placeholderImage

Flere nyheter

placeholderImage

Oanehaččat

  • Sámediggi rihkku hálddašanlága

    Fylkadikki politihkkárat geat čohkkájit Fefo stivrras leat bealálačča ja eai galggašii gieđahallat Fefo guoskevaš áššiid. Nu oaivvilda Fylkadikki olgešbellodaga Raymond Robertsen. Sámediggi rihkku hálddašanlága go diktá Fefo stivraláhttui gieđahallat politihkalaš áššiid mat gusket Fefoi, oaivvilda Robertsen. Bargiidbellodaga politihkkár Ulf Ballo ii leat ovttaoaivilis daid eará fylkadikke politihkkáriiguin geat oaivvildit ahte Sámediggi rihkku lága, go diktet stivrraláhttuidis gieđahallat Fefo guoskevaš áššiid. Son oaivvilda lunddolažžan ahte stivraláhttut besset buktit oaiviliiddis áššiide mat gusket mo Finnmárkku eatnamat ja čázit gieđahallojuvvot.

placeholderImage
placeholderImage

Flere nyheter

NETT TV

Nyheter på samisk
Samisk kulturprogram. På en underholdende måte viser vi hva som er aktuelt innen samisk kulturliv, kunst og vitenskap.
Samisk musikkprogram. Vi skal bli kjent med sanger på mange av verdens minoritetsspråk. Urfolksnettverket WITBN har produsert og samlet musikkvideoer med artister fra urfolk i hele verden. Et panel bestående av samiske musikkeksperter vurderer på en uhøytidelig måte den ulike låtene. (1:4)
placeholderImage