Stad skipstunnel
Foto: Nordwest 3D/Stad skipstunnel

Stad skipstunnel

 • Ber om sju millioner

  Styringsgruppa for Stad skipstunnel ønsker sju millioner kroner i planleggingsmidlar for å sikre byggestart i 2021, skriver nettavisa iLaks. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas forbi Stadhavet som er ett av de mest værutsatte områdene langs norskekysten. Stad skipstunnel har en kostnadsramme på 2,7 milliarder kroner, og ligger inne i Nasjonal transportplan.

  Stad skipstunnel, Kjødepollen - illustrasjon
  Foto: NORDWEST3D
 • – Vil sikre oppstart i 2021

  Senterpartiet vil løyve 20 millionar kroner til Stad skipstunnel i sitt alternative statsbudsjett for 2020.Skipstunnelen skal gjere det muleg å krysse Stad i dårleg ver, og er eit prioritert prosjekt i Nasjonal transportplan, men i statsbudsjettet kom det ikkje pengar. – 20 millionar kroner neste år vil sikre oppstart i 2021, seier stortingsrepresentant Jenny Klinge.

  Stad skipstunnel
  Foto: KYSTVERKET/SNØHETTA
 • Inviterer til møte

  I dag har styringsgruppa for Stad skipstunnel invitert til eit møte om tunnelprosjektet i Oslo. Dit har dei mellom anna invitert stortingsrepresentantar og andre sentrale aktørar. Randi Humborstad, dagleg leiar i Stad Skipstunnel, håper dei no kan få ein garanti for prosjektet. – Når det ikkje kom pengar på statsbudsjettet i år, så er det nest beste vi kan håpe på er at vi får sju millionar i planleggingsmidler. I tillegg håper vi at vi kan få eit signal frå politikarane om at det vil kome oppstartsmiddel på statsbudsjettet i 2021, seier ho.

  Randi Humborstad
  Foto: Benedikte Grov / NRK
 • Vil ha Stad skipstunnel

  Arbeidarpartiet vil løyve 7 mill. kroner til Stad skipstunnel i sitt alternative statsbudsjett for 2020. Det seier stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal frå Ørsta, og Ingrid Heggø frå Høyanger. – Det er avgjerande å unngå at Kystverket sitt arbeid med skipstunnelen stoppar opp. I tråd med innspela frå styringsgruppa for Stad skipstunnel foreslår vi derfor 7 mill. kroner til oppstart av arkeologiske utgravingar, kontrahering og utarbeiding av konkurransegrunnlag, seier Holen Bjørdal.

  Stad skipstunnel
  Foto: Illustrasjon Kystverket