placeholderImage

Flere nyheter

Oanehaččat

  • Politihkkárat dolkan

    Olles Ovddádusbellodaga gielddastivrrajoavku Porsáŋggus geassáda boahtte válggaide, čállá Finnmark Dagblad. sis ii okta ge áiggo šat searvat gielddapolitihkkii.
    Bellodaga goalmmát kandidáhta gielddastivrii, lohká aviisii, ahte ovddádusbellodat ii leat beassan ovddidit dan politihka, mainna manne válgii. Son muitala Olgeža stivren maid sin badjel oalát.

  • Almmái gávdnon jápmán

    Áltálaš almmái, gii dieđihuvvui jávkan vuossárgga, lea jápmán, dán duođaštit politiijat.
    Son gávdnui ikte eahketbeaivvi Álttá máttábealde. Politiijat eai loga eahpidit dás maidige kriminála daguid.

placeholderImage

Magasin

Flere nyheter

NETT TV

Nyheter på samisk
Samisk kulturprogram. På en underholdende måte viser vi hva som er aktuelt innen samisk kulturliv, kunst og vitenskap.
Samisk musikkprogram. Vi skal bli kjent med sanger på mange av verdens minoritetsspråk. Urfolksnettverket WITBN har produsert og samlet musikkvideoer med artister fra urfolk i hele verden. Et panel bestående av samiske musikkeksperter vurderer på en uhøytidelig måte den ulike låtene. (1:4)