Valresultat 2019

Kristiansand

Hellemyr
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

21,8 %
287 røyster
16,2 %
213 røyster
15,3 %
201 røyster
13,3 %
175 røyster
7,0 %
92 røyster
6,5 %
86 røyster
4,6 %
61 røyster
4,6 %
60 røyster
3,0 %
40 røyster
2,6 %
34 røyster
2,4 %
32 røyster
1,4 %
18 røyster
0,5 %
6 røyster
0,5 %
6 røyster
0,3 %
4 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 848 røysteføre i Hellemyr.
63 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Hellemyr
Fylkestingsval