Hopp til innhold

Dette vil sametingsrådet bruke nærmere 600 millioner kroner på neste år

Gratis samiske barnehager, sjøsamiske rettigheter, arbeid mot samehets og nye samiske møteplasser. Dette er blant de viktigste satsingene i sametingsrådets budsjettforslag for 2023.

Runar Myrnes Balto

Budsjettansvarlig sametingsråd Runar Myrnes Balto har vært med på å lage et stramt budsjett.

Foto: Liv Inger Somby / Sámediggi

– Statsbudsjettet gjør at sametingsrådet har måttet ta noen vanskelige valg i arbeidet med Sametingets budsjett. Vi rydder rom i budsjettet for å både å løse utfordringer i det samiske samfunnet, samtidig som vi sikrer samiske kultur- og språkarbeidere lønnsvekst i 2023.

Det sier budsjettansvarlig sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) til NRK.

Gratis barnehage til alle sør for Nord-Troms

Den største satsningen er samiske barnehager, som til sammen løftes med 4,8 millioner kroner i 2023.

3 millioner kroner foreslås til gratis samisk barnehagetilbud også sør for Nord-Troms.

Samiske barn, Røyrvik samiske barnehage

Alle samisktalende barn sør for Nord-Troms vil neste år få gratis barnehageplass. Bildet er fra den samiske barnehagen i Røyrvik.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Andre satsninger i budsjettet er sjøsamiske rettigheter, innsatsen mot samehets, samt rekruttering av lærere og barnehagelærere.

– Med å lansere den sjøsamiske satsningen Borjjadat signaliserer vi en prioritering av sjøsamenes rettigheter i årene fremover. I arbeidet mot samehets gir vi nå mulighet til å få støtte til forebyggende arbeid. Med et prosjekt for rekruttering håper vi å bidra til å løse den kompetansekrisen vi nå ser i samiske skoler og barnehager, sier Myrnes Balto.

Endelig Samisk Hus i Tromsø?

Tre nye institusjoner kommer i forslaget inn på direktetilskudd på budsjettet fra 2023.

Samisk Hus i Tromsø får 500.000 kroner. Pengene bevilges med det forbehold at tingene faller på plass for etableringen av dette samiske møtestedet midt i byen.

Samisk Hus i Tromsø er ikke endelig opprettet ennå. Vi har stor tro på en etablering i 2023. Tromsø-samene har jobbet for et Samisk Hus i 20-30 år. Det er på tide de får det, håper Myrnes Balto.

Skippergata 15 i Tromsø

SENTRAL BELIGGENHET: Her vil samene i Tromsø etablere Samisk hus Tromsø. Skippergata 15 ligger midt i Tromsø sentrum. Bygningen på tre etasjer ligger rundt 100 meter fra Storgata, som er gågata i byen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Bárru giellabáiki i Sortland får 800.000 kroner til drift av språkarena i Lofoten og Vesterålen.

Deanu Instituhtta i Tana tildeles 500.000 kroner.

– Med støtte til etableringer i Tromsø og Sortland ønsker vi å fortsette oppbyggingen av samiske møteplasser i områder som har manglet det, sier Myrnes Balto.

Nærmere 600 millioner kroner

Totalt er det bevilget 591.214 millioner kroner til Sametinget for 2023.

Den totale budsjettrammen er økt med kr 13,53 millioner kroner eller 2,3 % i forhold til Sametingets budsjett 2022.

Det stemmes i plenumssalen på Sametinget

Det er Sametingets plenum som vedtar det folkevalgte samiske organets budsjett på grunnlag av økonomiske rammer gitt av regjeringen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Regjeringen har i 2023 kuttet i bevilgningen for læremidler. I 2021 og 2022 har Sametinget fått 15 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet til digitale læremidler.

I 2023 budsjettet reduseres disse til 6 millioner kroner. Av den grunn har også Sametinget valgt å kutte bevilgningen til tilskudd til læremiddelutvikling.

– Vi ser dessverre at Regjeringen kutter i midlene vi har hatt til læremiddelproduksjon. Det blir 9 millioner kroner mindre til dette formålet i 2023, med mindre Stortinget kan rette opp i denne alvorlige nedprioriteringen i sin behandling av statsbudsjettet, sier Myrnes Balto.

Samiske foreldre og samiske barn er etter Myrnes Baltos mening de store vinnerne i dette budsjettforslaget.

– Taperne er alle de som opplever budsjettkutt, spesielt Sametingets egne prosjekter. Spesielt gjelder det konferansevirksomhet. Vi har måttet kuttet ned her og der for å finne midler til det samiske samfunnet, forklarer Myrnes Balto.

Opposisjonen ønsker effektivisering

Representant for Nordkalottfolket, Vibeke Larsen, mener at budsjettforslaget burde ha inneholdt forslagt for et mer effektivt Sameting.

– Jeg synes jo det er bra at rådet ser at man kan effektivisere. Blant annet at man kan slå sammen plenums- og komiteuker. Dermed reduserer man møteuker, og løser ut mer midler til det samiske samfunnet, sier Larsen.

Vibeke Larsen Nordkalottfolket
Foto: Thor Trane / NRK

Hun sier at Nordkalottfolket, som er det største opposisjonspartiet på Sametinget, vil i sitt forslag prioritere næring i samiske områder enda hardere.

– Samisk språk og kultur er truet av fraflytting. Derfor må vi satse enda mer på samisk næring og arbeidsplasser i samiske bygder, sier hun.

Korte nyheter

 • Lanserte ny digital løsning for reindrifta

  Den 22. mai lanserte Landbruksdirektoratet Reindig, som er en ny digital løsning for reindriften. Den skal gjøre prosessen å sende inn søknad om tilskudd og den årlige meldingen om reindrift lettere, både for reineiere og for reindriftsforvaltingen.

  Direktør for Landbruksdirektoratets reindriftsavdeling Widar Skogan forteller at de de siste to årene har jobbet hardt med å lage et nytt system som gjør at reindriftsutøveren kan søke om tilskudd og levere melding om reindrift på mobiltelefonen.

  Han forteller at det faktisk er slik at dersom man leverer melding om reindrift, og så leverer søknad om tilskudd, og det er ingen feil i de dokumentene som leveres inn, kan man faktisk i løpet av ei uke få utbetalt tilskudd.

  En som har tatt i bruk Reindig for årets melding om reindrift, er Johan Ivvár Gaup. Han forteller at han er svært fornøyd med løsningen.

  – Han regner med at det tok han rundt 10 minutter å fylle ut meldinga, og trekker mobilløsningen fram som et stort pluss.

  Han har ikke fått innvilga tilskuddet sitt enda, men hører at noen allerede har fått den utbetalt før søknadsfristen er over.

  – Det har neppe skjedd før at reindriftssamer får tilskudd så tidlig, så dette ser i hvert fall ut til å fungere veldig bra.

  Den nye løsningen innebærer at slakterier rapporterer inn hvor mye hver enkelt reineier har solgt til dem. Hvert år skal leder av en siidaandel gi melding om reindrift til Statsforvalteren. Meldingen skal inneholde opplysninger om tilganger og avganger av rein, hvem som er medlem i siidaandelen, og hvor mange rein hver eier.

  Meldingen danner grunnlaget for behandlingen av søknader om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag, og for rovvilterstatningen.

 • Bures ráhkkanan dáistalit gáhttet Åajvaerie

  Tor Lasse Evensen ja Betty Kappfjell (govas) leaba bures ráhkkanan dáistaleapmái gáhttet Åajvaerie.

  Motvind Norge, Motvind Bevar Øyfjellet ja Maadtoej Sijte dollet doarkkaákšuvnnaid Jillen-Njaarke orohahkii go diggeášši boazoorohaga ja Øyfjellet Wind gaskkas álgá Musseres miessemánu 27. beaivve.

  Vuossárga lea dat stuorra beaivi. Dalle šaddet doarjjaákšuvnnat justisdálu olggobealde, Elsa Laula muitobácci lahka ja Jacobsenbryggas.

  Duorastat eahkeda čájehuvvo rámiduvvon teáhterčájálmas «Gïedtine - hvem eier vinden?»

  Eahkedis vuossárgga geassemánu 3. beaivve šaddá ságastallan Fovse-miellačájeheaddjiiguin, geat oassálaste ákšuvnnain Oslos.

  Diggi dollo Helgelándda diggegottis Musseres miessemánu 27. beaivvis gitta geassemánu 13. beaivái.

  Les på norsk

  Betty Kappfjell
  Foto: Pressebilde / Motvind Bevar Øyfjellet
 • Godt forberedt til kamp for å bevare Øyfjellet

  Tor Lasse Evensen og Betty Kappfjell har forberedt seg godt. Nå er de klare til kamp for å bevare Øyfjellet.

  Sammen med Motvind Norge, Motvind Bevar Øyfjellet og Maadtoej Sijte arrangerer de støtteaksjoner i Mosjøen for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt når skjønnrettssaken mellom reinbeitedistriktet og Øyfjellet Wind starter 27. mai.

  Mandagen er den store dagen. Da blir det støttemarkeringer utenfor justisbygget, Elsa Laula statuen og Jacobsenbrygga.

  Torsdag kveld blir det visning av den kritikerroste teaterforestilliingen «Gïedtine - hvem eier vinden?»

  På kvelden mandag 3. juni blir det samtale med flere av de unge som deltok i Fosen-demonstrasjonene i Oslo.

  Skjønnsrettssaken holdes i Helgeland tingrett i Mosjøen 27. mai. til 13. juni.

  Loga sámegillii

  Tor Lasse Evensen og Betty Kappfjell
  Foto: Pressebilde / Motvind Bevar Øyfjellet