First Nations gruppe ber myndighetene stoppe ekspansjonen av lakseoppdrett

«The First Nations Wild Salmon Alliance» mener at nok er nok når det gjelder videre ekspansjon av lakseoppdrett i British Columbia i Canada.

Chief Bob Chamberlin

Chief Bob Chamberlin i Kwikwasutinuxw Haxwa'mis First Nation har i årevis kjempet mot lakseoppdrett i åpne anlegg. Bildet er tatt i 2010 i forbindelse med et arrangement i Vancouver mot lakseoppdrett.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Gruppa krever at First Nations blir tatt med på råd i bevaringen av villaksen.

Oppdrett av laks i åpne anlegg truer helsen til villaksen, advarer styreformann Bob Chamberlin i «The First Nations Wild Salmon Alliance». Han hevder at mange lakseanlegg i British Columbia er blitt etablert uten at First Nations er tilstrekkelig konsultert.

– Vi har om lag en tredjedel av den totale oppdrettsindustrien i våre områder, og det er virkelig problematisk, sier Chamberlin til storavisen Times Colonist i Vancouver.

Chamberlin er også er administrerende bystyreleder i Kwikwasutinuxw Haxwa'mis First Nation.

Chamberlin påpeker at noen anlegg ble opprettet for flere tiår siden, uten samtykke fra lokale høvdinger.

Tilbakeviser påstandene

I British Columbia er det mer enn 100 oppdrettsanlegg ved Vancouver Island. Rundt 90 prosent av anleggene er eid av de norske oppdrettsgigantene Marine Harvest, Cermaq og Grieg Seafood.

Jeremy Dunn, administrerende direktør i «British Columbian Salmon Farmers Association», tilbakeviser påstandene. Han sier at bransjens erfaringer taler for seg selv.

– Laksen på anleggene er veldig sunde, om lag 90 prosent av fisken overlever til det skal høstes. Og hvert anlegg i British Columbia har minst en tredjeparts revidert sertifisering for bærekraft, påpeker Dunn.

70-80 prosent av laksen er oppvokst British Columbia i samarbeid med First Nations, som er involvert i økonomiske og sosiale fordeler som vertssamfunn.

Dunn sier at med Kwikwasutinuxw Haxwa'mis First Nation har det vært umulig å få til en avtale.

– Lakseoppdretterne har ikke nådd ut til Mr. Chamberlins stamme, til tross for at de mange ganger har prøvd å etablere et partnerskap, men de har ikke blitt møtt av en villig partner, forklarer Dunn.

Storindustri også i Canada

I 2013 ble 17.300 tonn villaks og 81.500 tonn oppdrettslaks høstet i British Columbia.

Oppdrettslaks var British Columbias fremste sjømatvare, og sto for 475.8 millioner canadiske dollar, nesten 59 prosent av de totale sjømatinntektene og 95 prosent av omsetningen laks, ifølge provinsens egne tall.