Hopp til innhold
Info fra NRK

Framtidens NRK

Teknologisk utvikling, medievaner som endrer seg raskere enn noensinne og økt global konkurranse har gitt etablerte mediehus store utfordringer - også NRK.

NRK via VR-briller

Hvilken vei skal NRK gå i en tid hvor medievanene endrer seg stadig raskere?

Foto: Ole Kaland / NRK

Som offentlig eid allmennkringkaster er det politikerne som setter rammene for NRKs virksomhet.

Hvilket NRK skal vi ha i årene framover?

Med bakgrunn i de store, strukturelle endringene i mediebransjen er det de siste årene kommet flere utredninger og meldinger om dette.

Dette med bakgrunn i både på den teknologiske utviklingen, økt global konkurranse og mediebrukernes endrede adferd.

Behovet for et NRK som en offentlig finansiert allmennkringkaster for å sikre et bredt mediemangfold, trygge ytringsfriheten og ivareta norsk kultur og språk, ble påpekt i Stortingsmeldingen "Eit moderne og framtidsretta NRK — Finansiering og innhaldsplikter" som kom i 2016.

Denne meldinga ble fulgt opp med en ny melding i mars 2019 som tok for seg økonomiske virkemiddel for å oppnå regjeringens mål for mediepolitikken. Stortinget vedtok så ny finansiering av NRK i juni 2019.

I november 2021 kom en utredning fra Medietilsynet som vurderer NRKs bidrag til mediemangfoldet og konkurransemessige virkninger av NRKs tilbud.

Ny finansiering av NRK

Fra og med 1. januar 2020 er NRK etter Stortingets vedtak bli finansiert over statsbudsjettet. Samtidig må alle som har en viss inntekt være med på å betale for NRK over skatteseddelen.

Det er fortsatt Stortinget som bestemmer hvor mye penger som årlig skal gå til offentlig allmennkringkasting. NRKs budsjett blir nå vedtatt over statsbudsjettet hvor rammene settes for fire år av gangen

Les mer: Ny finansiering av NRK – spørsmål og svar

Flytter hovedkontoret til Ensjø

NRK har også bestemt å flytte hovedkontoret til mer tidsmessige og egnede lokaler.

I mai 2021 ble det klart at NRK flytter til Normannsløkka på Ensjø i Oslo. Målet er at nytt hovedkontor skal være tatt i bruk før 2030.

Se også NRKs årlige rapporter - info.nrk.no/rapporter/