Stad skipstunnel
Foto: Nordwest 3D/Stad skipstunnel

Stad skipstunnel

 • Svarar om Stad skipstunnel

  Jenny Klinge stilte spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide om Stad skipstunnel blir bygd. Hareide svara at det er Kystverket sine forslag til kostnadsreduserande tiltak som no skal gjennom ein oppdatert kvalitetssikring. Han peiker også på at dette ikkje er snakk om ei ny kvalitetssikring av heile prosjektet, men oppdateringane som kom i 2018.

  Stad skipstunnel
  Foto: KYSTVERKET/SNØHETTA
 • Utfordrar statsråden

  Jenny Klinge frå Senterpartiet vil ha svar på om samferdselsministeren vil sette i gang bygginga av Stad skipstunnel. Skipstunnelen forbi Stadhavet, har vore utgreidd meir enn 20 gongar., men no blir prosjektet kvalitetssikra igjen. Klinge viser til at Knut Arild Hareide har vist stort engasjement for skipstunnelen og seier det er tragisk om prosjektet blir vraka.

  Jenny Klinge
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
 • Frp krever byggestart i høst

  Frp vil kreve byggestart for Stad skipstunnel i høst. I går startet regjeringspartiene og Frp forhandlinger om revidert nasjonalbusjett, og i dag vil Frp legge fram krav om at byggingen av skipstunnelen bør komme i gang så fort som mulig. Stortingsrepresentant for FrP, og tidligere samferdselsminister, Jon Georg Dale, sier dette vil ha stor betydning for næringslivet langs kysten. Han mener det var nødvendig å gå noen ekstra runder for å få ned kostnadene. Men etter det arbeidet Kystverket har gjort, er skipstunnelen klar for bygging, sier Dale.

  Samferdselsminister Jon Georg Dale.
  Foto: Jan Kåre Ness
 • Forventar oppstart av skipstunnel

  – Møre og Romsdal fylkeskommune forventar at Stad skipstunnel får oppstartsløyve neste år, seier fylkesordførar Tove-Lise Torve frå Ap og leiar i samferdselsutvalet Kristin Sørheim frå Sp (bilete). Fylkesutvalet Møre og Romsdal har behandla sine prioriteringar i Nasjonal transportplan og prioriterer oppstart av tunnelen som det eine, store viktige investeringsprosjektet innanfor sjøtransport. Stortinget har vedtatt byggestart i inneverande stortingsperiode (2017-2021). – Fylkesutvalet føreset naturlegvis at Stortinget følger opp dette. Statsbudsjettet for 2021 er siste sjanse til å innfri dette løftet frå Regjeringa og Stortinget. Verdas første skipstunnel kan då opnast i 2025, seier Torve.

  Kristin Sørheim
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK
 • Takkar for pengar til skipstunnel

  Styringsgruppa for Stad skipstunnel takkar Vestland fylke for 300.000 kroner i støtte til arbeidet med å få realisert Stad skipstunnel. Fylkesutvalget i Vestland fylke har i dag vedtatt å støtte påverkingsarbeidet til styringsgruppa, og seier at prosjektet er eit viktig prosjekt å for Vestland fylkeskommune, skriv styringsgruppa i ei pressemelding.

  Stad skipstunnel
  Foto: KYSTVERKET/SNØHETTA