Arne Flatin, NRK Møre og Romsdal - Arne Flatin er NRK Møre og Romsdal sin mann på Søre Sunnmøre med base i Ulsteinvik. Over hele landet har NRK sine medarbeidere plassert slik at de raskt kan være til stede der ting skjer. - Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Arne Flatin er NRK Møre og Romsdal sin mann på Søre Sunnmøre med base i Ulsteinvik. Over hele landet har NRK sine medarbeidere plassert slik at de raskt kan være til stede der ting skjer.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Distriktskontorene

Distriktskontorene er ryggraden i NRKs virksomhet. Fra hele landet til hele landet har alltid stått sentralt.

Helt siden NRK ble opprettet i 1933 har en desentralisert virksomhet vært en forutsetning for driften.

Allerede i 1934 ble det første distriktskontoret opprettet i Finnmark samtidig som NRK hadde kontorer i de store byene.

På 1970- og 1980-tallet ble NRKs distriktsnett kraftig utbygd. I dag finnes det NRK-kontorer i alle fylker.

Rundt 2000 av de vel 3 500 som jobber i NRK har sin arbeidsplass på hovedkontoret på Marienlyst i Oslo, og de øvrige 1500 spredt rundt på 56 store og små avdelinger rundt om i landet.

13 distriktskontorer er navene i virksomheten Norge rundt. Disse kontorene har igjen små og større lokalkontorer.

NRKs distriktskontorer

 • NRK Finnmark
 • NRK Troms
 • NRK Nordland
 • NRK Trøndelag
 • NRK Møre og Romsdal
 • NRK Sogn og Fjordane
 • NRK Hordaland
 • NRK Rogaland
 • NRK Sørlandet
 • NRK Østafjells
 • NRK Østlandssendingen
 • NRK Hedmark og Oppland
 • NRK Østfold

Størrelsen på kontorene er svært ulik. Fra rundt 40 medarbeidere (NRK Sogn og Fjordane) til rundt 300 (NRK Trøndelag).

Størrelsen er dels bestemt ut fra hvor mange fylker de enkelte avdelinger dekker og dels ut fra hvor mye riksproduksjon de ulike kontorene har ansvaret for.

De største avdelingene med flere store produksjonsmiljø finnes på regionkontorene i Bergen, Trondheim og Trømsø.

NRK Hordaland i Bergen har for eksempel ansvaret for Norge rundt og naturprogrammene i NRK, NRK Trøndelag i Trondheim har ansvar for livssyn og populærvitenskap og i Tromsø lages det mye barne-tv.

Alle kontorene lager innhold for hele landet i tillegg til egne sendinger.

Se også: NRK - organisasjonskart (pr aug 14)

Dette produseres av NRKs distriktskontorer:

Se video: Maria Nakken har som vaktsjef ansvar for nyhetssendingene til NRK Østlandssendingen. Bli kjent med NRK fra hennes ståsted.


Distriktsradio

Alle distriktskontorene produserer distriktssendinger i radiokanalen NRK P1. Tre timer om morgenen og tre timer om ettermiddagen.

NRK Østafjells har fylkesvise sendinger.

Alle distriktskontorene har nyhetsoppdateringer i NRK P1 hver time mellom kl 6 og 17 på hverdager, og mellom kl 8 og 12 på lørdager.

Splitter sendenettet

På Norges største radiokanal - NRK P1 - splittes sendenettet flere ganger daglig slik at distriktssendingene slipper til. På Norges største tv-kanal - NRK1 - splittes også sendenettet slik at regionale tv-nyheter kan sendes.

NRK er alene i Norge om å ha et sendenett som kan splittes. Det gir NRK en unik mulighet til å tilby et tilbud som både er lokalt, nasjonalt og også internasjonalt.

Distrikts-tv

Distriktskontorene sender 11 regionale fjernsynssendinger på NRK1 alle hverdager kl 18.45 – 18.58, og mandag til torsdag kl 20.55 – 2100.

NRK Hordaland og NRK Sogn og Fjordane samarbeider om Vestlandsrevyen. I Troms og Finnmark er det også en felles sending. Derfor er det 11 distriktsfjernsynssendinger.

Lokalt nettilbud

Alle distriktskontorene har egne nettportaler med nyheter og annet redaksjonelt innhold.

Mange distriktskontorer publiserer redaksjonelt innhold både på Twitter og Facebook.

Siv Fossåskaret og Anders Ekanger i radiostudio i Bergen - Morgenprogramledere ved NRK Hordaland med glimt i øyet og god kontakt med sine lyttere - Siv Fossåskaret og Anders Ekanger. - Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Morgenprogramledere ved NRK Hordaland med glimt i øyet og god kontakt med sine lyttere - Siv Fossåskaret og Anders Ekanger.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

NRK landet rundt (pr aug 2014)NRK
Foto: NRK

Se: NRK alle avdelinger (aug 14)

Egen samisk divisjon

Et eget samisk programtilbud lages av NRK Sápmi. Sápmi har hovedsete i Karasjok og har også flere lokalkontorer rundt om i Norge.

Les mer: Dette er NRK Sápmi

Distriktskontorenes historie

Det første distriktskontoret - i Finnmark - ble opprettet allerede i 1934. Samtidig hadde NRK tidlig egne kontorer i de store byene. Flere av disse var en videreføring av de private kringkasterne som laget radio før Stortinget valgte å samle all kringkasting i Norge i et statseid selskap.

