Valresultat 2019

Nei til bomring
Kommuneval

Denne lista finst berre iDrammen

Partioppslutning

7,7 %
3651 røyster
26,2 %
12472 røyster
25,7 %
12231 røyster
10,7 %
5103 røyster
8,6 %
4097 røyster
8,0 %
3799 røyster
4,5 %
2142 røyster
2,5 %
1199 røyster
2,2 %
1071 røyster
2,1 %
996 røyster
0,6 %
267 røyster
0,5 %
241 røyster
0,3 %
160 røyster
0,3 %
157 røyster
0,2 %
96 røyster

Kva meiner Nei til bomring ?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Nei til bomring er heilt ueinig i at:

Det må innføreseien­doms­skatt i Drammen.

Nei til bomring er heilt ueinig i at:

Havna i Drammen må vike for ny byut­vik­ling.

Nei til bomring er heilt ueinig i at:

Det må fast­set­tes en juridisk bindende marka­grense i Drammen.

Nei til bomring er heilt ueinig i at:

Ute­livs­bran­sjen i Drammen må stenge alko­hol­ser­ve­rin­gentid­li­gere på natta enn de gjør i dag.

Nei til bomring er heilt einig i at:

Det må bli flere par­ke­rings­plas­ser for biler i sen­trums­om­rå­dene i kommunen.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti