Hopp til innhold
Mørebenken
Foto: Tore Ellingseter / NRK

Politikk i Møre og Romsdal

 • Liabygda vil ut av Stranda kommune

  Et stort flertall av innbyggerne i Liabygda har signert en underskriftskampanje om at de vil ut av Stranda kommune, og inn i Fjord kommune. Det skriver Sunnmørsposten.

  Det bekrefter også Egil Stavseng, leder i Liabygda Vel, til NRK. Han forklarer at det bunner mye i skole-, barne- og eldreomsorgen som de mener er for dårlig i Stranda.

  – Nå har vi vært i dialog med fylket om prosessen. Dette er en langvarig prosess som vil ta i hvert fall fire år fremover, sier Stavseng.

  Ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp), sier det er en situasjon som har vært varslet, og at bakgrunnen er Stranda kommune sin rolle som tjenesteyter.

  – Det var ikke uventa, det var varsla.

  Han sier det betyr mye for Stranda hvis Liabygda går ut. Kommunen har allerede en presset økonomisk situasjon, og den vil bli forverret dersom innbyggerne i bygda går ut.

  – Det vil være starten på slutten, sier Tryggestad til NRK.

  Ordføreren innrømmer at de har rotet til situasjonen i eldreomsorgen, men at de har iverksatt tiltak og håper den vil bli bedre.

 • Fryktar kva som kjem neste gong

  Regiondirektør Espen Remme i NHO meiner det er bra at usikkerheita no er borte i spørsmålet om grunnrenteskatt for havbruksnæringa. I går blei det fleirtal i Stortinget for 25 prosent grunnrenteskatt. for havbruksnæringa. – I det korte bilde vil det vere med å auke aktiviteten, men underliggande ligg eit spørsmål om kva som kjem neste gong, seier Remme.

  Espen Remme, regiondirektør i NHO i Møre og Romsdal.
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Glad for semje om lakseskatten

  Ein lakseskatt på 25 prosent er eit steg i rett retning, seier Ap-ordførar Ingrid Ovidie Rangønes i Averøy, som og er styremedlem i nettverk for fjord- og kystkommunar. Regjeringa foreslo ein lakseskatt på 35 prosent, men no er det semje om at den blir på 25 prosent. Rangønes seier det er betre enn forslaget som kom først. Også ordførar Svein Roksvåg i Smøla er fornøgd med at det har blitt semje om lakseskatten.

  Ingrid Ovidie Rangønes, ordfører i Averøy (Ap)
  Foto: Eirik Haukenes
 • Ber om mer til fylkesvegene

  Fylkeskommunedirektøren ber om mer penger til fylkesvegene. Toril Hovdenak ber staten bevilge fem milliarder kroner årlig i tolv år for å utbedre fylkesvegene i landet. I høringen til Nasjonal transportplan skriver hun at dette ikke er nok for å ta igjen etterslepet, men at det i alle fall vil være en god start. Fylkestinget behandler saken 19.juni.

  Bildet er frå FV64 på Skåla i Molde
  Foto: TINGH/Erik Birkeland
 • – Eit ja til Ålesund sjukehus

  Regjeringa si satsing på sjukehus i revidert nasjonalbudsjett er eit signal om at milliardutbygginga av Ålesund sjukehus kan starte. Det seier stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke (Ap).

  Regjeringa vil både auke løyvingane til drift og auke lånerammene til helseføretaka.

  – Stadfestinga av lånegarantien som Helse Møre og Romsdal har søkt om kjem først i det ordinære budsjettet. Men forslaget frå regjeringa inneber at arbeidet med prosjektet kan halde fram, seier Ask Bakke

  Åse Kristin Ask Bakke
  Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK