Hopp til innhold

Mearridedje bisuhit guokte sámi mánáidgárddi

Les på norsk.

Romssa gielddastivra mearridii odne 33 jienain gávcci jiena vuostá bisuhit guokte sámi mánáidgárdefálaldaga gielddas.

Dat mearkkaša, ahte Guovssahas mánáidgárdi ja Sjømannsbyen mánáidgárdi eai ovttastahtto.

Dál galgá hálddahus guorahallat lea go vejolaš ásahit sierra sámi bajásšaddanguovddáža.

Kommunestyret i Tromsø
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Korte nyheter

 • Eanet bivdobearráigeahčču luossajogain

  Les på norsk.

  Finnmárkkuopmodat (FeFo) lea bivdobearráigeahču šiehtadusa dahkan Mátta-Várjjaga bivdu- ja guolástanservviin, Várggáid valáštallanbivdiid- ja bivdoservviin, Bearalvági bivdu- ja guolástanservviin ja Gilivuona bivdu- ja guolástanservviin.

  Bearráigeahčču guoskka Finnmárkkuopmodaga eatnamiid anadroma čázádagaide, mat eai leat lihttoláigohuvvon, muhto mat leat rabas bivdui.

  FeFo:s leat juo lihttoláigošiehtadusat daid servviiguin eará čázádagain. Dát lea vuosttažettiin geahččalanprošeakta 2024:s.

  Šiehtadus guoskka daid čázádagaide:

  Guolleveaijohka

  Fállejohka

  Ovsttarjohka

  Stuorrajohka

  Blåfjellvassdraget

  Villaks
  Foto: Knut-Sverre Horn
 • Økt fiskeoppsyn i lakseelver

  Loga sámegilli.

  Finnmarkseiendommen (FeFo) har inngått avtaler med Sør-Varanger JFF, Vardø sportsfisker- og jegerforening, Berlevåg JFF og Kjøllefjord JFF om fiskeoppsyn.

  Oppsynet gjelder på Finnmarkseiendommens grunn i anadrome vassdrag som ikke er forpaktet, men som er åpnet for fiske.

  FeFo har allerede forpaktningsavtaler med disse foreningene i andre vassdrag. Dette er i første rekke et prøveprosjekt for 2024.

  Avtalen gjelder fiskeoppsyn på Finnmarkseiendommens grunn i vassdragene:

  Braselva/Guolleveaijohka
  Haukelva/Fállejohka
  Austerelva/Ovsttarjohka
  Molvikvassdraget/Stuorrajohka
  Blåfjellvassdraget

 • Svekket arbeidsmarked i april

  119.000 personer var arbeidsledige i april, noe som utgjør 4 prosent av arbeidsstyrken. Dette utgjør en økning på 0,1 prosentpoeng fra måneden før. Sammenlignet med april 2023 har arbeidsledigheten steget med 0,5 prosentpoeng. Ledigheten er likevel lav sammenlignet med våre nordiske naboland. Sverige og Finland har dobbelt så høy arbeidsledighet, ifølge SSB.