Valgresultat 2019

Viken

Drammen
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik slås sammen og blir til Drammen 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik ved forrige valg.

Partioppslutning

26,2 %
12472 stemmer
25,7 %
12231 stemmer
10,7 %
5103 stemmer
8,6 %
4097 stemmer
8,0 %
3799 stemmer
7,7 %
3651 stemmer
4,5 %
2142 stemmer
2,5 %
1199 stemmer
2,2 %
1071 stemmer
2,1 %
996 stemmer
0,6 %
267 stemmer
0,5 %
241 stemmer
0,3 %
160 stemmer
0,3 %
157 stemmer
0,2 %
96 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 57 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Nei til bomring .

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Drammen kommune. Nei til bomring  har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det må innføreseien­doms­skatt i Drammen.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Havna i Drammen må vike for ny byut­vik­ling.

Nei til bomring  er helt uenig i at:

Det må innføreseien­doms­skatt i Drammen.

Nei til bomring  er helt uenig i at:

Havna i Drammen må vike for ny byut­vik­ling.

Nei til bomring  er helt uenig i at:

Det må fast­set­tes en juridisk bindende marka­grense i Drammen.

Nei til bomring  er helt uenig i at:

Ute­livs­bran­sjen i Drammen må stenge alko­hol­ser­ve­rin­gentid­li­gere på natta enn de gjør i dag.

Nei til bomring er helt enig i at:

Det må bli flere par­ke­rings­plas­ser for biler i sen­trums­om­rå­dene i kommunen.

Visste du at ...

Det er  79 535 stemmeberettigede i Drammen.
61 %har stemt
Av alle 48 164 stemmer i Drammen var 18 852 forhåndsstemmer, altså
39 %forhåndsstemmer
Av alle 48 164 stemmer i Drammen var
482blanke stemmer
I Drammen stilte
15lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Drammen
Fylkestingsvalg