Valresultat 2019

Folkestyre
Kommuneval

Denne lista finst berre iDrammen

Partioppslutning

0,3 %
160 røyster
26,2 %
12472 røyster
25,7 %
12231 røyster
10,7 %
5103 røyster
8,6 %
4097 røyster
8,0 %
3799 røyster
7,7 %
3651 røyster
4,5 %
2142 røyster
2,5 %
1199 røyster
2,2 %
1071 røyster
2,1 %
996 røyster
0,6 %
267 røyster
0,5 %
241 røyster
0,3 %
157 røyster
0,2 %
96 røyster

Kva meiner Folkestyre ?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Folkestyre er heilt ueinig i at:

Det må innføreseien­doms­skatt i Drammen.

Folkestyre er heilt einig i at:

Det må gjøres tiltak for å få frem kol­lek­tiv­tra­fik­ken, selv om bilene da må stå mer i kø.

Folkestyre er heilt einig i at:

Drammen kommune må ta imot færre inn­vand­rere og flykt­nin­ger enn i dag.

Folkestyre er heilt ueinig i at:

Havna i Drammen må vike for ny byut­vik­ling.

Folkestyre er heilt einig i at:

Drammen kommune må ta tilbake kom­mu­nale tje­nes­ter som tid­li­gere er satt ut til private.

Folkestyre er heilt einig i at:

Det må fast­set­tes en juridisk bindende marka­grense i Drammen.

Folkestyre er heilt ueinig i at:

Det må bli flere par­ke­rings­plas­ser for biler i sen­trums­om­rå­dene i kommunen.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti