Kart Møre og Romsdal

Kommunesammenslåing Møre og Romsdal

Oppsummert

Møre og Romsdal Fylke består i 2017 av 36 kommuner, men flere kommuner kan bli slått sammen i forbindelse med den store kommunereformen.

 • – Svaret fra Mæland blir avgjørende

  Hva slags signaler kommunalministeren gir om arbeidsgiveravgiften blir avgjørende for om Stranda og Sykkylven går videre med forhandlingene om sammenslåing, sier ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp). De to kommunene har ulikt avgiftsnivå, og det vil møte motstand i Stranda dersom arbeidsgiveravgifta skal opp på Sykkylvens nivå. I to dager har politikerne hatt felles kommunestyremøte - nå venter de spent på svaret fra kommunalministeren. Er svaret helt avvisende kan det sette en stopper for prosessen, men er kommunalministeren villig til å se nærmere på saken, vil det virke positivt, tror Tryggestad.

  Ordførar i Stranda, Jan Ove Tryggestad
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
 • – Arbeidet må halde fram

  Stranda og Sykkylven har tatt nokre viktige steg vidare i arbeidet med å få til ein intensjonsavtale om samanslåing, meiner ordføraren i Sykkylven, Odd Jostein Drotninghaug (Sp). I går og i dag har lokalpolitikarane i dei to kommunane hatt felles kommunestyremøte. Spørsmålet om arbeidsgivaravgifta blir ei vanskeleg sak, men arbeidet må halde fram, seier Drotninghaug. Ordføraren i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp), seier det blir avgjerande kva signal kommunalministeren gir om arbeidsgivaravgifta.

  Odd Jostein Drotninghaug (Sp), ordfører i Sykkylven.
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Forhandlar om samanslåing

  Stranda og Sykkylven har starta forhandlingar om å slå seg saman. I går og i dag er lokalpolitikarane i dei to kommunane samla til felles kommunestyremøte i Geiranger. Sentralt har Senterpartiet og partileiar Trygve Slagsvold Vedum vore ein sterk motstandar av kommunereforma, men dei to ordførarane Jan Ove Tryggestad og Odd Jostein Drotninghaug meiner at det i dette tilfelle kan vere ei god løysing. – Eg gjekk til val der eg var klar på at denne prosessen skulle bli vidareført med tanke på å legge fram eit felles dokument, seier Tryggestad. – Viljen er til stades, så det er rettferdig at folket og politikarane kan sjå kva moglegheiter som ligg i dette, seier Drotninghaug.

  Senterparti-ordførerne Jan Ove Tryggestad i Stranda og Odd Jostein Drotninghaug i Sykkylven forhandler om sammenslåing
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Utfordrande forhandlingar

  Arbeidsgivaravgifta blir ei utfordring i forhandlingane om samanslåing mellom Stranda og Sykkylven. I dag og i morgon skal politikarar og leiarar frå dei to kommunane møtast i Geiranger. Det er regjeringa som avgjer nivået på arbeidsgivaravgifta som er høgare i Sykkylven enn i Stranda. – Skal dei to kommunane slå seg saman må den nye kommunen få den same avgifta som Stranda har i dag, seier ordførar i Stranda, Jan Ove Tryggestad. Han meiner og at flytting av statlege og fylkeskommunale tilbod der Stranda er taparen, kan stå i vegen for ei samanslåing.

  Ordførar i Stranda, Jan Ove Tryggestad, i Hellesylt
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRKe
 • – Dette rørte meg veldig sterkt

  – Det er et privilegium å bli valgt til den første ordføreren i den nye kommunen, sier Eva Vinje Aurdal (Ap) etter å ha blitt valgt torsdag ettermiddag. Aurdal ble valgt enstemmig etter oppfordring fra Høyres Dag Olav Tennfjord. Aurdal sier det rørte henne veldig sterkt å bli valgt enstemmig til applaus fra de 77 representantene, og at dette motiverer henne i det videre arbeidet. Den politisk plattformen som flertallspartiene er blitt enige om, har flertall med knappest mulig margin. Både Thorbjørn Fylling (Frp) og Dag Olav Tennfjord (H) mener det er gode muligheter for å få gjennomslag for sine saker.

  Eva Vinje Aurdal (Ap), ordfører i Ålesund kommune.
  Foto: Trond Vestre / NRK
Kommunestyret i Sandøy gjekk i kveld inn for, med 16 mot tre stemmer, at heile kommunen samla går til Nye Ålesund kommune, og avviser ønsket til folk på Ona, Orten og Sandøya om grensejustering. Øyfolket har søkt om grensejustering og ønsker seg inn i Aukra kommune. Fylkesmannen skal levere si innstilling i saka 23.mars