Mørebenken på Stortinget
Foto: Tore Ellingseter / NRK

Politikk i Møre og Romsdal

 • Krever ekstraordinært møte

  Frp-politiker Frank Sve krever at det blir innkalt til et ekstraordinært møte i fylkesutvalget for å få utsatt søknadsfristen for de videregående skolene. Bakgrunnen er overskuddet på 313 millioner kroner i Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkestinget har vedtatt omfattende kutt innenfor den videregående skolen. Sve mener dette ikke ville ha skjedd dersom fylkespolitikerne hadde visst om den økonomiske situasjonen. Han ønsker at fylkestinget kan behandle spørsmålet om å reversere kuttene i fylkestinget i april og at elevene kan søke på de fagene som ble vedtatt kuttet.

  Frank Sve
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
 • Står samlet om NTP-prioritering

  Romsdal regionråd, Sunnmøre regionråd og NHO går sammen om en felles prioritering i Nasjonal transportplan. De to prosjektene som er prioritert på topp er E136 fra Ålesund til Innlandet grense og E39 mellom Ålesund og Molde som inkluderer Møreaksen. Det er mye å vinne på å stå samlet, mener leder i Romsdal regionråd og ordfører i Molde Torgeir Dahl fra Høyre. Regiondirektør i NHO Espen Remme mener de to prosjektene er svært viktige for Møre og Romsdal.

  Romsdal regionråd, Sunnmøre regionråd og NHO står samlet om felles prioritering i NTP
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Fikk mange kritiske spørsmål

  Administrasjonen i Giske kommune fikk mange kritiske spørsmål under folkemøtet om skolestrukturen i Giske i kveld. Giske kommune har en anstrengt økonomi. Konsulentselskapet Agenda Kaupang har utredet flere alternativer til dagens situasjon som kan bety at skoler blir nedlagt. Arnfinn Skår fra Godøya mener det er lite gjennomtenkt og lite penger å spare på å legge ned skoler. Ordfører Harry Valderhaug (KrF) sier dette er en svært vanskelig sak. Valderhaug har ikke konkludert, men han ser ikke bort fra at det kan bli nødvendig å legge ned skoler. Kommunestyret i Giske skal gjøre vedtak om saken 26.mars.

  Folkemøte om skolestruktur i Giske kommune i Møre og Romsdal.
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • – Staten må kome med ei løysing

  Ordførarane på Søre Sunnmøre og i Stryn er bekymra for kutta som Widerøe vil gjennomføre ved Ørsta/Volda lufthamn, det skriv dei i eit brev til finansdepartementet, samferdselsdepartementet og Stortinget. Dei meiner staten må redusere flyavgiftene, eller innføre statsstøtte slik at tilbodet kan halde fram.

 • Stanser alle investeringsprosjekt

  Rådmann i Vanylven, Rita Kvamme, foreslår at kommunen stanser alle prosjekt i investeringsbudsjettet som ikke er kommet så langt at endelige avtaler er inngått. Bakgrunnen er at kommunen på grunn av en mulig feilbudsjettering kan gå mot et underskudd på en million kroner i måneden i 2020. Rådmannen setter nå i gang et arbeid for å se på hvordan kommunen skal dekke inn den mulige svikten. Saken skal opp som ekstrasak i kommunestyret på mandag.