Flere nyheter

Oanehaččat

  • Lihkohisvuohta Ávžejávrris

    20 jahkásaš nisu gii lei darvánan guorbmebiilla sisa, mii bearjadat eahkeda gopmánii Ávžejávrris Álttá suohkanis, sáddejuvvui buohccibiillain Álttá dearvvašvuođaguovddážii. Son lei gozuid alde go dolvo su. Dievdu gii vujii biillain beasai dearvan lihkohisvuođas. Luotta fertejedje giddet dan botta go barge lihkohisvuođabáikkis.

  • Searvat divodemiide

    Norga galggašii máksit oasi Gilbbesjávrri ja Muoná gaskkasaš geainnu divodemiin. Dan oaivvilda davvi Suoma politiijameasttir Martti Kallio. Dán geainnu geavahit maiddái norgalaččat, ja norgga guorbmebiillat. Geaidnu lea heitot, ja dagaha olu lihkohisvuođaid, Kallio dadjá. Norgga Guovllugeaidnohoavda Thorbjørn Naimak duođašta ahte lea bargagoahtán áššiin.

placeholderImage

Flere nyheter

NETT TV

Nyheter på samisk
Samisk kulturprogram. På en underholdende måte viser vi hva som er aktuelt innen samisk kulturliv, kunst og vitenskap.
Samisk musikkprogram. Vi skal bli kjent med sanger på mange av verdens minoritetsspråk. Urfolksnettverket WITBN har produsert og samlet musikkvideoer med artister fra urfolk i hele verden. Et panel bestående av samiske musikkeksperter vurderer på en uhøytidelig måte den ulike låtene. (1:4)