NRK Meny
Info fra NRK

Framtidens NRK

Å se nærmere på NRK og norske allmennkringkasteres rolle og rammevilkår, var et uttalt mål for Solberg-regjeringen da den tiltrådte.

Thor Gjermund Eriksen

Hvilket NRK skal vi ha i morgen? Regjeringen har satt i gang et større arbeid som blant annet kringkastingssjef Thor Gjermund Ertiksen følger nøye med på.

Foto: Anders Leines / NRK

Et større arbeid resulterte i 2015 i Stortingsmelding nr 38 - Open og opplyst: Allmennkringkasting og mediemangfald.

Å beholde lisensordningen, men se på alternativ offentlig finansiering, krav om mer ekstern produksjon og mer norsk musikk var hovedpunkter i meldinga.

Les mer: - Stortingsmeldingen godt grunnlag for å utvikle NRK

Bred politisk enighet

Kulturkomiteen på Stortinget behandlet meldingen i februar 2016. Det var bred politisk enighet om at Norge fortsatt bør ha en solid, offentlig finansiert allmennkringkaster.

Les mer: Enighet om NRKs fremtid

Gjennom to utredninger skal veien videre stakes opp. En om framtidig finansiering og en som tar for seg virkemidler i norsk mediepolitikk.

Sommeren 2016 la en ekspertgruppe fram sin innstilling om hvordan NRK bør finansieres, og gruppa foreslo en ordning basert på et bopelbasert bidrag.

Etter dette har saken vært ute vært på høring, og regjeringens konklusjon og innstilling om hvordan NRK bør finansieres i framtiden er varslet å komme i en Stortingsmelding som er lovt å komme før jul 2016.

Den andre utredningen skal komme før 1. april 2017 og ta for seg virkemidler for norsk mediepolitikk i årene som kommer.

Les mer: Anbefaler finansiering basert på bopel

Se også: