Mørebenken på Stortinget
Foto: Tore Ellingseter / NRK

Politikk i Møre og Romsdal

 • – Dette er svært urovekkende

  Folketallsutviklingen i kommunene i fylket er alarmerende, mener leder i Sunnmøre regionråd og ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad fra Senterpartiet. Ålesund er den eneste kommunen i fylket som har en større vekst de ni første månedene i år, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå. I Møre og Romsdal utenom Ålesund var det en nedgang i folketallet på 422 personer. Dette er svært bekymringsfullt, mener Tryggestad. Han sier at arbeidsinnvandring har holdt oppe folketallet tidligere, men mener dette ikke er en løsning på lengre sikt.

  Ordførar i Stranda kommune, Jan Ove Tryggestad
  Foto: Frode Berg / NRK
 • Tror det kommer penger

  Lederen i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim fra Senterpartiet, tror regjeringen vil bidra med penger for å kompensere for de økte kostnadene ved å satse på lavutslippsferjer. Tirsdag skal fylkestinget vedta et budsjett med en innsparing på 112 millioner kroner. Det som svir mest er forslaget om å økte bilettprisene på ferjene. Høyre-politiker Torgeir Dahl tror derimot ikke Møre og Romsdal får flere statlige penger til å dekke ferjekostnadene på statsbudsjettet neste år. Spørsmålet er om satsinga på det grønne skiftet blir kompensert, men Dahl tror ikke flertallspartia på fylkestinget har fått klare nok svar på dette.

 • Ønsker penger til Osane idrettshall

  Styret i nye Ålesund Idrettsråd mener Osane idrettshall må få penger til oppstart i 2020. De mener Skarbøvik bydel med sine 10.000 innbyggere har ventet lenge nok og sier et variert idrettstilbud er viktig for inkludering og for å motvirke sosiale forskjeller. Ålesund Idrettsråd har medlemmer i knapt 100 idretts- og bedriftsidrettslag i de fem kommunene Sandøy, Haram, Skodje, Ørskog og Ålesund.

 • Håper på penger til rassikring

  Departementet må ha regna feil, mener fylkesordfører Tove Lise Torve fra Arbeiderpartiet. Møre og Romsdal fikk nemlig ingen penger til tunnelsikring over statsbudsjettet. Nå håper Torve å få pengene likevel. – Det har vi meldt inn, og nå håper vi på å få inn de titalls millionene vi trenger gjennom komitébehandlinga på Stortinget, sier Tove Lise Torve.

  Tove-Lise Torve
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • – Dette er uakseptabelt

  Nordmøre regionråd, Orkidè, frykter konsekvensene av økte fergetakster og redusert fergetilbud. Fylkesrådmannen har foreslått dette for å spare penger. Fylkestinget skal gjøre vedtak om halvannen uke. Regionrådet ber Staten finansiere fergedrifta på fylkesveifergene fullt ut og kompensere for kostnadene med miljøferger og er også kritisk til ordningen med Autopass. Det er uakseptabelt for næringslivet og innbyggerne å få en økt belastning som dette representerer, mener regionrådet.

  Hendset fergekai
  Foto: Trond Vestre / NRK