Hopp til innhold

Anker frifinnelsen av Fosen-aksjonistene

Påtalemyndigheten anker dommen mot de 13 aksjonistene som demonstrerte i lobbyen til Olje- og energidepartement i fjor vår.

Elle Nystad blir båret av politiet ut av OED.

AKSJONERTE: 13 aksjonister okkuperte lobbyen til Olje- og energidepartementet i fire dager i fjor høst. Politiet hentet dem ut på natta.

Foto: Rasmus Berg / Natur og Ungdom

Loga sámegillii

– Det er veldig skuffende at påtalemyndigheten ikke kan la dette ligge. Vi blir nå tvunget inn i nye runder i rettssalene, noe som selvfølgelig er en påkjenning for oss alle, sier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK.

Aksjonistene måtte møte i retten etter at de nektet å betale bøter de fikk etter Fosen-aksjoner i Oslo.

Hætta Isaksen og flere andre aksjonister okkuperte lobbyen til Olje- og energidepartementet (OED) i nesten fire døgn for å gi oppmerksomhet til saken.

Tidligere denne måneden ble alle frikjent.

Les også Alle Fosen-aksjonistene frifinnes

Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.

Mener aksjonistene bør bøtelegges

Påtalemyndigheten har besluttet å anke dommen fordi de er uenig med resultatet og begrunnelsen av frifinnelsen.

Vi er av den oppfatning av statens samlede inngrep – pålegget, innbringelsen og straff i form av bot – ikke er uforholdsmessig ut fra føringene som framgår av høyesterettspraksis.

Det skriver aktor og konstituert statsadvokat Stian F. Hermansen i en e-post til NRK.

Vi registrerer at dommen er avsagt under dissens når det gjelder spørsmålet om de tiltalte skulle få en form for strafferettslig reaksjon, legger Hermansen til.

I denne saken mente fagdommeren at aksjonistene skulle få en eller annen form for straff, mens de to meddommerne mente de ikke skulle straffes.

Dissensen berører delvis de samme temaene som begrunner påtalemyndighetens dom, selv om vi påtalemyndigheten er av den oppfatning at straffereaksjonen bør komme i form av en bot.

Les også Rettssaka mot Fosen-aksjonistane: – Straffa fordi me har beskytta menneskerettane

Ella Marie Hætta Isaksen

Avgjørelse i mai

Det blir nå opp til ankeutvalget i Borgarting lagmannsrett å avgjøre om påtalemyndighetens anke skal behandles eller om tingrettens dom blir stående.

En slik avgjørelse forventes i løpet av mai.

– Vi har vært gjennom en lang og utmattende kamp mot staten, men vi gir oss ikke med det første. Nå gjør vi oss klare til å ta kampen på nytt, sier Hætta Isaksen.

Bakgrunnen for demonstrasjonene at vindkraftverket i reindriftsområder på Fosen fortsatt ble driftet.

Høyesterett konkluderte i 2021 med at utbyggingen og driften av anleggene er et brudd på samenes menneskerettigheter, og at tillatelsen utbyggeren fikk fra staten var ugyldig.

NRK ble varslet og var til stede utenfor Olje- og energidepartementet da aksjonistene ble båret ut.

Mener dommen er riktig

Advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne-Marie Gulichsen forsvarte aksjonistene i tingretten.

De var forberedt på at påtalemyndigheten kanskje ville anke, men håpte at det ikke skulle skje.

– Etter vårt syn, var dommen fra tingretten både grundig, god og prinsipiell. Så etter vårt syn var det ikke grunn til å anke denne avgjørelsen. Men vi registrerer jo at det nå er kommet en anke, og skal jo da imøtegå den, sier Halvorsen Rønning.

Elle Rávdná Näkkäläjärvi om rettsak

Må møte i retten: – Vi er forberedt på fremtidige aksjoner