Arne Flatin, NRK Møre og Romsdal - Arne Flatin er NRK Møre og Romsdal sin mann på Søre Sunnmøre med base i Ulsteinvik. Over hele landet har NRK sine medarbeidere plassert slik at de raskt kan være til stede der ting skjer. - Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Arne Flatin er NRK Møre og Romsdal sin mann på Søre Sunnmøre med base i Ulsteinvik. Over hele landet har NRK sine medarbeidere plassert slik at de raskt kan være til stede der ting skjer.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Distriktskontorene

Distriktskontorene er ryggraden i NRKs virksomhet. Fra hele landet til hele landet har alltid stått sentralt for NRK.

Med Finnmarkskontoret som snart gjenopprettes har NRK 13 distriktskontorer.

 • NRK Finnmark
 • NRK Troms
 • NRK Nordland
 • NRK Trøndelag
 • NRK Møre og Romsdal
 • NRK Sogn og Fjordane
 • NRK Hordaland
 • NRK Rogaland
 • NRK Sørlandet
 • NRK Østafjells
 • NRK Østlandssendingen
 • NRK Hedmark og Oppland
 • NRK Østfold

Størrelsen på kontorene er svært ulik. Fra rundt 40 medarbeidere (NRK Sogn og Fjordane) til rundt 300 (NRK Trøndelag).

Størrelsen er dels bestemt ut fra hvor mange fylker de enkelte avdelinger dekker og dels ut fra hvor mye riksproduksjon de ulike kontorene har ansvaret for.

De største avdelingene med flere store produksjonsmiljø finnes på regionkontorene i Bergen, Trondheim og Trømsø.

NRK Hordaland i Bergen har for eksempel ansvaret for Norge rundt og naturprogrammene i NRK, NRK Trøndelag i Trondheim har ansvar for livssyn og populærvitenskap og i Tromsø lages det mye barne-tv.

Alle kontorene lager innhold for hele landet i tillegg til egne sendinger.

Dette produseres av NRKs distriktskontorer


Distriktsradio

Alle distriktskontorene produserer distriktssendinger i radiokanalen NRK P1. Tre timer om morgenen og tre timer om ettermiddagen.

NRK Østafjells har fylkesvise sendinger. Det er det også i Troms og Finnmark.

Alle distriktskontorene har nyhetsoppdateringer i NRK P1 hver time mellom kl 6 og 17 på hverdager, og mellom kl 8 og 12 på lørdager.

Distriktsfjernsyn

Distriktskontorene sender 11 regionale fjernsynssendinger på NRK1 alle hverdager kl 18.45 – 18.58, og mandag til torsdag kl 20.55 – 21.

NRK Hordaland og NRK Sogn og Fjordane samarbeider om Vestlandsrevyen. I Troms og Finnmark er det også en felles sending. Derfor er det 11 og ikke 12 distriktsfjernsynssendinger.

Tekst-tv

Alle distriktskontorene har egne nyhetssider på tekst-tv. Innholdet her er i stor grad basert på ny-hetsoppdateringene i NRK P1.

Nett

Alle distriktskontorene har egne nettportaler med nyheter og annet redaksjonelt innhold.

Mange distriktskontorer publiserer redaksjonelt innhold på Twitter og Facebook.

Over hele landet

En sterk desentralisert organisasjon har helt fra NRK ble opprettet i 1933 vært en bærebjelke for NRKs virksomhet.

Siv Fossåskaret og Anders Ekanger i radiostudio i Bergen - Morgenprogramledere ved NRK Hordaland med glimt i øyet og god kontakt med sine lyttere - Siv Fossåskaret og Anders Ekanger. - Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Morgenprogramledere ved NRK Hordaland med glimt i øyet og god kontakt med sine lyttere - Siv Fossåskaret og Anders Ekanger.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Ryggraden i NRKs produksjon

Distriktskontorene er ryggraden i NRKs produksjon av nyheter fra hele landet, både gjennom produksjon av lokalt innhold i radio, på tv og nett og gjennom leveranser av innhold til riksdekkende nyhetssendinger og til nrk.no.

Derfor finner du NRK-medarbeidere og kontorer landet rundt. Hele 56 steder i Norge har NRK kontorer. Fra små enmannskontor til store regionkontor med flere hundre ansatte.

Totalt arbeider ca 1500 av NRKs 3500 ansatte ved et av kontorene utenfor hovedkontoret på Marienlyst i Oslo.

Virksomheten utenfor Marienlyst er organisert i en Distriktsdivisjon. 12 distriktskontorer er grunnfjellet i denne divisjonen. Tre av dem, i Bergen, Trondheim og Tromsø, er ekstra store regionsentraler.

Tilknyttet distriktskontorene finnes det lokalkontorer. Noen bare med en ansatt, noen med et titalls ansatte. Totalt finnes det 56 små og store NRK-kontorer rundt om i Norge.

NRK - avdelinger landet rundt (pr sept 2013)NRK
Foto: NRK

Se: NRK avdelinger landet rundt (sept 2013)

Les mer: Dette er NRK

Egen samisk divisjon

Et eget samisk programtilbud lages av NRK Sápmi. Sápmi har hovedsete i Karasjok og har også flere lokalkontorer rundt om i Norge.

Les mer: Dette er NRK Sápmi

Totalt er det rundt 3 500 ansatte i NRK, rundt 2 000 ved hovedkontoret på Marienlyst i Oslo og 1 500 andre steder i landet.

Historien bak distriktskontorene

Den lokale tilstedeværelsen har hatt mye å si for NRKs sterke posisjon i det norske samfunn gjennom alle år.