Et selskap - altså NRK - som til og med hadde monopol påm all kringkastingsvirksomhet i landet. Slik var det i nesten 50 år. Fra 1933 til først på 1980-tallet.

Fram til slutten av 1950-tallet var en radiokanal NRKs tilbud til folket. På 1950-tallet ble det startet prøvesendinger med fjernsyn og fra 1960 begynte NRK med ordinære fjernsynssendinger.

Den store distriktskontorutbyggingen

På 1970- og 1980-tallet skjedde det en stor utbygging og satsing på distriktskontorene. Nye avdelinger ble opprettet og eksisterende kontorer ble utvidet både med nytt utstyr og flere ansatte.

Kontorene fikk også tv-utstyr, tv-studioer ble innredet og mye annet utstyr kom på plass. Det ble mye enklere å sende direkte. Oopprustingen gjorde at distriktskontorene kunne utvide både sitt radio- og tv-tilbud kraftig.

Flere radiokanaler

Etter nesten 50 år med en radiokanal i Norge, begynte man å snakke om å opprette et radioens program 2. Alternativet norske radiolyttere hadde til NRK var å lytte til utenlandske radiokanaler. Slik ble for eksempel Radio Luxembourg et populært alternativ for de som ville høre popmusikk.

Etter mye fram og tilbake og uenighet om hvor hovedsetet til radioens program 2 skulle ligge, på Marienlyst eller utenfor, ble i 1984 ble radioens program 2 vedtatt lagt til Trondheim. Man ville innad i NRK bygge opp et alternativt radiotilbud.

Tyholt som NRKs andre kringkastingssenter

Det la grunnlaget lagt for det store kringkastingssenteret på Tyholt. Regionsentralen Mediehuset NRK Trøndelag har mer enn 300 medarbeidere og er NRKs største avdeling utenom Marienlyst i Oslo.

De fleste av radioens P1-programmer blir laget på Tyholt. Her og Nå, Ønskekonserten, Norgesglasset, alle livssynsprogrammene, Nattønsket, Kveldsåpent og mange andre.

Rundt halvparten av alle P3-programmer lages i Trondheim og også flere P2-programmer og tv-programmer som Newton og Schrødingers katt.

Bergen et tv-senter

Bergen var først ute med daglige regionale tv-sendinger i NRK-regi og oppgaven med å lage suksessprogrammet Norge Rundt, distriktenes eget magasin, Norge Rundt ble flyttet til Bergen.

Rundt Vestlandsrevyen og Norge rundt ble det bygd opp en stor fjernsynsavdeling. Stadig er Bergen det største fjernsynssentret utenom Marienlyst.

placeholderImage

100 000 innsendte bilder til NRK ble denne flotte montasjen. Zoom inn, gå opp og ned og nyt sommeren 2013 slik den fortonte seg fra landsende til landsende!

Sakte-tv som varemerke

Norge i dag på NRK1 i Dagrevyen 21.00 er en annen fast oppgave for fjernsynsmiljøet i Bergen. Sakte-tv har også blitt deres varemerke med suksesser som Bergensbanen minutt for minutt, Hurtigruten minutt for minutt, NRKs Sommerbåt og strikke- som vedkveld.

Se: 100 000 sommerbilder til NRK

Les mer: Norge rundt 35 år

Barne-tv fra Tromsø

NRKs tredje regionkontoret finner vi i Tromsø. Her er det også en bred produksjon både for fjernsyn, radio og nett - lokalt og for hele Norge. Tromsø-kontoret har blant annet en stor barne-tv-produksjon.


Les mer: NRK historie

Odd Rune Kyllingstad - Odd Rune Kyllingstad jobber som fotograf i NRK Rogaland. - Foto: Tom Edvindsen / NRK

Odd Rune Kyllingstad jobber som fotograf i NRK Rogaland.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Samarbeid over landegrensene

Løfter vi blikket litt har NRK en av de best utbygde og mest omfattende distriktsorganisasjone om vi ser oss rundt i den internasjonale kringkastingsverden.

Spesielt tett er samarbeidet mellom de nordiske land og NRK Sápmi har tett kontakt med samiske redaksjoner både i Sverige, Finland og Russland. NRK Sápmi har også tett samarbeid med andre kringkastere som lager stoff om urinnvånere.

NRK er også medlem i den Europeiske Kringkastingsunionen (EBU) og kan utveksle stoff og nyheter med andre europeiske allmennkringkastere.

Les mer: Navet i europeisk kringkasting

Tilstede for alle

Den lokale tilstedeværelsen har hatt mye å si for NRKs sterke posisjon i det norske samfunn gjennom alle år.

NRK speiler det som skjer der hvor folk bor og byr på et bredt programtilbud basert på norsk språk og kultur. NRK samler folket og landet.

Nær ni av ti nordmenn bruker et eller flere av NRKs tilbud en vanlig dag. Om det er å høre på morgenradioen til NRK Hordaland på P1, sjekke været på yr.no, se på barne-tv eller se igjen siste Dagsrevy på nettbrettet.

Les mer: Så mange ser og hører

Les mer: Dette er allmennkringkasting

Les mer: Dette er NRK