NRK Sápmi

Oanehaččat

NETT-TV

I 1898 drog en gruppe samer fra Finnmark til Alaska for å lære inuittene tamreindrift. Med 500 reinsdyr om bord på båten satte 100 samer kursen over Atlanterhavet til Alaskas villmark. ''Hva skjedde med dem og deres etterkommere?'' spør dagens unge samer som forsøker å finne sine røtter og slektninger i Alaska. Programmet er ved Johs. Kalvemo.
Nostalgi når du vil! Gjensyn med NRK-historie.

Radio ođđasat

Bakrunnsbild programspiller

Radio

Sii aigot eanet riikaidgaskkasas algoalbmogiid ovddas algit bargat. Gullat maid ahte sii leat ozzon dassearvobalkkasumi.
Otna Dáppe Dál saddagis muittasat mo lei dalle go Guovdageainnus bohte nuorat Karasjoga joatkkaskuvlii 1970 ja 1980 logus. Gullat maiddai sami boahkkanarbevieruid birra. Amund Johnskareng lea dan vahkku guoimmuheadji, beassat gullat boares lavlagiid sus. Sami musihkka ja luodit maid gullojit.
Juovllaid áigge lea baha ribahit stunzet ja nu oazzut dielkkuid biktasiidda, muhto dán sáddagis gulat smávva rávvagiid dahje kjerringrådaid ahte movt jávkadat dielkkuid. Gulat maid ahte alla vuordamusat lagas birrasis dagahit ahte ollu joatkaskuvlla oahppit buohccajit ja dan dihte ja fertejit oazzut psyhkalas veahkii.