NRK speiler det som skjer der hvor folk bor og byr på et bredt programtilbud basert på norsk språk og kultur. NRK samler folket og landet.

Les mer: Slik skal NRK være - langtidsstrategien

Det første distriktskontoret - i Finnmark - ble opprettet allerede i 1934. Siden skjedde det en sakte, men gradvis utbygging av distriktskontorer og lokalkontorer landet rundt.

Storstilt satsing på disktriktskontorer

Særlig på 1970- og 1980-tallet skjedde det en stor satsing på distriktskontorene. Nye avdelinger ble opprettet og eksisterende kontorer ble utvidet både med nytt utstyr og flere ansatte.

Kontorene fikk tv-utstyr, tv-studioer ble innredet og mye annet utstyr kom på plass. Det ble mye enklere å sende direkte. Oopprustingen gjorde at distriktskontorene kunne utvide både sitt radio- og tv-tilbud kraftig.

P1-programmer fra Trondheim

I 1984 ble radioens program 2 vedtatt lagt til Trondheim. Det la grunnlaget lagt for det store kringkastingssenteret på Tyholt. Regionsentralen Mediehuset NRK Trøndelag har mer enn 300 medarbeidere og er NRKs største avdeling utenom Marienlyst i Oslo.

De fleste av radioens P1-programmer blir laget på Tyholt. Her og Nå, Ønskekonserten, Norgesglasset, alle livssynsprogrammene, Nattønsket, Kveldsåpent og mange andre.

Rundt halvparten av alle P3-programmer lages i Trondheim og også flere P2-programmer og tv-programmer som Newton og Schrødingers katt.

Bergen et tv-senter

Bergen var først ute med daglige regionale tv-sendinger i NRK-regi og oppgaven med å lage suksessprogrammet Norge Rundt, distriktenes eget magasin, Norge Rundt ble flyttet til Bergen.

Rundt Vestlandsrevyen og Norge rundt ble det bygd opp en stor fjernsynsavdeling. Stadig er Bergen det største fjernsynssentret utenom Marienlyst.

Norge i dag og Førkveld er andre Bergensprodukter, mens Bergensbanen- og Hurtigruten minutt for minutt er andre spektakulære sendinger fjernsynsredaksjonen på Minde i Bergen har hatt ansvar for.

Les mer: Norge rundt 35 år

Barne-tv fra Tromsø

NRKs tredje regionkontoret finner vi i Tromsø. Her er det også en bred produksjon både for fjernsyn, radio og nett - lokalt og for hele Norge. Tromsø-kontoret har blant annet en stor barne-tv-produksjon.

Oisann, innholdet som skulle vises her støttes ikke lenger. Vi beklager!

Se video: Dette er NRK - her sett fra NRK Sápmi som har et spesielt ansvar for et bredt samisk programtilbud på radio, tv og nett.

Splitter sendenettet

På Norges største radiokanal - NRK P1 - splittes sendenettet flere ganger daglig slik at distriktssendingene slipper til. På Norges største tv-kanal - NRK1 - splittes også sendenettet slik at regionale tv-nyheter kan sendes.

NRK er alene i Norge om å ha et sendenett som kan splittes. Det gir NRK en unik mulighet til å tilby et tilbud som både er lokalt, nasjonalt og også internasjonalt.

Les mer: Dette er NRKs medietilbud

Samarbeid over landegrensene

NRK er også medlem i den Europeiske Kringkastingsunionen (EBU) og kan utveksle stoff og nyheter med andre europeiske allmennkringkastere.

Spesielt tett er samarbeidet mellom de nordiske land og NRK Sápmi har tett kontakt med samiske redaksjoner både i Sverige, Finland og Russland. NRK Sápmi har også tett samarbeid med andre kringkastere som lager stoff om urinnvånere.

Løfter vi blikket litt har NRK en av de best utbygde og mest omfattende distriktsorganisasjone om vi ser oss rundt i den internasjonale kringkastingsverden.

Se bildene: NRKs avdelinger landet rundt (mai 2012)

Kan sende

Ny teknologi gjør at NRK raskere og mye enklere kan sende både radio- og tv direkte fra nærmest hvor i landet i løpet av kort tid.

Skjer det noe kan NRK med sine medarbeidere plassert over hele landet raskt være tilstede og fortelle radiolyttere, tv-seere og nettbrukere hva som hender.

Et førstevalg

Med sitt brede tilbud tuftet på norsk språk og kultur samt lokal tilstedeværelse har NRK i alle vært et førstevalg for norske mediebrukere.

Også etter at kringkastingsmonopolet ble opphevet og NRK har fått en rekke konkurrenter. NRK1 er Norges største tv-kanal, NRK P1 landets største radiokanal og nrk.no Norges nest største nettsted.

Les mer: NRK historie

Nær ni av ti nordmenn bruker et eller flere av NRKs tilbud en vanlig dag. Om det er å høre på morgenradioen til NRK Hordaland på P1, sjekke været på yr.no, se på barne-tv eller se igjen siste Dagsrevy på nettbrettet.

Les mer: Så mange ser og hører

Odd Rune Kyllingstad - Odd Rune Kyllingstad jobber som fotograf i NRK Rogaland. - Foto: Tom Edvindsen / NRK

Odd Rune Kyllingstad jobber som fotograf i NRK Rogaland.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Les mer: Dette er allmennkringkasting

Opphavsrett NRK © 2014

Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen

Nettsjef: Frank Gander (konst.)