Informasjon fra NRK

Framtidens NRK

Teknologisk utvikling, medievaner som endrer seg raskere enn noensinne og økt global konkurranse har gitt etablerte mediehus store utfordringer - også NRK.

NRK via VR-briller

Hvilken vei skal NRK gå i en tid hvor medievanene endrer seg stadig raskere?

Foto: Ole Kaland / NRK

Som offentlig, lisensfinansiert allmennkringkaster er det politikerne som setter rammene for NRKs virksomhet.

Med bakgrunn i de store, strukturelle endringene i mediebransjen basert både på den teknologiske utviklingen, økt global konkurranse og mediebrukernes endrede adferd har det de siste årene foregått en bred utredning og debatt om hvilken mediepolitikk Norge skal føre i årene framover.

Behovet for et NRK som en offentlig finansiert allmennkringkaster for å sikre et bredt mediemangfold, trygge ytringsfriheten og ivareta norsk kultur og språk, ble påpekt i Stortingsmeldingen "Eit moderne og framtidsretta NRK — Finansiering og innhaldsplikter" som kom i 2016.

Denne meldinga ble fulgt opp med en ny melding i mars 2019 som tok for seg økonomiske virkemiddel for å oppnå regjeringens mål for mediepolitikken. Stortinget vedtok så ny finansiering av NRK i juni 2019.

Ny finansiering av NRK

Fram til og med 2019 har NRK i all hovedsak blitt finansiert gjennom en kringkastingsavgift/lisens knyttet til det å eie et fjernsynsapparat.

I en tid hvor stadig flere tilegner seg NRKs innhold på så mange plattformer har det lenge vært politisk enighet om å erstatte denne avgiften eller lisensen med en mer fremtidsrettet og forutsigbar finansieringsmodell.

Fra og med 1. januar 2020 vil NRK etter Stortingets vedtak bli finansiert over statsbudsjettet. Samtidig må alle som har en viss inntekt være med på å betale for NRK over skatteseddelen.

Det er fortsatt Stortinget som vil bestemme hvor mye penger som årlig skal gå til offentlig allmennkringkasting. NRKs budsjett vil med den nye ordningen vedtas gjennom statsbudsjettet og inntektene vil bestemmes for fire år av gangen

Les mer: Ny finansiering av NRK – spørsmål og svar

Flytter hovedkontoret

NRK har også bestemt å flytte hovedkontoret til mer tidsmessige og egnede lokaler.

NRKs tomt på Marienlyst er lagt ut for salg, og NRK og ser på muligheter og alternativer for et nytt hovedkontor i Oslo-området.