Nødsignal for villaksen 1. mai

Kampen mot norsk lakseoppdrett i British Columbia er blitt en valgkampsak i Canada.

Marine Harvest og Alexandra Morton

Fra et av Marine Harvest sine anlegg på Vancouver Island. Innfeldt er Alexandra Morton.

Foto: Fotomonstasje: Dan Robert Larsen / NRK

Dagen før den føderale valgdagen skal aktivist Alexandra Morton (53) holde en stor appell i Victoria, som er den administrative hovedstaden i British Columbia.

Morton har i ukene før valget reist rundt i British Columbia og spurt kandidatene om de er villige til å fjerne lakseanleggene fra farvannene i provinsen hvis de blir valgt.

Mayday-kampanje hele måneden

Mayday er et internasjonalt kallesignal brukt i radiokommunikasjon. Signalet kommer av det franske ordet «venez m'aider», som betyr «kom og hjelp meg».

Alexandra Morton

Alexandra Morton.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Mortons kampanje vil kulminere i protestmøtet i Victoria 1. mai, men Mayday-kampanjen vil vare hele måneden.

«Mayday for villaksen» vil også inneholde «morsdags velsignelse» (Mother's Day blessing) 8. mai, en global aksjonsdag (Global Day of Action) 17. mai, besøke Cohen-høringene (ekstern lenke), juridiske intervensjoner, protestaksjoner, svømming rundt lakseoppdrettsanlegg og feiringer til ære for kystsamfunn på frontlinjen og vokterne av gyteplassene for villaksen.

– Villaksen er hellig og nå skal den vernes, sier Alexandra Morton til North Island Gazette .

Leverte tilbake oppdrettsavfall

Alexandra Morton er en canadisk-amerikansk marinbiolog, mest kjent for sine 30 års studier av hvaler i Broughton Archipelago utenfor Vancouver Island i British Columbia.

Siden 1990-tallet har hun brukt tiden til studier av påvirkningen lakseoppdrettsanlegg har på villaksbestanden i British Columbia.

Marine Harvest Canada

Oppdrettsmotstanderne i Canada mener at anleggene spyr ut avfall direkte i sjøen. Bildet er fra et av Marine Harvest sine anlegg.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Tirsdag denne uka gjennomførte Morton en aksjon der hun leverte tilbake lakseoppdrettsavfall til Marine Harvest. Deretter besøkte hun kontorene til Mainstream og John Duncan MP, som en del av hennes «Fish Farm Crime Scene' tour».

– Dette er et åsted. Beskjeden til Marine Harvest, Mainstream og Grieg er klar; kutt ut tullpraten og slutt med forurensningen av farvannene i British Columbia. Vær så snill å fjerne deres skitne anlegg bort fra vandringsveien til villaksen, var Mortons klare tale.

Sockeye laks

Det er sockeye-laksen som er i sentrum for oppmerksomheten bland urfolk i British Columbia.

Foto: Gary Stewart / Ap

Korte nyheter

  • Karantena ja koronaiskan

    Ii dárbbaš leat koronateasta váldon ovdal go Norgii boahtá nuppi riikkas. Go Norgii boahtá ruoná ja oránša riikkain ja guovlluin, de ii dárbbaš iskkahit iežas. Go boahtá guovlluin gos lea karantena-geatnagasvuohta, de ferte válddihit koronaiskosa. Juohkhaš gii lea ollásit boahkuhan iežas ja lea dohkkehuvvon duođaštus dasa, ii dárbbaš mannat erremii ii ge iskkahit iežas.

  • – Guldalit sin geat ballet koronas

    Vaikko šaddá ge lohpi salastit ja dearvvahaddat, de gohčču ráđđehus olbmuid doahttait daid geat eai hálit ná buorástahttit. – Gávdnojit ain olbmot geat dáhttot doalahit mehtera gaskka danne go leat buohcamin dahje ballet koronas. Galgat guldalit sin, dadjá justisministtar Monica Mæland.