Hopp til innhold

Kongen delte ut samisk språkpris til en produktiv kunnskapsformidler

Årets samiske språkløftpris ble i dag delt ut til historikeren Aage Agnar Solbakk (79).

Prisvinneren sammen med Hans Majestet Kong Harald V og sametingspresidenten på det norske Sametinget Sijle Karine Muotka.

Prisvinneren sammen med Hans Majestet Kong Harald V og sametingspresidenten på det norske Sametinget Sijle Karine Muotka.

Foto: Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK

Loga sámegillii

– Det er en stor ære for meg å motta denne prisen, sier en ydmyk prisvinner.

Prisen ble utdelt under åpningen av årets internasjonale samiske språkuke og tiåret for urfolksspråk, som holdes i Snåsa i Trøndelag.

Snåasen savka (Snåsahallen) var fullsatt av festkledde mennesker.

Det er første gang Hans Majestet Kong Harald V er på offisielt besøk i Snåsa. Gïelem nastedh, sørsamisk språk- og kompetansesenter i Snåsa og Snåsa kommune er vertskap for kongebesøket.

Produktiv kunnskapsformidler

Sametingsrådet har bestemt å gi språkløfteprisen 2022 til Lemet-Jon Aage, til Aage Agnar Solbakk.

Prisen ble delt ut av Hans Majestet Kong Harald V i samarbeid med sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Kong Harald på besøk på Snåsa i forbindelse med den offisielle åpningen av samisk språkuke 2022. Sammen med sametingspresident Silje Karine Muotka.

Kong Harald og Silje Karine Muotka delte ut prisen sammen.

Foto: Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK

«Aage har i mange år arbeidet med samisk språk både gjennom å formidle tradisjonell kunnskap og ved å publisere fagbøker. Han har valgt å bruke tid på å dele kunnskap med det samiske samfunnet på samisk», skriver sametingsrådet i sin begrunnelse.

Solbakk har vært med på utgivelsen av omtrent 200 bøker og vitenskapelige artikler, for det meste på nordsamisk. Han er historiker og har for eksempel skrevet om historien til det samiske skriftspråket.

Aage Solbakk

Aage Solbakk er stolt over å motta den samiske språkprisen. – Det er ekstra hyggelig at det er kongen som deler ut prisen. Jeg har jo aldri hilst på ham før, sier Solbakk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Han har også gjort mye språkfaglig arbeid, for eksempel gjennom å samle inn stedsnavn, gjennom å dokumentere og formidle språkrikdommen innenfor samiske tradisjonelle næringer, sa sametingspresident Muotka under prisoverrekkelsen.

Utgivelse av sørsamisk barnebok

Kongen har blant annet fått være med på utgivelsen av en ny sørsamisk barnebok som heter «Gånka – Kongen» skrevet av Tora Marie Norberg.

Boka er oversatt til sørsamisk av artisten og sametingspolitikeren Ole Henrik Lifjell.

Gave til Kong Harald. Den nye boka om Kongen som er oversatt til sørsamisk og et lykkebein-smykke.

Kongen mottok bok "Gånka" som nettopp er blitt oversatt til sørsamisk og et lykkebein-smykke.

Foto: Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK

Dette er den 145. barnebokutgivelsen Gïelem nastedh står bak i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Elever fra Åarjel-saemiej skuvle og Snåsa Kulturskole fremførte "Snåsarap" foran Kong Harald.

Elever fra Åarjel-saemiej skuvle og Snåsa Kulturskole fremførte "Snåsarap" foran Kong Harald.

Foto: Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK

Under åpningen fikk kongen nyte kulturelle innslag av Åarjelsaemiej skuvle og Snåsa kulturskole.

I tillegg ble det vuelie (joik) av den samiske artisten Jon Henrik Fjällgren.

Åpningstalen ble holdt av sametingspresidenten Silje Karine Muotka (NSR). Ordfører Arnt Einar Bardal (Sp) fikk æren av å ønske alle velkommen.

Alvorlig truede språk

Samiske språk snakkes i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det er ti ulike samiske språk. I Norge er tre av disse språkene i bruk, nemlig nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Disse språkene er anerkjent som minoritetsspråk i Norge, og har beskyttelse gjennom Europarådets minoritetsspråkpakt.

Ifølge UNESCO regnes nordsamisk som et truet språk.

Lulesamisk og sørsamisk regnes som alvorlig truede språk. De siste årene har det vært jobbet aktivt med å styrke de samiske språkene.

FNs bærekraftsmål er i 2022 oversatt til både sør- og lulesamisk.

FNs bærekraftsmål er i 2022 oversatt til både sør- og lulesamisk.

Foto: Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK

Samisk språkuke er etablert for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet.

Næringsliv, organisasjoner, offentlige institusjoner og andre aktører inviteres da til å synliggjøre samiske språk gjennom en hel uke.

Språkuka ble første gang arrangert i 2019, etter et initiativ fra Sametinget.

Korte nyheter

 • Heaittihit davvisámegiel gáiddusoahpahusa

  Máttasámi máhttoguovddáš Aarbortes Nordlánddas heaitá addimis gáiddusoahppu davvisámegielagiidda.

  Máhttoguovddáš lea stáhtalaš, ja Oahpahusdirektoráhtta lea mearridan baicce bidjat eambbo deattu mátta- ja julevsámegiela oahpahussii, nu mo guovddáža bargogohččun lea, ja lea leamaš dan rájes go ásahuvvui 2017:is, dadjá Oahppodirektoráhtta ossodathoavda Hilde Austad.

  Dán leat váhnemat lossadit váldán, gulat Veaigesáddagis.

  Hilde Austad
  Foto: HANS VOLD HUSUM
 • Ruovttuguovlu divrras sámenieiddaide

  Báikkálaš historjá, bearaš ja ruovttuguovlu lea dehálaš sámeguovllu nieiddaide. Nu čájeha váras dutkamuš, man filosofiijamagisttar Helena Ristaniemi lea dáhkan. 12 nieidda Suoma sámeguovlluin serve dutkamuššii. Dutkamuš dárkkistuvvui Oulu universitehtas bearjadaga. Dan dieđiha Yle Sápmi.

  Ristaniemi dadjá ahte ruovttuguovlu lea divrras nieiddaide, ja sii dovdet bures guovllu historjjá. Sámenieiddat smihttetge, go válljejit oahppu, ahte beasašit ruovttuguovllustis eallit boahtteáiggis.

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15.000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.