Kart Møre og Romsdal

Kommunesammenslåing Møre og Romsdal

Oppsummert

Møre og Romsdal Fylke består i 2017 av 36 kommuner, men flere kommuner kan bli slått sammen i forbindelse med den store kommunereformen.

 • Konflikt om lønn

  Deltidstilsette brannfolk i Ålesund reagerer på at dei går ned i løn etter kommunesamanslåinga. Til dømes går tilsette i tidlegare Skodje og Ørskog ned fleire tusen kroner i løn i året, skriv Sunnmørsposten. No har dei tilsette saman med tillitsvalde frå Ålesund, Sula og Giske skrive brev til ordføraren. Konflikten skal behandlast i den lokale nemnda som tvistesaker.

 • Reagerer på kutt

  Nettavisen FriFagbevegelsen skriver at Skolenes landsforbund (SL) reagerer sterkt på at flere av deres medlemmer i Ålesund skal ha fått redusert lønnen sin som følge av at kommunene Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund ble slått sammen. Dette samtidig som ledere i kommunen skal ha fått mer lønn. Kommunedirektøren ønsker ikke å kommentere saken til Dagbladet. Videre sier kommunen til avisen at det har vært behov for å se på funksjonstilleggene for lærere i Ålesund kommune for skoleåret 2020 – 2021og at dette har medført at noen får mer eller mindre tillegg.

 • Rådhuset blir i Valldal

  Eit samrøystes kommunestyre i Fjord har no vedteke at Valldal blir administrasjonssenter i kommunen på permanent basis. Det skriv Sunnmørsposten. I intensjonsavtalen blei Norddal og Stordal samde om Valldal, men etter valet i fjor gjekk Ap og Høgre inn for at administrasjonssenteret skulle vere i Stordal.

  Valldal
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK
 • Opnar opp for å bytte kommune

  To bedrifter på Sandsøya i Sande kommune har kontakta Vanylven kommune med ynskje om å diskutere grensejustering. Det skriv Vestlandsnytt (krev innlogging). Dei to bedriftene Sandefisk AS og reiarlaget Go & Po Fiskeri AS har difor sendt eit brev til Vanylven om saka og inviterer til eit drøftingsmøte. Ifølgje avisa meiner medeigaren i begge bedriftene at eit slikt kommuneskifte mellom anna vil vere positivt for næringslivet.

 • Open for nye drøftingar

  Ordførar Kjell Neergaard i Kristiansund seier kommunen har ønskt å slå seg saman med fleire nabokommunar, men at dei ikkje blei samde. No satsar nordmørskommunane på eit godt samarbeid, men Neergaard avviser ikkje nye rundar om samanslåing. Neergaard har respekt for dei som har sagt nei til samanslåing, og seier dei neste fire åra vil vise om det er grunn for nye drøftingar.

  Kjell Neergaard
  Foto: Remi Sagen / NRK
Fra 1. januar blir Halsa en del av Heim kommune og Trøndelag fylket. På rådhuset i Halsa, har ordføreren fått en jobb full av ettertanke, litt spenning og et snev av vemod.
Kommunestyret i Sandøy gjekk i kveld inn for, med 16 mot tre stemmer, at heile kommunen samla går til Nye Ålesund kommune, og avviser ønsket til folk på Ona, Orten og Sandøya om grensejustering. Øyfolket har søkt om grensejustering og ønsker seg inn i Aukra kommune. Fylkesmannen skal levere si innstilling i saka 23.mars