Hopp til innhold

Høvdinger for lakseoppdrett

Ikke alle høvdingene i British Columbia er i mot norsk lakseoppdrett på sine tradisjonelle områder.

Ansatte i Marine Harvest i nærheten av Vancouver Island veier laks

Ansatte i Marine Harvest i nærheten av Vancouver Island veier laks

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– For de fattige, for mitt folk betyr oppdrett av atlantisk laks muligheten til å få seg en jobb. Derfor synes jeg det er viktig at vi har denne muligheten til å holde folk utenfor arbeidsledighetskøen. Det sier Chief Tom Nelson i Quatsino First Nation på Vancouver Island.

Han og Chief Richard i Aboriginal Aquaculture Association snakker gjerne varmt for norsk lakseoppdrett, som lederne deres helst vil ha fjernet fra den store øya rett utenfor olympiabyen Vancouver i Canada.

Chief Tom Nelson og Chief Richard

Chief Tom Nelson i Quatsino First Nation og Chief Richard i Aboriginal Aquaculture Association

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Tidligere laksemotstander

Begge er enige om at at Bob Chamberlin, leder for stammerådet Musgamagw Tsawataineuk, eller oppdrettsmotstanderne i Pure Salmon Campaign ikke representerer deres syn på saka. Heller tvert i mot.

– Chamberlin snakker ikke på mine vegne. Han har gått altfor langt i sin motstand mot lakseoppdrett og han tør ikke lenger å trekke tilbake sine uttalelser. Han reiser rundt hele verden for å snakke stygt om næringen og disse reisene er betalt av de som motsetter seg næringen, hevder Chief Tom Nelson. Han er en tidligere oppdrettsmotstander men har etterhvert skiftet side.

– Jeg har innsett at vi trenger denne næringen, som jeg anser som bærekraftig og viktig for mitt folk. Den gir jo våre unge muligheten til å betale sine regninger og kjøpe ting de trenger, forklarer Chief Tom Nelson.

– De på den andre siden av denne saka mener at det er dere som er kjøpt og betalt. Hva sier du til det?

– Det synes jeg er en frekk påstand. Vi støtter næringen fordi vi ser hva den kan gi til vårt folk. Det er det som betyr noe, påpeker Chief Tom Nelson.

Royalties til urfolkene

Vancouver Island er 32.134 km2, noe som utgjør i areal omtrent totredeler av Finnmark. Det er for tiden 80-90 laksefarmer i farvannene rundt øya. 92 prosent av disse anleggene eies av tre selskaper med store norske eierandeler. Disse er Grieg Seafarm, Cermaq og Marine Harvest.

Marine Harvest har inngått en avtale om royalties med noen av stammene i området, blant annet med stammen til Chief Tom Nelson.

– Jeg vil ikke opplyse hva denne avtalen går utpå, men den betyr mye for stammen vår, sier Chief Tom Nelson.

Kommunikasjonsdirektør Ian Roberts i Marine Harvest Canada opplyser at selskapet har en egen policy ved ansettelser av arbeidskraft.

– En femtedel av våre 100-110 ansette her i Vancouver Island er av First Nations (indianere), opplyser Roberts.

Benekter luseproblem

Oppdrettsmotstanderne frykter konsekvensene av lakseoppdrett i dette området som har noen av verdens beste lakseelver. Disse elvene er blant annet gyteområdet til den smakfulle laksen Sawkeye.

Flere forskere, blant annet den kjente marinbiologen Alexandra Morton har påvist en økning av lakselus i farvannene i og rundt anleggene. I tillegg forurenses sjøbunnen og oppdrettslaksen har også ved flere anledninger rømt fra anleggene. Oppdrettsmotstanderne frykter for Sockeye-laksens fremtid.

– Lakselus er ikke noe problem. Den hører jo naturlig hjemme i dette økosystemet og hva er da problemet? spør Chief Richard. Heller ikke han kan se at det er påvist at oppdrettsanleggene påvirker villaksen.

– Nedgangen i villaksbestanden her kan jo ha helt andre årsaker. Blant annet er klimaendringer og en stadig stigende sjøtemperatur med på gjøre tilværelsen for villaksen vanskeligere, hevder Chief Richard.

Korte nyheter

 • NAV: Sykefravær grunnet psykiske lidelser øker

  Nye tall fra NAV viser at legemeldte fravær med psykiske lidelser økte i første del av 2024. Spesielt blant de unge, hvor 30 prosent av fraværet til 25-29 åringene skyldes psykiske lidelser.

  – Sykefravær grunnet psykiske lidelser har økt gradvis helt siden 2005, men de siste årene har vi sett en brattere stigning. Siden 2019 har sykefravær med psykiske lidelser økt med 44 prosent, sier sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

  Sykefravær med psykiske lidelser er diagnosegruppen med lengst gjennomsnittlig varighet, og økning i antall personer med disse sykefraværsdiagnosene påvirker derfor sykefraværet i lang tid og i stor grad.

 • ÁDI: Alimus iešsorbmenlohku 1988 rájes

  Les på norsk.

  Jápminlogut iešsorbmen-, alkohola- ja gárrenmirkkuid geažil lea hirbmadit lassánan diibmá.

  Dát boahtá ovdan Álbmotdearvvašvuođainstituhta (ÁDI) ođđa raporttas.

  2023:s registrerejuvvojedje 693 iešsorbmema, 70 eanet go 2022:is. Dušše 1988:s leat registrerejuvvon eanet iešsorbmemat.

  – Dat alla lohku 2023:is laktása dan trendii mii álggii ovdal pandemiija go iešsorbmenlogut lassánedje, dadjá ÁDI Jápmingártenregistara váldodoavttir Marianne Strøm.

  Leat eanet dievdoolbmot go nissonolbmot geat sorbmejit iežaset. Diibmá ledje 71 proseanta iešsoardimiin dievdduid gaskkas, nugo lea leamaš ovddit jagiid ge.

  Jápminlogut narkotihka geažil, maiddai gohčoduvvo badjel gierdanmeari, lea maid alla dásis. Jápminárkaregistara logut čájehit ahte 2023:s ledje 363 jápmima narkotihka geažil, mii lea alimus lohku 2021 rájes.

 • FHI: Høyeste antall selvmord siden 1988

  Antall selvmord, og alkohol- og narkotikautløste dødsfall har gått markant opp i 2023.

  Det kommer frem i en ny rapport Folkehelseinstituttet la frem torsdag.

  I 2023 ble det registrert 693 selvmord i 2023, 70 flere enn i 2022. Bare i 1988 ble det registrert et høyere antall selvmord.

  – Det høye antallet i 2023 føyer seg inn i en trend som begynte før pandemien med økende selvmordstall, påpeker overlege Marianne Strøm ved Dødsårsaksregisteret, FHI.

  Flere menn enn kvinner tar selvmord. I 2023 var 71 prosent av selvmordene hos menn, slik det også har vært i tidligere år.

  Antallet registrerte narkotikautløste dødsfall – også kalt overdoser – er også på et høyt nivå. Dødsårsaksregisterets tall viser at det i 2023 var 363 narkotikautløste dødsfall, det høyeste antallet siden 2021.