Hopp til innhold

NRKs høringsuttalelser

Her finner du høringsuttalelser som Norsk rikskringkasting AS - NRK - har avgitt de senere år.

NRK-reporter på Stortinget

Dette mener NRK: Her er NRK-uttalelser knyttet til nye lover, forskrifter, utredninger m m som berører allmennkringkasterens rammebetingelser og arbeidsforhold samlet. På bildet reporter Cato Husabø Fossen på Stortinget sammen med helseminister Bent Høie og Torgeir Micaelsen.

Foto: Ole Kaland / NRK