Informasjon fra NRK

Dette er NRKs langtidsstrategi 

- Å skape et NRK som folk finner, velger og elsker, er et av målene som uttrykkes i NRKs langtidsstrategi fram mot 2024.

Marit Beate Kasin

NRK må tåle å bli sammenlignet med det beste som ellers leveres i verden, sies det i langtidsstrategien. Her er NRK i virksomhet under Finnmarksløpet.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Videre påpekes det i strategidokumentet at NRK skal bidra til å styrke og utvikle demokratiet, bidra til et inkluderende og nysgjerrig Norge og at NRK skal være med på å styrke norsk og samisk mediemangfold.

NRKs langtidsstrategi:

 • NRK styrker og utvikler demokratiet
  • NRK bidrar til at folk forstår samfunnet, hverandre og seg selv bedre.
  • NRK bidrar til et inkluderende og nysgjerrig Norge.
  • NRK styrker norsk og samisk mediemangfold.
 • NRK samler og engasjerer alle som bor i Norge
  • NRK skal tilby innhold som folk finner, velger og elsker.
  • NRK er tett på publikum og er til for alle.
  • NRK er den beste formidleren av norsk og samisk virkelighet.
  • NRK skaper åpne møteplasser, ny forståelse og opplevelser som setter spor.
 • NRK er en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse
  • Vi kjenner folk i Norge best.
  • Vi speiler befolkningen i innhold og organisasjon.
  • Vi lærer, samarbeider og utforsker nye ideer.
  • Vi styrker samspillet mellom innhold, teknologi og produktutvikling.
  • Vi øker andelen ressurser til publisering og innhold.

Strategien bygger på NRKs samfunnsoppdrag slik det er formulert både gjennom vedtektene og NRK-plakaten.

Les: