Valgresultat 2019

Agder

Kristiansand
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Kristiansand, Songdalen og Søgne slås sammen og blir til Kristiansand 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Kristiansand, Songdalen og Søgne ved forrige valg.

Partioppslutning

18,3 %
10250 stemmer
17,7 %
9926 stemmer
13,4 %
7511 stemmer
11,5 %
6431 stemmer
7,5 %
4216 stemmer
6,1 %
3431 stemmer
5,5 %
3093 stemmer
5,5 %
3071 stemmer
4,6 %
2575 stemmer
3,3 %
1857 stemmer
2,9 %
1610 stemmer
1,7 %
978 stemmer
1,1 %
626 stemmer
0,4 %
247 stemmer
0,3 %
177 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 71 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Sosialistisk Venstreparti var veldig nær å vinne et mandat fra Miljøpartiet De Grønne.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Kristiansand kommune. Demokratene har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Eien­doms­skat­ten i Kris­tian­sand skal trappes bety­de­lig ned i løpet av de neste fire årene.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det er galt å bruke penger på Kunst­silo i Kris­tian­sand.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Den kom­mu­nale kon­tant­støt­ten for to-åringer må avvikles.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Ny svømme­hall i Kris­tian­sand skal ikke bygges i sentrum, men i Søgne eller Song­da­len.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Bom­penge­taks­tene kan økes for å finan­siere nye veier, syk­kel­stier og kol­lek­tiv­tra­fikk.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Enkelte små skoler i Kris­tian­sand kommune kan legges ned.

Demokratene er helt enig i at:

Eien­doms­skat­ten i Kris­tian­sand skal trappes bety­de­lig ned i løpet av de neste fire årene.

Demokratene er helt uenig i at:

Utbyg­ging av tra­fikk­nute­punk­tet Gart­ner­løkka i Kris­tian­sand må gjen­nom­fø­res så fort som mulig.

Demokratene er helt enig i at:

Det er galt å bruke penger på Kunst­silo i Kris­tian­sand.

Demokratene er helt enig i at:

Flytting av con­tai­ner­havna fra sentrum til Kongs­gård/​Vige-området bør ikke gjen­nom­fø­res.

Demokratene er helt enig i at:

Den kom­mu­nale kon­tant­støt­ten for to-åringer må avvikles.

Demokratene er helt enig i at:

Ny svømme­hall i Kris­tian­sand skal ikke bygges i sentrum, men i Søgne eller Song­da­len.

Demokratene er helt uenig i at:

Nye boliger må bare bygges i områder der det allerede er annen bebyg­gelse.

Demokratene er helt uenig i at:

Bom­penge­taks­tene kan økes for å finan­siere nye veier, syk­kel­stier og kol­lek­tiv­tra­fikk.

Demokratene er helt uenig i at:

Enkelte små skoler i Kris­tian­sand kommune kan legges ned.

Visste du at ...

Det er  86 269 stemmeberettigede i Kristiansand.
66 %har stemt
Av alle 56 381 stemmer i Kristiansand var 18 630 forhåndsstemmer, altså
33 %forhåndsstemmer
Av alle 56 381 stemmer i Kristiansand var
382blanke stemmer
I Kristiansand stilte
15lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Kristiansand
Fylkestingsvalg