Hopp til innhold

Skulle velge styre for tredje gang: Ingen kvinner ble valgt

Europas største lakseelv er fortsatt stengt for fiske, men det er stor kamp om posisjoner om hvem som skal forvalte elva.

Marja-Liisa Partapuoli under TF-møte 24. april.

SKUFFET: Márjá-Liissá Partapuoli var skuffet over at ingen kvinner ble valgt til styret.

Foto: Nils-John Porsanger / NRK

Geahča TV-ášši sámegillii.

Onsdag kveld var det duket for valg av Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) sitt nye styre.

For tredje gang.

Inhabilitet og interne konflikter gjorde at det første valget, i oktober i fjor, ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet og TF på grunn av inhabilitet.

I et nytt og konfliktfullt møte i januar ble det til slutt vedtatt at styret som ble valgt i oktober, skulle stå fram til 1. mai.

Én uke før 1. mai, onsdag 24. april, var det et fellesmøte i Tana. Det nye styret skulle velges.

Etter en periode med mye konflikt i den lokale fiskeforvaltningen, innstilte valgkomiteen medlemmer som ikke har vært innblandet i konflikter.

Seks kvinner hadde sagt ja til å være med i TFs nye styre. Ingen av dem ble valgt inn onsdag kveld.

Det ble stilt motforslag til alle kandidatene.

Elin Sabbasen

Elin Sabbasen er leder i valgkomiteen.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Det er veldig trist at det ikke er plass til kvinner i styret. Vi hadde funnet mange gode kandidater, men ingen av dem ble valgt.

Det sier valgkomiteens leder, Elin Sabbasen.

– Det er makta som rår. De som har makt, vil beholde makt. Det er ødeleggende for hele elva, mener Sabbasen.

Et ekstraordinært møte skulle velge nye styremedlemmer. Forslagene skapte splid, og ordvekslingen ble grov.

Konfliktfullt

TF er et lokalt forvaltningsorgan for Tanavassdraget, et av verdens største vassdrag for atlantisk laks.

70 prosent av elva er på norsk side og 30 prosent er på finsk side. TF deltar i samarbeidet med Finland om forvaltningen av vassdraget.

Laksefiske Tana

Det er denne laksen det er stor kamp om å få forvalte. Det er også denne laksen man forsøker å verne med laksefiskeforbud og pukkellaksfeller. Laksene er tatt med stengselfiske.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

De siste årene har villaksbestanden i vassdraget sunket kraftig, og pukkellaksens «invasjon» i vassdraget gjør trusselen enda større.

Det er gjort flere tiltak for å bevare villaksen: laksefiskeforbud og pukkellaksfeller.

Millioner av pukkellaksyngel svømte ut fra elvene i Nord-Norge. Men Vegard Kjenner har en idé: kan kunstig intelligens luke ut pukkellaksen?

Internt i forvaltninga har det blitt stadig mer konfliktfullt.

Dispensasjon for kvinner

Laksebreveier Rune Aslaksen mener at TF ikke trenger å ha kvinner i styret.

– Det har vi også avklart med departementet. Er det sånn at vi er styrt, må vi ha kvinner? Nei. Det må vi ikke, fastslår Aslaksen.

Rune Aslaksen

Rune Aslaksen er nestleder i Tanavassdragets fiskeforvaltning. Aslaksen ledet møtet onsdag.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Departementet kan gi dispensasjon fra kravet om kjønnsbalanse dersom det ikke har latt seg gjøre å finne et tilstrekkelig antall kvalifiserte medlemmer av begge kjønn.

– Det står jo kvinner til valg her, men de blir ikke stemt inn. Det er jo et urnevalg, og valget er jo bare sånn, sier Aslaksen til NRK.

Det har vært fritt frem å komme med forslag, og forslagene som har kommet inn har jeg presentert her. Jeg er jo lojal overfor min organisasjon og sånt, så her er jo tallenes tale veldig klar, forklarer laksebreveier Rune Aslaksen.

NRK har vært i kontakt med Kultur- og likestillingsdepartementet, som henviser NRK til Klima- og miljødepartementet, som henviser NRK tilbake til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Kultur- og likestillingsdepartementet opplyser at deres departementet ikke har mottatt søknad dispensasjon vedrørende TF, og det er således heller ikke gitt dispensasjon fra lovens krav om kjønnsbalanse.

Tanavassdraget er stengt for laksefiske. Lokale forteller om tomme og meningsløse dager.

Demokratisk problem

Márjá-Liissá Partapuoli tok ordet flere ganger under møtet. Hun påpekte at TF får midler fra staten og er omfattet av likestillingsloven.

– Det er ikke sånn som noen har prøvd å si før i debatter at det ikke finnes kvinner. Her var det seks kvinner på lista, og ingen ble valgt.

Marja-Liisa Partapuoli under TF-møte 24. april.
Foto: Nils-John Porsanger / NRK

Likestillingslovens kapittel om kjønnsbalanse i offentlige utvalg fastsetter at når et offentlig organ oppnevner eller velger styrer, skal begge kjønn være representert med minst 40 prosent.

Partapuoli mener det er viktig at kvinners stemmer også høres i TF.

– Når man vet hvordan TF har fungert i det siste, så tror jeg at kvinnes stemme hadde vært viktig i debattklimaet som er i TF, sier Partapuoli.

Etter møtet ser valgkomiteens leder Sabbasen mørkt på fremtiden.

– Kanskje elva er stengt i tre år til, så kan vi velge nytt styre. Jeg tror at det blir så mye protester, at det her møtet også blir underkjent.

27/4: Saken er oppdatert med kommentar fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Se TV-saken om onsdagens møte i TF.

Korte nyheter

 • 11 store rovdyr ble felt i Troms og Finnmark

  I jaktåret 2023/24 ble til sammen fire gauper felt i Troms og Finnmark. Fellingstillatelsen var på fem dyr.

  Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

  Det ble gitt fellingstillatelse på 37 jerv i de to nordligste fylkene, og syv jerv ble felt i jaktåret.

  Ingen bjørn ble skutt, men det var gitt fellingstillatelse på tre stykker.

  Jerv i snøen
  Foto: NRK
 • Bekymret for svenske kriminelle nettverk

  Tolletaten deler politiet sin bekymringen om den økte aktiviteten til svenske kriminelle nettverk i nord.

  Tidligere denne uka uttalte Politiet at de vurderer de svenske kriminelle nettverkene som den største kriminalitetstrusselen i Troms politidistrikt.

  Områdesjef Tom Olsen i Tollvesenet, region nord frykter også for sikkerheten til sine ansatte.

 • Eanandoallo­ministtar NBR riikka­čoahkkimii

  Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) riikkačoahkkin lágiduvvo Plaassjas Trøndelága fylkkas bearjadaga ja lávvardaga.

  Bearjadaga galgá eanandoalloministtar Geir Pollestad ovdanbuktit ráđđehusa boazoealáhusa ja energiija doaibmapáhka, mas fáddán lea areála ja boraspiret.

  Riikkačoahkkin oažžu vejolašvuođa gažadit ja kommenteret ministara ovdanbuktima.

  Dan čállá Ávvir.

  Landbruksminister Geir Pollestad
  Foto: Lars Tore Endresen / NRK