Hopp til innhold
Mørebenken
Foto: Tore Ellingseter / NRK

Politikk i Møre og Romsdal

 • Seier nei til fleire av kuttforslaga

  Frp, Høgre og Ålesundlista som har fleirtal i kommunestyret i Ålesund, seier nei til fleire av kuttforslaga frå kommunedirektøren som gjeld lavterskeltilbod innanfor rus og psykisk helse.

  Dei tre partia vil mellom anna vidareføre Skansen aktivitet, Fontenehuset og Sommerfuglen.

  – Dette er eit tilbod som har stor nytte for mange, seier ordførar Håkon Lykkebø Strand (Frp).

  Rask psykisk helsehjelp blir også foreslått tatt ut av kuttlista. Det same gjeld Erfaringskonsulentene som er foreslått avvikla.

  Kuttforslaga frå kommunedirektøren skal opp til politisk behandling i formannskapet i morgon fredag.

  Rådhuset i Ålesund. Vi ser kommunevåpenet, ein fiskebåt i sølv på raudt skjold, henge på veggen mellom to høge vindauge. Under heng eit skilt med orda "Ålesund kommune". Foran i biletet, ute av fokus, ser vi blada frå eit tre.
  Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK
 • Utfordrer kultur- og likestillingsministeren

  Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) utfordrer kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery om pride-markeringa i et skriftlig spørsmål på Stortinget.

  Klinge mener at foreldre og elever som ikke støtter pride, ikke har tatt stilling eller ikke vil markere dette blir påtvunget en markering når kommunen eller rektor har bestemt at det skal heises pride-flagg på skolene.

  Klinge har tidligere sagt at hun også er kritisk til organisasjonen Fri.

  Bakgrunnen for det skriftlige spørsmålet er striden om pride-flagging på skolene i Ålesund der politikerne til slutt vedtok at skolene selv skal få bestemme om de vil flagge.

  Klinge mener kultur- og likestillingsministeren med sine uttalelser har bidratt til en polarisering av debatten.

  Jenny Klinge, Senterpartiet.
  Foto: Senterpartiet
 • Skulestrukturen i fylket kan bli tema

  Eit fleirtal i fylkestinget vil greie ut den vidaregåande skulestrukturen.

  Fylkeskommunedirektøren har foreslått dette som følge av den økonomiske situasjonen, med behov for omstilling.

  Monica Molvær frå Høgre seier ein må snu alle steinar, medan Per Ivar Lied i Senterpartiet meiner det blir feil å ta den debatten no. Han meiner det blir stigande elevtal dei komande åra.

 • Samarbeidet mellom Frp og Høyre sprekker

  Den økonomiske situasjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune har ført til ei aukande usemje mellom Høgre og Frp i fylkestinget.

  Dei to partia har saman med Venstre og KrF ei samarbeidsavtale som blei inngått etter valet i fjor, men no er det full sprekk.

  Mellom anna har Høgre gått inn for å auke billettprisen på ferjene med ein taktssone, noko som fell Frp tungt for brystet.

  – Vi har ikkje lenger noko budsjettavtale med Høgre, seier gruppeleiaren i Frp, Frank Sve, til NRK. Sve vil ikkje utdjupe dette noko nærare.

  Også Geir Stenseth i Frp som er leiar i nærings- og kompetanseutvalet i fylket er skuffa, men Stenseth meiner samarbeidet i utvalet har gått bra.

  Monica Molvær frå Høgre forsvarer dei standpunkta dei har tatt i fylkestinget.

  – Det har vore veldig krevjande. Men vi ser ikkje andre moglegheiter. Vi er nødt til å gjere nokre grep dersom vi skal drive ansvarleg.

  Fylkestinget i Møre og Romsdal i juni 2024.
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Usamd med eige parti

  Høgre-politikar Gaute Grøtta-Grav seier i podkasten Fornybaren at han er veldig usamd med partiet sitt i energipolitikken.

  Han er lobbyist for Motvind Norge, men meiner at partileiinga ikkje lyttar til grasrota i vindkraftspørsmålet, skriv E24.

  Kommunestyrerepresentanten i Rauma seier han blei engasjert i Høgre mellom anna for å endre energipolitikken.

  Erna Solberg i Møre og Romsdal med Gaute grøtta grav
  Foto: Remi Sagen / NRK
domstol Mehl

Intens dragkamp over: Fem nye tingretter opprettes

Hans Isak Olsen

For rause etterlønnsordninger i flere kommuner, viser NRK-kartlegging

ordfører Ålesund Håkon Lykkebø Strand (Frp) Monica Molvær (H)

Håkon Lykkebø Strand (27) frå Frp blir ordførar i Ålesund

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL

Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal må kutte millionar – skal legge ein omstillingsplan

Illustrasjon av Sula gondol toppstasjon

Ikke enighet i betent gondol-sak