placeholderImage

Flere nyheter

Oanehaččat

  • PIL vuoittáhalai

    Porsáŋggu valáštallansearvvi spábbačiekčanjoavku mii oasálastá Norway Cup čiekčamii Oslos, vuoittáhalle otná čiekčamis mii maid sáddejuvvui TV bokte. Ja nu gártet ge dasto čiekčat B-loahppavuoru.

  • Golmmas dušše busselihkohisvuođas

    Golbma olbmo dušše go sveitsalaš turisttabusse mas ledje 17 olbmo oktan vuodjin, vujii báktái ja gopmánii E-guđeš luottas Namsskoganis, Davvi-Trøndelágas. Okta galgá leat maid garrasit roasmmohuvvan ja nu sáddejuvvon buohccivissui.

    Nu dieđiha davvi-Trøndelága politiijaguovllu operašuvdnajođiheaddji Rune Reinsborg.

placeholderImage

Magasin

Flere nyheter

NETT TV

Nyheter på samisk
Samisk kulturprogram. På en underholdende måte viser vi hva som er aktuelt innen samisk kulturliv, kunst og vitenskap.
Samisk musikkprogram. Vi skal bli kjent med sanger på mange av verdens minoritetsspråk. Urfolksnettverket WITBN har produsert og samlet musikkvideoer med artister fra urfolk i hele verden. Et panel bestående av samiske musikkeksperter vurderer på en uhøytidelig måte den ulike låtene. (1:4)