Fire av fem fornøyd med NRK

Mediebruken blir stadig mer fragmentert. Samtidig er NRK fortsatt en viktig og samlende møteplass i det norske samfunnet, viser profilundersøkelsen 2016.

NRK-flagg

Hvert år siden 1995 har NRKs analyseavdeling gjennomført en profilundersøkelse som måler NRKs omdømme i befolkningen. Profilundersøkelsen utføres av TNS Gallup.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Thor Gjermund Eriksen

FORNØYD SJEF: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er mest fornøyd med at NRK fortsatt greier å være en samlende møteplass.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

83 prosent av de spurte i NRKs årlige profilundersøkelse er «meget tilfreds» eller «ganske tilfreds» med allmennkringkasteren. Hele 88 prosent sier de mener NRK oppfyller allmennkringkastingsoppdraget «meget godt» eller «ganske godt».

Nytt i årets måling er at man har undersøkt i hvilken grad befolkningen mener NRK er viktig for dem selv og hvor viktig de mener NRK er for samfunnet.

Årets profilundersøkelse viser at 73 prosent mener NRK er viktig for dem, med noe overvekt som svarer «viktig» fremfor «veldig viktig».

Hele 84 prosent mener NRK er viktig for samfunnet. Her er det 44 prosent som mener NRK er «veldig viktig» mens 40 prosent svarer «viktig».

– Hvis jeg skal peke på én ting som gleder meg aller mest, så er det at vi fortsatt greier å være en samlende møteplass – selv i en tid med en tøffere og mer polarisert samfunnsdebatt. Større motsetninger, særlig knyttet til flyktningedebatten, rammer ikke publikums syn på oss som uavhengig og upartisk, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Fortsatt samlende

I en medieverden der publikum har nærmest ubegrenset tilgang til informasjon, er det NRK den norske befolkningen har størst tillit til. Det gjelder både for TV, radio og nett. Åtte av ti mener at NRK er uavhengig og upartisk.

Kringkastingssjefen mener resultatene av undersøkelsen er fantastisk for NRK.

– Grunnlaget for slike resultater er naturligvis ikke skapt de siste årene, men gjennom mange tiår. Det er en sterk prestasjon at vi har så godt omdømme og så stor tillit i et stadig mer fragmentert mediemarked, ikke minst med den globale konkurransen vi møter, sier Eriksen.

Mer fragmentert

Årets profilundersøkelse viser – i likhet med andre medieundersøkelser – at mediebruken blir stadig mer fragmentert.

Fremover blir det en enda tøffere oppgave å beholde den sterke og tydelige posisjon hos publikum, mener kringkastingssjefen.

– Når mediebruken flytter seg til nye digitale plattformer, har vi en utfordring med å stå frem like tydelig som allmennkringkaster. Det er vår kanskje største utfordring, noe også undersøkelsen gjenspeiler, sier Eriksen.

Kulturstrøm

  • Britney Spears i retten

    Den amerikanske artisten Britney Spears uttaler seg om vergemålet, som hennes far har hatt for henne siden 2008, i et rettsmøte i Los Angeles onsdag kveld. Britney Spears ba retten om at hennes uttalelser må bli offentlig kjent. Hun skal ha gitt uttrykk sinne, frustrasjon og tristhet over at hun er under et vergemål, skriver CNN.

    Britney Spears ( i 2016)
    Foto: Eduardo Munoz / Reuters