Informasjon fra NRK

Dette er NRKs langtidsstrategi 

- Å skape et NRK som folk finner, velger og elsker, er et av målene som uttrykkes i NRKs langtidsstrategi for årene 2018 - 2023.

Marit Beate Kasin

NRK må tåle å bli sammenlignet med det beste som ellers leveres i verden, sies det i langtidsstrategien. Her er NRK i virksomhet under Finnmarksløpet.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Videre påpekes det i strategidokumentet at NRK skal bidra til å styrke og utvikle demokratiet, bidra til et inkluderende og nysgjerrig Norge og at NRK skal være med på å styrke norsk og samisk mediemangfold.

I NRKs langtidsstrategien for årene 2018-2023 er dette målene:

- NRK styrker og utvikler demokratiet:

 • NRK bidrar til at folk forstår samfunnet, hverandre og seg selv bedre.
 • NRK bidrar til et inkluderende og nysgjerrig Norge.
 • NRK skal styrke norsk og samisk mediemangfold.

- NRK samler og engasjerer alle som bor i Norge:

 • NRK skal tilby innhold som folk finner, velger og elsker.
 • NRK er tett på publikum og er til for alle.
 • NRK er den beste formidleren av norsk og samisk virkelighet.
 • NRK skal skape åpne møteplasser, ny forståelse og opplevelser som setter spor.

- NRK er en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse:

 • Vi skal kjenne folk i Norge best.
 • Vi skal speile befolkningen i innhold og organisasjon.
 • Vi skal systematisk utvikle en nettverks og innovasjonskultur.
 • Vi skal utvikle den beste publiserings- og innholdskompetansen i en digital verden.
 • Vi skal øke andelen ressurser til publisering og innhold.

Strategien bygger på NRKs samfunnsoppdrag slik det er formulert både gjennom vedtektene og NRK-plakaten.

Les: