placeholderImage

Flere nyheter

placeholderImage

Oanehaččat

  • Kalaallit Nunata válggat

    Bearjadaga leat Kalaallit Nunatas válggat ja dál lea čielggas ahte riika lea duođalaš ekonomalaš dilis.

    Ikte dat álmmuhuvvui ahte vuolláibáza dán jagi sáhttá šaddat 275 miljovnna kruvnnu.

    31 ođđa politihkkára galget válljejuvvot, ja vurdo ge ahte bellodaga IA, jođiheaddji Sara Olsvig, stivregoahtá Kalaalit-Nunatas maŋŋá válggaid.

    Olsvig lohpida čorgegoahttit dálá dili, ja fitnet fas luohttámuša álbmogis, jus fal son válljejuvvoš jođihit riika.

placeholderImage
placeholderImage

NETT TV

Nyheter på samisk
Samisk kulturprogram. På en underholdende måte viser vi hva som er aktuelt innen samisk kulturliv, kunst og vitenskap.
Samisk musikkprogram. Vi skal bli kjent med sanger på mange av verdens minoritetsspråk. Urfolksnettverket WITBN har produsert og samlet musikkvideoer med artister fra urfolk i hele verden. Et panel bestående av samiske musikkeksperter vurderer på en uhøytidelig måte den ulike låtene. (1:4)
placeholderImage