Kart Møre og Romsdal

Kommunesammenslåing Møre og Romsdal

Oppsummert

Møre og Romsdal Fylke består i 2017 av 36 kommuner, men flere kommuner kan bli slått sammen i forbindelse med den store kommunereformen

 • Anbefaler å utsette avgjerd

  Avgjerda om kommunevåpen for nye Molde kommune blir utsett inntil nytt kommunestyre er konstituert. Det anbefaler prosjektrådmannen overfor fellesnemnda. Han grunngjev utsetjinga med at juryen var delt og at kostnadene på 4–5 millionar er så store at det krev omdisponeringar i budsjett. I november blei det klart at ein jury gjekk inn for kommunevåpenet «Storslått og energisk» (øvst til venstre på bildet) som kommunevåpen i nye Molde kommune.

  Forslag nytt kommunevåpen nye Molde
  Foto: Molde kommune
 • Tror på Stranda og Sykkylven

  Ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp), tror det er gode muligheter for at Stranda og Sykkykven vil bli én felles kommune i løpet av få år. I 2016 undertegnet de to kommunene en intensjonsavtale, men den ble vraket. Nå er Stranda og Sykkylven i gang med en ny prosess, og Tryggestad mener det bør være mulig å få plass en ny felles kommune i 2022. Dette vil bli en attraktiv kommune med et sterkt industrimiljø, sier Tryggestad.

  Ordførar i Stranda kommune, Jan Ove Tryggestad
  Foto: Frode Berg / NRK
 • Fylkesgrensa er flytta

  Møre og Romsdal går inn i det nye året éin kommune fattigare. Frå nyttår blei Rindal ein del av Trøndelag. Eit samrøystes kommunestyre vedtok i mai 2015 å søke om overflytting til Sør-Trøndelag, som seinare har blitt slått saman med Nord-Trøndelag, til eitt fylke.

  Kva veg skal Rindal gå?
  Foto: John J. Storholt
 • Rindal ut av fylket

  Ordførar Ola T. Heggem (Sp) meiner Rindal vil vere best tent med å bli ein del av eit framtidig Trøndelag. Frå i morgon skifter Rindal fylke – frå Møre og Romsdal til Trøndelag. Men det blir ikkje store endringar, trur ordføraren. Han viser til at Rindal lenge hatt eit omfattande samarbeid med kommunane i den sørlege delen av Trøndelag. Heggem trur og at Rindal får halde fram som eigen kommune i det nye fylket.

  Ola T. Heggem
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Ser lyst på framtida

  Knut Sjømæling (Sp) ønskjer å halde fram som ordførar i Gjemnes. Sjømæling, som har to periodar bak seg som ordførar i kommunen, ville vente på utfallet av grensejusteringssaka før han tok stilling til attval. Han trur det blir lettare å planlegge for dei neste fire åra, etter at søknaden frå Angvik bygdelag om å få flytte til Molde blei avvist av Kommunaldepartementet. Sjømæling meiner Gjemnes no er inne i ei positiv utvikling. – Det er mykje bra som skjer i Gjemnes for tida og eg håper mellom anna at folketalsutviklinga vil halde fram. No håper eg vi får tid til å samle troppane som organisasjon og kommune, seier han.

  Knut Sjømæling
  Foto: Trond Vestre / NRK
Kommunestyret i Sandøy gjekk i kveld inn for, med 16 mot tre stemmer, at heile kommunen samla går til Nye Ålesund kommune, og avviser ønsket til folk på Ona, Orten og Sandøya om grensejustering. Øyfolket har søkt om grensejustering og ønsker seg inn i Aukra kommune. Fylkesmannen skal levere si innstilling i saka 23.mars