Informasjon fra NRK

Framtidens NRK

Teknologisk utvikling, medievaner som endrer seg raskere enn noensinne og økt global konkurranse har gitt etablerte mediehus store utfordringer - også NRK.

NRK via VR-briller

Hvilken vei skal NRK gå i en tid hvor medievanene endrer seg stadig raskere?

Foto: Ole Kaland / NRK

Som offentlig, lisensfinansiert allmennkringkaster er det politikerne som setter rammene for NRKs virksomhet.

Med bakgrunn i de store, strukturelle endringene i mediebransjen basert både på den teknologiske utviklingen, økt global konkurranse og mediebrukernes endrede adferd foregår det for tiden en bred diskusjon om hvilken mediepolitikk Norge skal føre i årene framover.

Derfor er det de senere år gjennomført flere utredninger også om framtidens NRK.

NRK-plakaten

Høringen om NRK-plakaten som setter rammene for NRKs virksomhet viste at det er en bred politisk oppslutning om allmennkringkasting generelt i Norge.

Behovet for et NRK som en offentlig finansiert allmennkringkaster for å sikre et bredt mediemangfold, trygge ytringsfriheten og ivareta norsk kultur og språk, ble påpekt.

Hvordan finansiere NRK

Hvordan NRK skal finansieres er også vurdert. Her har Kulturdepartementet konkludert med at det er behov for en ny finansieringsmodell.

Dette for å sikre NRK et stabilt finansieringsgrunnlag i framtiden. En husstandsavgift er foreslått å kunne erstatte dagens kringkastingsavgift knyttet til TV-apparatet.

Medietilsynet har også, på oppdrag fra Kulturdepartementet, sett på hvordan NRKs tilbud bidrar til innholds- og bruksmangfold og i hvilken grad NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet.

Egen NRK-skatt fra 2020

I regjeringens mediemelding som kom i mars 2018 ble det klart at fra og med 2020 vil dagens kringkastingsavgift bli erstattet med finansiering av NRK over skatteseddelen.

Gjennom en øremerket medieavgift eller en egen NRK-skatt som alle over 17 år skal betale, uavhengig av om de har TV eller ikke, skal NRK få så å si alle sine inntekter.

Flytte hovedkontoret?

NRK vurderer samtidig å flytte til mer tidsmessige og egnede lokaler i Oslo. NRK utreder mulig flytting fra Marienlyst, og ser på muligheter og alternativer for et nytt hovedkontor i Oslo-området.

Les mer: