Valresultat 2019

Drammen

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,8 %
4813 røyster
25,3 %
4717 røyster
10,5 %
1957 røyster
9,8 %
1822 røyster
7,6 %
1412 røyster
7,2 %
1350 røyster
4,9 %
917 røyster
2,7 %
496 røyster
2,2 %
402 røyster
2,1 %
399 røyster
0,7 %
131 røyster
0,5 %
95 røyster
0,4 %
71 røyster
0,3 %
64 røyster
0,2 %
35 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval