NRK Sápmi

Oanehaččat

  • Stuorra ruvkešiehtadus Guovdageidnu

    Ruvkefitnodat Nussir ii leat goassege ovdal dahkan iežaset doaibmanáiggis ná stuorra šiehtadusa ruhtasummá dáfus go dál lea dahkan Guovdageainnu fitnodagain Arctic Drillingain, vaikko vel eai leatge gullan Birasdirektoráhtas ahte ožžot go lobi luoitit lundui ruvkebázahusaid, nu muitala Nussira beaivválaš direktevra Øystein Rushfeldt.

  • Rievssatlohku

    Finnmárkkus lea rievssatlohku sturron, dađibahábut lea lulli-Norggas fas nuppe láhkai, čájehit lohkamat. Dát stuorra erohusat sáhttet dagahit ahte olusat vulget dál Finnmárkui rievssatbivdui. Dát ges baldá smávvafuođđobivdo ovddasvástideaddji Deanu Bivdo jo guolástansearvvis Ståle Henriksena. Searvi dáhtošii dál rádjet ahte galle beatnaga besset geavahit bivddus, ja seammás ballet ahte bivdit eai doahttal bivdoeriid.

Radio ođđasat

Bakrunnsbild programspiller

Radio

Sii aigot eanet riikaidgaskkasas algoalbmogiid ovddas algit bargat. Gullat maid ahte sii leat ozzon dassearvobalkkasumi.
Otna Dáppe Dál saddagis muittasat mo lei dalle go Guovdageainnus bohte nuorat Karasjoga joatkkaskuvlii 1970 ja 1980 logus. Gullat maiddai sami boahkkanarbevieruid birra. Amund Johnskareng lea dan vahkku guoimmuheadji, beassat gullat boares lavlagiid sus. Sami musihkka ja luodit maid gullojit.
Juovllaid áigge lea baha ribahit stunzet ja nu oazzut dielkkuid biktasiidda, muhto dán sáddagis gulat smávva rávvagiid dahje kjerringrådaid ahte movt jávkadat dielkkuid. Gulat maid ahte alla vuordamusat lagas birrasis dagahit ahte ollu joatkaskuvlla oahppit buohccajit ja dan dihte ja fertejit oazzut psyhkalas veahkii.