Hopp til innhold
Geir Karstensen på oppdrettsanlegget på Batalden
Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Økonomi og næringsliv i Vestland

Oppsummert

Siste nytt om økonomi og næringsliv i Vestland.

 • Vil bruke KI for å skilje ut villaks

  Havforskingsinstituttet vil gjere det lettare å avgjere om ein laks er villaks eller oppdrettsrømling og meiner bruk av kunstig intelligens er vegen å gå. I dag vert det brukt skjellprøver for å avgjere om ein laks er vill eller har rømt frå oppdrettsanlegg. Men både forvaltninga og fritidsfiskarar treng gode metodar langs elvekanten, fortel Monica Solberg i Havforskingsinstituttet (HI). Ho er prosjektleiar for eit nytt prosjekt som skal trene kunstig intelligens (KI) til å kjenne att rømt fisk på bilde.

 • Usikker framtid for ISS-tilsette i Norheimsund - flytter kontor til Oslo

  ISS sine kontor som driv med kundesenter og sentralbord i Norheimsund og Kværnerbyen i Oslo skal bli slått saman til eitt kontor i Oslo. Dette påverkar kontoret i Norheimsund og dei 14 tilsette der.

  ISS grunnar samlokaliseringa med at dei får samla kompetansen på ein stad for å betre samhandling og ein nærleik til oppdragsgivarane.

  – Vi har sjølvsagt stor forståing for at det er ein vanskeleg situasjon for alle medarbeidarar i Norheimsund, og vi er no i kartleggingssamtaler med dei tilsette om vegen vidare, seier Per-Otto Oppi Christiansen, kommunikasjonsansvarleg i ISS.

  – Kva skjer med dei 14 tilsette i Norheimsund?

  – Det kjem vi tilbake til.

  Han seier vidare at medarbeidarane i Norheimsund vil få svar i løpet av 2024, men vil ikkje kommentere når.

  ISS Norheimsund
  Foto: Sissel Rikheim / NRK
 • Vil si ja til kjernekraft i Austrheim

  I dag skal kommunestyret i Austrheim ta stilling til om de vil støtte Norsk Kjernekraft sitt utredningsarbeid for å byggea små kjernekraftverk. Det kan løse strømmangelen, som hindrer grønn industriutvikling i Nordhordland, mener ordfører Morten Sognnes fra Høyre.Både kommunedirektøren og flertallspartiene i Austrheim sier ja til å utrede planer for kjernekraft i kommunen. Det på tross av nei fra Stortinget.

 • Nytt resultatfall for Norsk Hydro

  Aluminiumgiganten Norsk Hydros justerte driftsresultat for fjerde kvartal i 2023 enda på 3,7 milliardar kroner før skatt. Det er svakare enn venta. Hydro var også kraftig ned i andre og tredje kvartal av 2023, og resultata frå fjerde kvartal var dårlegare enn i same kvartal i 2022, ifølgje kvartalsrapporten frå selskapet onsdag.

  I same kvartal året før var det justerte driftsresultatet på 7,18 milliardar kroner før skatt, ifølgje E24.

  Ifølgje selskapet kjem resultatfallet mellom anna av lågare prisar på aluminium og råvara alumina, og dessutan lågare volum innan ekstrudering og resirkulering. I tillegg steig dei faste utgiftene til selskapet, og bidraget frå kraftsal fall.(©NPK)

  Hydro sitt verk i Årdal
  Foto: Kjell Arvid Stølen
 • Knallår for Mowi – betaler utbytte på nesten éin milliard

  Oppdrettsselskapet Mowi leverte eit rekordresultat på 11,7 milliardar kroner i 2023. I siste kvartal åleine omsette selskapet for 16 milliardar kroner.

  – Vi er svært fornøgde med rekordresultat i dei tre forretningsområda til selskapet, havbruk, vidareforedling og fôrproduksjon, i eit likevel krevjande år, seier Mowi-sjef Ivan Vindheim i ei børsmelding.

  For heile 2023 omsette selskapet for 63 milliardar kroner. Det er også ny rekord. Heilårsresultatet enda på litt over 10,2 milliardar kroner før skatt.

  Samtidig blir det foreslått å betale ut 1,9 kroner per aksje i eit kvartalsvis utbytte – totalt 983 millionar kroner – til aksjonærane. (NPK)

  Illustrasjonsbilde MOWI
  Foto: MOWI