Valresultat 2019

Kristiansand

Søgne
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

18,8 %
594 røyster
16,8 %
529 røyster
13,7 %
431 røyster
11,3 %
356 røyster
9,9 %
313 røyster
8,5 %
267 røyster
6,0 %
188 røyster
3,7 %
116 røyster
3,5 %
111 røyster
2,4 %
77 røyster
2,2 %
70 røyster
1,9 %
59 røyster
0,6 %
19 røyster
0,5 %
15 røyster
0,3 %
10 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  8 872 røysteføre i Søgne.
65 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Søgne
Fylkestingsval