Hopp til innhold
Bildemontasje av mann i kofte og Donald Duck-forside på sørsamisk.
Foto: AILIN MARIA DANIELSEN / NRK , Egmont Publishing

Samisk språk

 • Ávžžuhit sámiid almmuhit giellamáhtuset

  Sámediggeráđđelahttu Mikkel Eskil Mikkelsen mielas lea buorre ahte beannot duhát sápmelačča leat iežaset sámegielmáhtu almmuhan Norgga álbmotregistaris.

  Norggas leat gal mealgat eanet olbmot geat hállet sámegiela, čilge son.

  – Dušše skuvllain ja mánáidgárddiin Norggas leat juo lagabuid 3000 máná ja nuora geat ohppet sámegiela, lohká Mikkelsen.

  Giellaregistreren vejolašvuohta ásahuvvui 2019:is.

  Sámediggi lea guhkit áigge ohcalan buoret statistihka sámi servvodaga birra, go daid dárbbašit go eiseválddiin digaštallet dárbbuid sámi doaimmaide.

  – Giellaregistaris berre lohku lassánit mealgat ovdalgo Sámediggái lea diet statistihkka ávkin. Dát čájeha ahte váldá áiggi cegget vuđolaš sámi statistihka, lohká son.

  Mikkelsen ávžžuha buot sámiid geat hállet sámegiela registreret iežaset sámegielmáhtu Norgga álbmotregistaris vearroeiseválddiid neahttasiiddus.

  Seamma ávžžuhus lea maid ráđđehusa sámeáššiid stáhtačállis, Nancy Charlotte Porsanger Anti.

  – Lea movttiidahtti ahte juobe 1550 olbmo dássážii leat registreren sámegielmáhtuset. Sávvamis earát ge čuovvolit ja dahket seamma láhkai, lohká Porsanger Anti.

  Son lea maid ovtta oaivilis Sámedikkiin das ahte mealgat eanet olbmot fertejit almmuhit iežaset sámegielmáhtu, ovdalgo registara logut leat ávkin go eiseválddit árvvoštallet doaibmabijuid sámegieldoaimmaide.

  Illustrasjonsfoto kofte.
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK
 • Statssekretær: – Håper flere registrerer kunnskaper i samisk

  – Det er fint at så mye som 1500 allerede har valgt å registrere sine samiskkunnskaper. Jeg håper flere vil gjøre det, sier statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet Nancy Charlotte Porsanger Anti.

  Denne registreringen skjer i Folkeregisteret, og ordningen har eksistert siden slutten av 2019.

  I likhet med Sametinget påpeker hun at det er et godt stykke igjen før denne statistikken kan brukes av myndighetene for utvikling av samiske språk.

  – For at departementet skal ha nytte av tallene, vil vi trenge at vesentlig flere registrerer sine kunnskaper i samisk. Jeg håper flere vil ta i bruk ordningen, sier Porsanger Anti. Loga sámegillii

  Nancy Porsanger
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Sametinget: – Vi er flere enn 1500 som snakker samisk

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen er glad for at antallet som registrerer sine kunnskaper i samisk øker stadig.

  Foreløpig har 1550 samer registrert denne språkkunnskapen i Folkeregisteret. Det er en fordobling fra oktober 2020. Da hadde hadde i alt 700 personer registrert sine kunnskaper i samisk.

  Det er et stykke igjen til registeret stemmer med virkeligheten, kommenterer Mikkelsen.

  – Vi vet med sikkerhet at vi er flere enn 1500 samer som er samiskspråklige. Bare i skole og barnehage er det 2–3000 som har opplæring i samiske språk, sier han.

  Ordningen er fortsatt ganske ny, og derfor er det nok mange som ikke har fått med seg at denne registreringen pågår, mener han.

  – Jeg anser muligheten for å registrere samiskspråklighet i folkeregisteret enda som et nytt og et begynnende arbeid. Det vil ta tid å bygge opp dette til å gi et godt bilde, sier han.

  Det har vært viktig å få på plass statistikk om antall samiskspråklige, og det trengs statistikk om utviklingen av samiskspråklighet i Norge for å kunne vite om man lykkes med språktiltak eller ikke, forklarer han.

  – I dag baseres antall samiskspråklige på gamle anslag. Vi må derfor jobbe for å få flere til å registrere samiskspråklighet i registeret, og samtidig åpne for registrering av skolte-, ume- og pitesamisk, sier Mikkelsen. Loga sámegillii

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).
  Foto: Vaino Rensberg / Sametinget
 • 1550 olbmo leat registreren iežaset giellamáhtu

  Badjelaš 1550 sápmelačča leat dássážii almmuhan iežaset giellamáhtu Norgga álbmotregistaris.

  1329 olbmo leat registreren ahte sii hállet davvisámegiela.

  Badjelaš 130 olbmo leat almmuhan ahte sii hállet julevsámegiela, ja vuollel 90 máttasápmelačča leat giellamáhtuset almmuhan dohko.

  Registreren lea eaktodáhtolaš ja álggahuvvui 2019:is. Ortnega lea Sámediggi ásahan ovttasráđiid Norgga vearroeiseválddiin.

  Sámediggi lea ohcalan eanet statistihka sámi servvodaga birra, go daid dárbbašit go eiseválddiin digaštallet dárbbuid sámi doaimmaide.

  Dán muttos áigge guokte jagi dassái ledje 700 olbmo registreren giellamáhtuset, ja nu lea lohku guovtti jagis duppalastojuvvon.

  Sámedikki beales leat dovddahan ahte sámegielagiid lohku Norggas lea unnimusat nuppelogi duháha.

  Dette er 323 koftekledde mennesker
  Foto: Per Heimly / NRK
 • 1550 har registrert kunnskaper i samisk

  Det er i dag 1548 personer som har registrert sine kunnskaper i samisk i Folkeregisteret.

  Av disse er:

  – 1329 personer registrert med kompetanse på nordsamisk.

  – 132 personer registrert med kompetanse på lulesamisk.

  – 87 personer registrert med kompetanse på sørsamisk.

  Registreringsordningen ble opprettet i 2019. Det er et samarbeid mellom Sametinget, Skatteetaten og regjeringen.

  I Oktober 2020, ett år etter at registreringen startet, hadde i alt 700 personer registrert sine kunnskaper i samisk.

  Dette gjøres på skatteetatens nettside (ekstern lenke).

  Sametinget har tidligere påpekt at det er behov for mer oppdatert statistikk om samiske samfunnsforhold, deriblant samiske språk. Dette mener de er viktig for sametingets dialog med myndighetene.

  Samenes nasjonaldag, samisk, samesko, samekofte
  Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no