Intervju med Kurt Oddekalv i Alta

Med 10.000 underskrifter til Kongen

Under ankomsten til en stor konferanse om villaks tidligere i dag mottok Kong Harald et ti meter langt banner med 10.000 underskrifter om at Norge må bygge lukkede oppdrettsanlegg i British Columbia.