seg i mellom ved avtale eller skjønn, seier generalsekretær i forbundet Henning Jensen. Ifølgje Jensen har ingen av kommunane teke initiativ til dette og seier at dei to kommunane er solidarisk ansvarlege inntil det ligg føre ei avklaring.

  Private Fysioterapeuters Forbund har ikkje avgjort korleis dei vil føre saka vidare.

 • Ålesund fekk medhald i fysioterapi-strid

  Møre og Romsdal tingrett har bestemt at Apeks fysioterapi ikkje har krav på å ha avtale med Ålesund kommune.

  Striden oppstod i samband med at Haram kommune blei skilt ut av Ålesund. Apeks har sitt opphav i Haram og fekk driftsavtale med Ålesund i samband med kommunesamanslåinga. I mellomtida flytta også Apeks drift til Digerneset i Ålesund.

  Etter kommunesplittinga tok Apeks ut søksmål med krav om at Ålesund kommune skulle betale 50 prosent av det kommunale driftstilskotet.

  Retten kom til at eigarane av Apeks ikkje kan ha noka forventning om å ha driftsavtalar med Ålesund kommune, og slår fast at Line Alvestad Mikalsen (bildet) og Maragreth Aasebø Løvland i Apeks har driftsavtale med Haram.

  Line Alvestad Mikalsen ved Apeks fysioterapi på Digerneset i Ålesund.
  Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK
 • Fysioterapi-strid til Stortinget

  Striden mellom kommunane Ålesund og Haram om driftsavtalen for Apeks fysioterapi hamnar i Stortinget.

  Avtalen blei opphavleg inngått av gamle Haram kommune, men blei ein del av Ålesund sine avtalar då kommunane blei samanslått.

  Etter kommunesplittinga vil Ålesund føre tilbake avtalen til Haram. Men i mellomtida har Apeks fysioterapi flytta til Ålesund, og Haram protesterer mot å ta over avtalen.

  No stiller stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) (bildet) spørsmål til kommunal- og distriktsministeren om kven som har ansvaret i slike saker.

  – Denne saka reiser eit prinsipielt spørsmål om kven som har ansvaret for driftsavtalar når ein kommune seinare blir splitta i to nye kommunar, skriv Kapur i grunngjevinga for spørsmålet.

  Mudassar Kapur (H)
  Foto: William Jobling / NRK
 • Kommunedeling skaper utfordringar

  Apeks Fysioterapi på Digernes Næringspark har fått utfordringar som følge av kommunedelinga mellom Haram og Ålesund. Denne veka fekk dei mellom anna melding frå Pasientreiser om at dei ikkje dekker transport over kommunegrensene etter at Haram vart eigen kommune 1. januar. Det skriv Haramasnytt.

  Ifølge avisa har Apeks også hatt ein driftsavtale med Ålesund kommune etter kommunesamanslåinga i 2020. Dei har også ein avtale med HELFO, og får sitt driftstilskot frå Ålesund kommune. Haramsnytt skriv at sjølv om rundt 70 prosent av pasientane kjem frå Ålesund kommune, og at verksemda er lokalisert i Ålesund, så meiner dei at det er på tide at Haram tek tilbake driftsavtalen med Apeks Fysioterapi. Det er ikkje Haram samde i, og dermed hamnar saka hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, skriv avisa.

 • – Økonomi og rekruttering blir utfordringane

  Det vil ta fleire år før ein kan seie om Haram kjem godt ut av skilsmissa med storkommunen Ålesund. Det trur politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.

  Økonomi og rekruttering av kvalifisert arbeidskraft blir dei to store utfordringane når dei no står åleine, meiner han.

  – Det handlar om kommuneøkonomi. Eg trur nok at det igjen vil ta fleire år før vi ser konturen av kor vanskeleg det blir å få tilsett nøkkelpersonell i viktige stillingar, seier han.

  Nehru Sand seier at ein del av dei utfordringane, som også andre kommunar i Noreg generelt slit med, kan bli større enn dei elles hadde vore.

  – Geografien tilseier at det skulle vere ein del fordeler av å vere ein del av ein storbyregion, som ein kunne ha gjort nytte av ved å halde fram i storkommunen, seier han.

  LARS NEHRU SAND
  Foto: Jon P Petrusson / NRK