NRK Meny
Normal

– Virus enda et tegn på falitt

Debatten rundt de angivelige funnene av dødelig laksevirus i canadisk villaks raser videre. Kritikerne mener dette viser enda et tegn på at beskyttelsen av villaksen har mislykkes.

Oppdrettslaks, slakt

Mange kritiske røster frykter at oppdrettslaksen er en stor trussel for naturen rundt seg.

Foto: Victor Ruiz Caballero / REUTERS

David Takayoshi Suzuki

David Takayoshi Suzuki.

Foto: ADRIAN WYLD / AP

– I 2007 og 2008 drepte et virus millioner av laks i oppdrettsanlegg i Chile, noe som førte til et økonomisk tap for akvakulturindustrien i landet på 2 milliarder kroner, nedleggelse av oppdrettsanlegg og at 2000 arbeidere mistet jobbene sine, skriver David Suzuki i en kronikk i gårsdagens utgave av The Western Star .

David Takayoshi Suzuki (75) er en canadisk zoolog, universitetsprofessor, kringkastingsmann og miljøforkjemper. Han er særlig kjent for sine radio- og fjernsynsprogrammer om natur og miljø.

Suzuki har mottatt en rekke utmerkelser for sitt virke. Han er følgesvenn av Canadaordenen og har mottatt Britisk Columbia-ordenen. Suzuki ble i 2009 tildelt Right Livelihood Award. Han har også mottatt Kalingaprisen. Suzuki er æresdoktorer fra 22 universiteter i Canada, USA og Australia.

– Det samme viruset påvist i Canada?

Suzuki påpeker at nå kan det samme viruset, som drepte millioner av laks i Chile, ha blitt påvist i villaks i British Columbia.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist i to forskjellige lakseelver og i to forskjellige lakseslag i Canadas vestligste provins. Nå frykter laksefiskeri i provinsen at funnene vil bli et hardt slag mot villaksen i området og at dette også kan gå utover oppdrettslaksen i British Columbia, skriver The Vancouver Sun .

Lakseoppdrett

Lakseoppdrett er en omdiskutert næring i mange land.

Foto: Victor Ruiz Caballero / REUTERS

Canadiske myndigheter har imidlertid ikke bekreftet at ILA-funnene stemmer. De påpeker at undersøkelsene av coho- og sockeye-laksene er uvitenskapelig gjennomført og derfor må canadiske veterinærmyndigheter gjennomføre grundigere undersøkelser før de kan konkludere med noe som helst. En slik konklusjon er ventet innen fire-fem uker.

De norske oppdrettsgigantene Marine Harvest, Grieg og Cermaq er blant de største aktørene i oppdrettsmarkedet i Vestkysten av Canada. Den årlige omsetningen i bransjen er på 250 millioner dollar og rundt 3.000 mennesker er ansatt i den canadiske lakseoppdrettsnæringen.

Jørgen Christiansen

Informasjonsdirektør Jørgen Christiansen.

Foto: Marine Harvest

Informasjonsdirektør Jørgen Christiansen i Marine Harvest reagerer på påstandene og måten de er meddelt det canadiske folket på.

– Da nyheten kom for to uker siden var vi svært overrasket over både påstanden i seg selv og hvor informasjonen kom fra. Det normale når man finner en sykdom, om det er mennesker, dyr, fugl eller fisk, er at det er myndighetene som offentliggjør informasjon om dette. Her var det en statistikkprofessor og to aktivister som sto bak og det synes jeg er veldig rart, påpeker Christiansen.

– Må flyttes til lukkede anlegg

David Suzuki følger seg på ingen måte beroliget av det faktum at ILA-funnene i Canada ennå ikke er bekreftet av canadiske myndigheter.

– Laks er mer enn bare en vare. De er en integrert del av Vestkystens økosystemer og kultur. De gir mat til marine rovdyr og bjørn, ørn og andre dyr langs elver og innsjøer hvor de gyter. Nitrogenen og de andre næringsstoffene de bringer fra havet er spredt i de kystnære skoger av dyr som spiser fisken, forklarer Suzuki.

Han minner også om at det for menneskene vil medføre store problemer om villaksen forsvinner.

Marine Harvest, Canada

– Den eneste sikre løsningen for å redde villaksen er å flytte lakseoppdrett til lukkede anleg, mener David Suzuki.

Foto: Marine Harvest

– Laks gir også en sunn kilde til ernæring for mennesker og har vært et viktig element i First Nations-kulturen i mange generasjoner. Å miste villaksen ville være ødeleggende for den lokale økonomien og ville ha en betydelig innflytelse på kystnære økosystemer, skriver Suzuki.

Suzuki påpeker også i sin kronikk at infeksiøs lakseanemi (ILA) bare er det siste i en liste over trusler i Cohen-kommisjonens høringer om hvorfor sockeye-laksen er i ferd med å forsvinne fra Fraser River. Han mener at den største trusselen for hele økosystemet i den nordlige Stillehavskysten nettopp ligger i oppdrettsanleggene.

– Problemet med synkende de laksebestandene er åpenbart større enn summen av sine trusler. Overfiske, habitat ødeleggelse, forurensing og oppdrettsanlegg er alle problemer som bare kan behandles ved å se på de større strukturelle utfordringene som plager fiskeriforvaltningen i Canada, skriever Suzuki.

Han mener at den eneste løsningen for å fjerne lakseoppdrett som en trussel er å flytte hele næringen inn i lukkede anlegg.