Mørebenken 2017-2021
Foto: Synnøve Hole / NRK

Politikk i Møre og Romsdal

 • – SNR ein del av løysinga

  Moldeordførar Torgeir Dahl, seier nytt fellesjukehus på Hjelset, ikkje er problemet, men del av den langsiktige løysinga på dei økonomiske utfordringane i Helse Møre og Romsdal. Dahl trur ikkje uroa om helseføretaket er ein trussel mot nytt sjukehus. Men Moldeordføraren merker at det nærmar seg val, og at enkelte politikarar kastar seg inn i debatten med lettvinte løysingar.

  Torgeir Dahl (H)
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
 • Mæland kjem til Ålesund

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland kjem til Ålesund førstkomande måndag. Tema for besøket er innovasjon i offentleg sektor. Mæland skal innom Kystverket, Spesialbedriften og Ålesund kommune.

  Monica Mæland med antall statsansatte
  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
 • Møter samferdselsministeren tirsdag

  Lederen i samferdselsutvalget i fylket, Kristin Sørheim (Sp) møter samferdselsminister Jon Georg Dale på tirsdag og vil da ta opp rasfaren i Eikesdal med statsråden. Bygdefolket roper et varsko om at rasfaren er blitt så stor at det er livsfarlig å kjøre vegen fordi Ågothammaren. Sørheim sier de forskotterer mye til rassikring, men har brukt opp pengene. Nå vil hun ta opp rassikring og vedlikehold av fylkesvegene med Dale, og også med Stortingets kommunalkomite som hun møter i Trondheim på tirsdag.

  Kristin Sørheim (Sp), leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • – Belastninga blir for stor

  Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal vil ikke innføre AutoPass regulativet fra Vegdirektoratet på fylkesvegfergene. Politikerne vil ha en AutoPass løsning med fylkeskommunen sine takster og der næringslivet og frivillige organisasjoner blir skjerma. Leder i utvalget, Kristin Sørheim (Sp), frykter at belastninga for næringslivet og pendlere blir for stor med regulativet fra Vegdirektoratet. Samferdselsutvalget vil inntil videre ha personbetaling med elektronisk billetteringsløsning. Innstillinga fra utvalget vil bety to forskjellige løsninger for fylkesvegferger og riksvegferger.

  Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal diskuterer AutoPass ordninga
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Steg for steg

  Samferdselspolitikarane i fylket ga kommunane på indre Sunnmøre eit klart signal under ei synfaring i dag. Fylkesvegen mellom Sjøholt og Viset, som også blir kalla Børdalslinja, må bli bygd trinn for trinn. Å gjennomføre Børdalslinja som eit samla prosjekt er urealistisk, seier leiar i utvalet Kristin Sørheim (Sp). Sørheim peikar på at prosjektet må vere sjølvfinansierande, og bompengebelastninga blir for stor dersom alt skal gjennomførast samla.

  Politikere på befaring
  Foto: Trond Vestre / NRK