Mørebenken på Stortinget
Foto: Tore Ellingseter / NRK

Politikk i Møre og Romsdal

 • Etterlyser meir vilje

  AUF-leiar Ina Rangønes Libakk frå Averøy er ikkje fornøgd med kor langt ein har kome med det grøne skiftet her i landet. Ho synest ikkje næringsliv og styresmakter gjer nok for å kutte i klimagassane, spesielt ikkje når det gjeld oljenæringa. – Vi opnar nye oljefelt i rekordfart, i staden for å fokusere på korleis ein skal omstille seg, seier Rangønes Libakk.

  Ina Rangønes Libak
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
 • Meiner partiet står støtt

  Fylkesleiar i Framstegspartiet, Frank Sve, meiner partiet står støtt her i fylket trass dei dårlegaste målingane for partiet på 24 år. Dersom det var stortingsval no ville Frp fått ei oppslutning på berre 7,5 prosent. Det viser ei meiningsmåling som Kantar TNS har utført for TV 2. Frank Sve meiner botn-noteringa avspeglar situasjonen i andre delar av landet meir enn i Møre og Romsdal.

  Frank Sve
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
 • Ueinige om eigedomsskatt

  Stranda kommune kjem til å halde på eigedomsskatten sjølv om kommunen no er ute av Robek-lista. Det seier ordførar Jan Ove Tryggestad. Då eigedomsskatten blei innført lovde Tryggestad at den skulle bli fjerna igjen så snart som mogleg, men førebels meiner han at dette ikkje er aktuelt fordi kommunen treng inntektene frå eigedomsskatten. Frp-politikar Frank Sve er derimot kritisk til dette, og meiner at ein heller bør spare pengar på å redusere talet på kommunalt tilsette.

  Øynasenteret i Stranda
  Foto: Håvard Jangaard Strand / NRK
 • Treng meir pengar

  Vestlandsfylka gjer no ein samla framstøyt overfor kommunaldepartementet for å få meir pengar til satsinga på utsleppsfrie ferjer. Det er klart etter møtet i Vestlandsrådet i går. Fylkesordførar Jon Aasen meiner den grøne satsinga innan ferjedrifta har blitt ei kostnadsbombe, og at staten må yte meir overfor ferjefylka både på Vestlandet og i Nordland for å få til satsinga på utsleppsfrie ferjer.

  Portrett av Jon Aasen
  Foto: Sissel Brunstad / NRK