iTunes havner i Markedsrådet

Forbrukerombudet klager iTunes inn for Markedsrådet.

Nedlasting fra belgiske iTunes

Det norske forbrukerombudet krevet at man skal kunne laste ned musikk til også andre spillere enn iPod når man kjøper musikk på iTunes.

Foto: VIRGINIA MAYO / AP

Nettbutikken iTunes Store er ikke villig til å gjøre endringer for å komme Forbrukerombudet i møte, og saken havner derfor i Markedsrådet.

Ikke tilfredsstillende løsninger

Forbrukerombudet krever at musikken som iTunes Store selger, må kunne spilles på andre musikkavspillere enn iPod. Saken startet i 2006, og ombudet konstaterer at Apples iTunes-butikk ikke har laget tilfredsstillende løsninger for å fjerne sperrene som muliggjør avspilling på andre produkter enn de som Apple selv lager.

I et svarbrev på vegne av Apples iTunes Store bare fastholder advokat Espen Tøndel i advokatfirmaet Simonsen tidligere synspunkter, og ser ingen grunn til å endre på noe.

- Manglende vilje

– Selskapet er med andre ord ikke villig til å foreta endringer for å gjøre musikken på iTunes Store tilgjengelig for alle musikkspillere. iTunes har vist manglende vilje til å komme oss i møte i våre krav, og vi forbereder oss nå til behandling av saken i Markedsrådet, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Markedsrådet kan fatte endelig vedtak i saker som først er behandlet av Forbrukerombudet. Vedtak fra Markedsrådet kan ikke påklages, men kan bringes inn for ordinære domstoler.

Kulturstrøm